Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity SŠ

Charitativní Adventní večer podvacáté

Charitativní Adventní večer podvacáté

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se v rámci oslav 20. výročí otevření nové budovy Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích uskutečnil tradiční Adventní večer. V hlavním programu vystoupila sólistka opery Barbora Řeřichová, nositelka mnoha českých i mezinárodních prestižních ocenění, která byla mj. již dvakrát nominována na cenu Thálie. Ve svém recitálu, který si sama uváděla, představila jednak vánoční skladby - Mozartovo Agnus Dei či Slavíčka od J. J. Ryby, ale i Písně milostné od A. Dvořáka...
Publikováno: 19. prosince 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Práce holických gymnazistů v Kuala Lumpur

Práce holických gymnazistů v Kuala Lumpur

V letošním školním roce se po roční přestávce opět uskutečnila soutěž o nejlepší statistický plakát, kterou organizuje Vysoká škola ekonomická ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Posláním tohoto projektu je podpora statistické gramotnosti a oživení výuky. Žáci Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích se projektu věnovali v rámci výuky matematiky a zeměpisu, největší kus práce však odvedli ve svém volném čase. Na tvorbě plakátů pracovalo čtrnáct 2-5 členných skupin žáků nižšího...
Publikováno: 7. března 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Den první republiky v holickém gymnáziu

Den první republiky v holickém gymnáziu

Oslavu stoletého výročí vzniku Československé republiky pojalo holické Gymnázium Dr. Emila Holuba opravdu stylově. Celá středa 25. října 2018, během níž bylo vyučování nahrazeno pestrým programem, se nesla ve slavnostním duchu. Tomu odpovídalo i neobyčejné odění většiny účastníků v čele se všemi zaměstnanci školy, jež nám pomohlo přenést se do doby první republiky. Celou akci uvedli krátkými proslovy v aule paní ředitelka Andrea Daňková a pan Aleš Kotyk, učitel dějepisu. Pak už...
Publikováno: 30. října 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Adaptační kurzy „Sám sebou“ na Gymnáziu Dr. Emila Holuba

Adaptační kurzy „Sám sebou“ na Gymnáziu Dr. Emila Holuba

Jako již tradičně zorganizovalo naše gymnázium na úvod školního roku několikadenní pobytovou akci pro nové i stávající studenty v areálu Radost na Horním Jelení. Naší snahou bylo umožnit žákům prvních ročníků, aby se poznali nejen se svými novými spolužáky, ale i se svými vrstevníky, kteří na naší...
Publikováno: 18. října 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Stavební činnost v areálu holického gymnázia

Stavební činnost v areálu holického gymnázia

V areálu Gymnázia Dr. Emila Holuba je živo i o prázdninách, neboť tu probíhají rozsáhlé stavební práce. Během letních měsíců projdou některé učebny a laboratoře v této škole významnou rekonstrukcí. Za účelem podpory přírodovědného a technického vzdělání bude vybudována nová učebna biologie...
Publikováno: 12. července 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Stipendistka z USA asistuje v holickém gymnáziu

Stipendistka z USA asistuje v holickém gymnáziu

Od začátku letošního školního roku působí v Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích americká asistentka Kyla Patterson ze státu Colorado, kterou škola získala jako stipendistku programu Fulbrightovy komise. Zmíněná komise již od roku 1991 na základě mezivládní dohody spravuje česko-americký program vládních stipendií a koordinuje...
Publikováno: 1. listopadu 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Adaptační kurzy v holickém gymnáziu

Adaptační kurzy v holickém gymnáziu

V září proběhl na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích již posedmnácté projekt prevence rizikového chování „Sám sebou“, jehož součástí byl adaptační kurz na Horním Jelení v areálu RADOST. Cílovou skupinou byli žáci prvních ročníků nižšího i vyššího stupně gymnázia a k nim paralelní...
Publikováno: 10. října 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Technické kreslení na holickém gymnáziu

Technické kreslení na holickém gymnáziu

V úterý 20. června 2017 proběhla poslední lekce technického kreslení tohoto školního roku na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích. I v tomto školním roce výuka probíhala pod vedením Ing. Petra Šnobla, zaměstnance firmy Erwin Junker Grinding Technology a. s. Za necelý rok a půl, co se kurzy konají, žáci přešli od tužky, papíru a nespočtu...
Publikováno: 3. července 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Holičtí gymnazisté na česko-německém projektu

Holičtí gymnazisté na česko-německém projektu

Ve dnech 22. – 25. 4. 2017 se již tradičně 60 studentů z Čech a z Bádenska - Wurtemberska zúčastnilo česko – německého projektu Kulturou proti antisemitismu. A 12 holických gymnazistů bylo při tom! Projekt odstartoval v sobotu večer na prvním setkání s německými studenty. Nedělní dopoledne jsme strávili v pražském židovském muzeu, kde si pro nás připravili unikátní workshop...
Publikováno: 5. května 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Jules Verne v Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích

