Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity MŠ

Publikováno: 27. listopadu 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Pěvecký sbor „SVITAVÁČEK“ z MŠ Větrná ve Svitavách slaví své 45. narozeniny

Pěvecký sbor „ SVITAVÁČEK“se narodil v roce 1974, ve snaze podchytit a rozvíjet hudebně nadané děti svitavských mateřských škol. Základ sboru tvořilo každoročně 60 – 65 dětí vybraných ze sedmi, později z deseti svitavských mateřských škol. Jednou týdně se děti scházely na X. MŠ, kde pod vedením sbormistryně Jiřiny Skřenkové a klavíristky Vlasty Friedlové, obě učitelky z X. MŠ, nacvičovaly svůj repertoár.

Se sborem úzce spolupracoval Vítězslav Veselý, učitel tehdejší Lidové školy umění, který pomáhal nejen odbornou radou, ale i tím, že pro sbor skládal písničky.

Prvním veřejným vystoupením Svitaváčku byla účast na přehlídce pěveckých sborů v Hradci Králové.

              V roce 1987 mění sbor své vedení. Sbormistryní se stává Ivana Bečková, učitelka X. MŠ a klavírní doprovod přebírá Ilona Mὕllerová, učitelka ZUŠ. Zkoušky sboru jsou koncipovány tak, aby probudily v dětech lásku k hudbě, seznámily je s výrazovými prostředky, rozvíjely v nich pěvecké vlohy, rytmické cítění a hudebně pohybové dovednosti. Repertoár upřednostňuje lidové písně a pro zpestření jsou zařazovány písně umělé, přizpůsobené hlasovým možnostem dětí předškolního věku.

              V roce 1993 mění PS  Svitaváček jak vedení sboru, tak i sídlo. Stěhuje se z X. MŠ na II. MŠ, Větrná 11.

Vedení sboru se ujímá Olga Skoumalová, učitelka ZUŠ, klavírní doprovod zajišťuje 2 roky Naděžda Mašková, učitelka výše jmenované MŠ. Po té se ujímá klavírního doprovodu Karel Sax, ředitel ZUŠ, který je krátkodobě zastupován Vlastou Víškovou, učitelkou ZUŠ, Janou Macháčkovou učitelkou VI. ZŠ a Ludmilou Bohdálkovou,

učitelkou MŠ Větrná.

              Ludmila Bohdálková, nyní Juzová v  roce 2009 přebírá pomyslnou dirigentskou hůlku a klavírní doprovod zajišťuje Karel Sax. V tomto obsazení funguje sbor dosud. Každoročně se mění obsazení sboru. Šestileté děti odcházejí do ZŠ a děti tříleté přicházejí. Tím je práce sbormistryně náročnější, ale o to zajímavější.

Svitaváček spolupracuje s dalšími pěveckými sbory, se kterými se setkává na společných vystoupeních.

Prvním sborem je PS Dalibor, se kterým absolvoval několik vánočních vystoupení v mateřských školách. Dále jsou to PS Zvoneček a PS Hlásek z VI. ZŠ, PS Quodlibet z II. ZŠ, PS Gaudium z Gymnázia, PS Cvrčci a PS Svitavánek ze ZUŠ. Se svým repertoárem se sbor představuje široké veřejnosti. Zúčastňuje se přehlídek dětských pěveckých sborů okresu Svitavy a zahajuje mezinárodní festivaly amatérských pěveckých sborů. Pravidelně vystupuje na benefičních, vánočních a novoročních koncertech v mateřských školách. Děti obohacují vernisáže výstav v městském muzeu, kině Vesmír a slavnosti schůzí různých klubů. Malí zpěváčci dělají radost svým vystoupením v Klubu důchodců,  ÚSP,  penzionu, DDM, při oslavě Dne matek v Ottendorferově knihovně a na dalších akcích města Svitavy.

Od roku 1996 až dosud zrealizoval 126 vystoupení. Tento počet hovoří sám za sebe.

Sbor sklízí plody ze stromu, který byl zasazen v roce 1974. Prvním členům sboru bude v letošním roce již 50 let. S potěšením můžeme konstatovat, že je radost pohledět na bývalé členy zpívající ve sborech základních, středních nebo uměleckých škol, muzikanty nebo tanečníky. Základy, které děti získaly ve sboru, jsou zúročeny.

Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o to, že PS SVITAVÁČEK se narodil, žije a slaví své 45. narozeniny.

 

PS SVITAVÁČEK SRDEČNĚ ZVE bývalé členy, rodiče a příznivce sborového zpěvu na jubilejní výroční koncert.

Přijďte si nás i naše hosty poslechnout v úterý 10.12.2019 v 17 hod. do multifunkčního centra Fabrika.

 

                                                                                                                        Těšíme se na Vás!              PS Svitaváček

 

 

 

 

 

 

 

Tisk

Rubriky: Aktivity MŠPočet zobrazení: 331

Tagy:

Administrátor MŠ Svitavy - VětrnáAdministrátor MŠ Svitavy - Větrná

Další příspěvky od Administrátor MŠ Svitavy - Větrná

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x