Jules Verne v Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích

Není příliš obvyklé, aby na naši školu zavítala návštěva z devatenáctého století. Proto jsme velmi rádi, že nás v těchto dnech hned dvakrát navštívil francouzský vizionář, spisovatel a průkopník žánru vědeckofantastické literatury Jules Verne v doprovodu své půvabné snoubenky Honorie Morelové. Stalo se tak při...
Publikováno: 28. února 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Adventní večer v holickém gymnáziu

Adventní večer v holickém gymnáziu

V pondělí 19. 12. 2016 proběhl na našem gymnáziu tradiční Adventní večer. Slavnostní program v 17 hodin nejprve zahájila paní ředitelka Mgr. Andrea Daňková, která přivítala hosty a poděkovala sponzorům, poté se slova ujala výtvarnice Václava Macků, aby představila očekávanou vernisáž obrazů regionálních autorů s poetickým názvem...
Publikováno: 23. prosince 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Memoriál Vrba - Wetzler aneb Co je to hrdinství?

Memoriál Vrba - Wetzler aneb Co je to hrdinství?

V úterý 11. října 2016 se v aule Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích konal Projektový den na téma Memoriál Vrba – Wetzler s podtitulem Co je to hrdinství? Program, kterého se zúčastnilo přes 70 žáků školy (ze třídy 4.C, 2.A a semináře SVS), se uskutečnil v rámci etické výchovy, ale tematika přesahuje i do dějepisu, českého...
Publikováno: 21. října 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Spolupráce holického gymnázia a firmy Junker

Spolupráce holického gymnázia a firmy Junker

V loňském školním roce na základě podnětu studentského parlamentu zahájil v Gymnáziu Dr. Emila Holuba svou činnost kroužek technického kreslení. Výuka bude probíhat i letos díky partnerské spolupráci s holickou pobočkou firmy Erwin Junker Grinding Technology a. s., která zajistila lektora z řad svých zaměstnanců. Zájemci se učí pracovat v programu...
Publikováno: 5. října 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Španělštináři z holického gymnázia na cestách

Španělštináři z holického gymnázia na cestách

Hned první týden měsíce září, ve dnech 2. 9. -11. 9. 2016, absolvovalo 42 žáků Gymnázia Dr. Emila Holuba již 4. jazykově-poznávací zájezd do Španělska, konkrétně do letoviska Blanes na pobřeží Costa Brava. Kromě každodenního studia španělského jazyka, které obnášelo seznámení se s novou slovní zásobou dle...
Publikováno: 16. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Projekt etiky na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích v prvním poločase

Projekt etiky na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích v prvním poločase

Výuka etické výchovy se na holickém gymnáziu může pochlubit určitou tradicí. Již pětkrát jsme získali ocenění za 2. místa v programu Nadace Josefa Luxe a letos jsme podruhé uspěli v projektu vyhlášeném MŠMT Podpora implementace etické výchovy (poprvé v roce 2014). V témže roce, při příležitosti 60. výročí založení...
Publikováno: 27. června 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT podpořilo výuku etiky na holickém gymnáziu

MŠMT podpořilo výuku etiky na holickém gymnáziu

Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích zaznamenalo v měsíci dubnu další úspěch na poli výuky etiky. Tentokrát jsme uspěli, a to již podruhé (poprvé v roce 2014), v programu vyhlášeném MŠMT Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v příslušných...
Publikováno: 21. dubna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Holičtí gymnazisté postupují do ústředních kol jazykových olympiád

Holičtí gymnazisté postupují do ústředních kol jazykových olympiád

V měsíci březnu se konala krajská kola olympiád v cizích jazycích a při této příležitosti jsme s velkou radostí přijímali zprávy o úspěších hned několika reprezentantů naší školy. Nejdříve o vítězství Jana Kroupy, studenta 7.C, který zvítězil v kategorii SŠ III A Olympiády v anglickém jazyce, a...
Publikováno: 11. dubna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Holické gymnázium přivítalo žáky základních škol

Holické gymnázium přivítalo žáky základních škol

Ve dnech 3. a 10. března 2016 jsme v budově Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích přivítali žáky osmých a devátých tříd pěti základních škol z Holic a blízkého okolí na tradičním projektovém dni. Letos s názvem „Dobrý den, pane Darwine!" Přibližně 120 účastníků se během dopoledne mohlo seznámit s životem a dílem čtyř...
Publikováno: 23. března 2016
Hodnocení: 5.0
Mezinárodní jazykové zkoušky na Gymnáziu Dr. Emila Holuba

Mezinárodní jazykové zkoušky na Gymnáziu Dr. Emila Holuba

V úterý 8. 3. 2016 proběhly na základě dlouhodobé spolupráce s Cambridge zkouškovým centrem EVC Hradec Králové na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích mezinárodní zkoušky z angličtiny, konkrétně Cambridge FCE (First Certificate in English), nanečisto. Zkoušky FCE patří do skupiny Cambridge ESOL jazykových zkoušek, které jsou uznávány...
Publikováno: 15. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Holičtí gymnazisté aspirují na Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu

Holičtí gymnazisté aspirují na Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu

Holické gymnázium se stalo místním centrem programu DofE, který je součástí Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Jde o prestižní, celosvětově rozšířený vzdělávací program podporující osobní růst, samostatnost, zodpovědnost. Dále vede mladé lidi k objevování talentů, zlepšování...
Publikováno: 3. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Holické gymnázium v projektu Minisčítání 2015

Holické gymnázium v projektu Minisčítání 2015

Žáci 1.C Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích se během podzimních měsíců zapojili do projektu Minisčítání 2015. Jedná se o projekt, který organizuje Český statistický úřad pro děti ze 4. až 9. tříd. Projekt vznikl jako doprovodná vzdělávací akce v rámci informační kampaně ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Cílem projektu je...
Publikováno: 10. ledna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Den GIS na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích

Den GIS na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích

Akce spojené s letošním Dnem GIS (GIS = geografické informační systémy) se na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích letos konaly od 18. listopadu do 14. prosince. S trochou nadsázky by se tak dalo mluvit o Měsíci GIS. Hlavním cílem jednotlivých akcí bylo seznámit studenty s možnostmi geografických informačních systémů. Žáci tak...
Publikováno: 21. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Adventní večer v holickém gymnáziu

Adventní večer v holickém gymnáziu

Ve čtvrtek 17. 12. 2015 se v Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích za hojné účasti veřejnosti uskutečnil tradiční, v pořadí již šestnáctý, Adventní večer. Bohatý program tentokrát zahájilo vystoupení školního pěveckého sboru pod taktovkou Mgr. Heleny Drahošové. Známá regionální výtvarnice a učitelka...
Publikováno: 21. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Vítěz krajského kola Logické olympiády je z Holic

Vítěz krajského kola Logické olympiády je z Holic

Dne 9. listopadu 2015 obdrželo Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích skvělou zprávu od pořadatelů krajského kola Logické olympiády. Žák kvarty Štěpán Šafr v této soutěži zvítězil, v konkurenci ostatních soutěžících získal kvantil 100%, vyřešil tedy všechny zadané úlohy bez jediné chyby. Zároveň se tímto výsledkem...
Publikováno: 10. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Holické gymnázium na cestách

Holické gymnázium na cestách

Díky úspěšné žádosti o dotaci v rámci výzvy 56 (OP VK) mohlo 40 vybraných žáků Gymnázia Dr. E. Holuba v Holicích vycestovat v termínu od 27. 9. do 3. 10. do Velké Británie. Podobných výjezdů už škola organizovala několik. Tento byl však jiný – jeho součástí byla i výuka v jazykové škole...
Publikováno: 21. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Vzácná návštěva z JAR na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích

Vzácná návštěva z JAR na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích

V pátek 9. října 2015 jsme na půdě školy přivítali velvyslankyni Jihoafrické republiky, Její Excelenci Franki Verwey, jež k nám zavítala v rámci své návštěvy, dnes již pravidelné říjnové akce, Holubových Holic. U nás měla v plánu setkat se se studenty vyšších ročníků a přednést prezentaci o JAR. Hned...
Publikováno: 12. října 2015
Hodnocení: 5.0
Holické gymnázium opět na Vltavě

Holické gymnázium opět na Vltavě

Nejen duševní krmí živ je člověk, v životě se bude muset umět postavit k mnoha praktickým věcem a přežít spoustu nepohodlí, bude muset umět leccos zorganizovat... I k tomu naše škola vede současné studenty. Proto v neděli 7. 6. 2015 vyrazily oba druhé ročníky vyššího gymnázia směrem jižní Čechy - konkrétně kemp U Fíka, levý břeh Vltavy, 297,9....
Publikováno: 22. června 2015
Hodnocení: 1.0
Holičtí gymnazisté v projektu Kulturou proti antisemitismu

Holičtí gymnazisté v projektu Kulturou proti antisemitismu

V těchto dnech si připomínáme 70. výročí konce 2. světové války. Při této příležitosti se dvanáct studentů holického gymnázia spolu s Mgr. Evou Pýchovou ve dnech 19. a 20. dubna 2015 zúčastnilo již podruhé projektu ICEJ Kulturou proti antisemitismu. Program uvedl Pochod dobré vůle centrem Prahy, který se zastavil na Palachově náměstí, aby uctil památku...
Publikováno: 3. května 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Nejlepší španělštinářka v kraji je z Holic

Nejlepší španělštinářka v kraji je z Holic

Dne 25. 3. 2015 se konalo v Pardubicích krajské kolo olympiády ve španělském jazyce, kde Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích reprezentovaly čtyři studentky, z nichž jedna – Kateřina Janošová – vybojovala 1. místo v II. kategorii (více jak tři roky výuky). Katka se na stejné příčce umístila již před dvěma lety v I. kategorii. Jako...
Publikováno: 28. března 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Holické gymnázium opět boduje v soutěži Zdravá nemocná příroda!

Holické gymnázium opět boduje v soutěži Zdravá nemocná příroda!

Již pátým rokem se v měsíci březnu v budově Krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašovaly výsledky výtvarné soutěže Zdravá nemocná příroda Pardubického kraje. Svěřenci akademické malířky Věry Zahradníkové Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích jsou každoročně těmi, kdo se umísťují na předních místech dvou...
Publikováno: 15. března 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
12