Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity SŠ

Obráběči soutěžili v Chrudimi

Obráběči soutěžili v Chrudimi

Střední průmyslová škola Chrudim pořádala ve dnech 12. a 13. března 2019 regionální kolo soutěže odborných dovedností žáků druhých a třetích ročníků oboru s výučním listem Obráběč kovů. Soutěže se zúčastnili žáci středních odborných škol z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Jejich úkolem bylo v teoretické části soutěže odpovědět na otázky z oblasti technologie, materiálů, nástrojů, postupů a BOZP vztahujících se k obrábění kovů. V praktické části bylo...
Publikováno: 18. března 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Modernizace zázemí Střední průmyslové školy Chrudim

Modernizace zázemí Střední průmyslové školy Chrudim

Střední průmyslová škola Chrudim připravuje žáky technických oborů už téměř 120 let. V současné době dochází k modernizaci zázemí této školy. Díky Pardubickému kraji, který je jejím zřizovatelem, byla v uplynulém období modernizace zásadně podpořena prostřednictvím projektu s názvem  Strojírensko – technické centrum Chrudim. V rámci tohoto projektu získala škola investiční prostředky v celkové výši 23 miliónů korun na nové moderní vybavení učeben,...
Publikováno: 29. listopadu 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Přednáška firmy FOXCONN na SPŠ Chrudim

Přednáška firmy FOXCONN na SPŠ Chrudim

V prosinci proběhla na naší škole přednáška firmy FOXCONN CZ s.r.o., v jejímž průběhu byli žáci seznámeni s pracovními příležitostmi ve firmě FOXCONN v návaznosti na obory, které studují na naší škole. Žákům byla také nabídnuta možnost průběžného získávání praxe ve firmě. Přednáška...
Publikováno: 14. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Spolupráce SPŠ Chrudim s firmou Metrostav a. s.

Spolupráce SPŠ Chrudim s firmou Metrostav a. s.

V letošním školním roce se žákům naší školy otevřely další možnosti uplatnit poznatky získané v průběhu studia. Došlo k tomu díky aktivitám firmy Metrostav a. s., která našim žákům nabídla další možnosti uplatnění v praxi. Naše škola uzavřela s firmou smlouvu, na jejímž základě...
Publikováno: 11. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Ohlédnutí za sportovními úspěchy žáků Střední průmyslové školy Chrudim ve školním roce 2014/2015

Ohlédnutí za sportovními úspěchy žáků Střední průmyslové školy Chrudim ve školním roce 2014/2015

V letošním školním roce, stejně jako v letech předchozích, se naší škole podařilo dosáhnout řady sportovních úspěchů. Žáci soutěžili především v kolektivních sportech. Podařilo se jim obhájit loňské 1. místo v basketbalu na XIII. KRAJSKÉ OLYMPIÁDĚ MLÁDEŽE a probojovali se do Konferenčního finále"Východ" ve...
Publikováno: 15. dubna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Účast žáků Střední průmyslové školy Chrudim v Soutěžích odborných dovedností

Účast žáků Střední průmyslové školy Chrudim v Soutěžích odborných dovedností

Každý rok se žáci naší školy účastní soutěží v odborných dovednostech. I v letošním školním roce 2014/2015 se našim žákům mimořádně dařilo.  Žák Aleš Frídl z ME3A obsadil 1. místo v regionální Soutěži odborných dovedností jednotlivců oborů: elektrikář – slaboproud,...
Publikováno: 14. dubna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Zločin a trest na Střední průmyslové škole Chrudim

Zločin a trest na Střední průmyslové škole Chrudim

V rámci preventivních aktivit Střední průmyslové školy se naši žáci pravidelně setkávají s policisty. Nejčastějšími tématy těchto setkání jsou Prevence kriminality, Kyberšikana, Dopravní zákon a Domácí násilí. V Prevenci kriminality žáci zabrousí do oblasti práva, vysvětlí si řadu...
Publikováno: 23. března 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Dluhová problematika na SPŠ Chrudim

Dluhová problematika na SPŠ Chrudim

V našem století je téměř každá činnost lidského jedince spojena s financemi. Díky prudkému rozvoji informačních technologií se mladí lidé pohybují ve zcela jiném světě finančních operací, než se v jejich věku pohybovali jejich rodiče. Aby se v něm neztratili, musí obsáhnout široký rejstřík znalostí a...
Publikováno: 17. listopadu 2014
Hodnocení: 5.0
Přednáška Minimum znalostí (nejen) astronomie středoškoláka na SPŠ Chrudim

Přednáška Minimum znalostí (nejen) astronomie středoškoláka na SPŠ Chrudim

Již řadu let se žáci všech tříd prvního ročníku vydávají na dvouhodinovou exkurzi (nejen) po Sluneční soustavě, ale i po vzdálenějších oblastech vesmíru. Průvodcem na této cestě jim je pravidelně RNDr. Jiří Prudký z Hvězdárny v Prostějově. Přednášky se konají v rámci výuky fyziky ve všech oborech s maturitní...
Publikováno: 12. listopadu 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Soutěž v technických dovednostech pro žáky ZŠ na SPŠ Chrudim

Soutěž v technických dovednostech pro žáky ZŠ na SPŠ Chrudim

V letošním školním roce, stejně jako v minulých letech, organizuje naše škola motivační soutěž v technických dovednostech pro vycházející žáky základních škol. Soutěž je organizována především pro chlapce, ale mohou se jí zúčastnit i dívky, které mají zájem o vzdělání...
Publikováno: 21. října 2014
Hodnocení: 1.0
Vodácké kurzy na Střední průmyslové škole Chrudim

Vodácké kurzy na Střední průmyslové škole Chrudim

Na SPŠ Chrudim se každoročně uskutečňuje řada sportovně-turistických kurzů. Jedná se o kurzy povinně-volitelné (v rámci ŠVP oboru tělesná výchova) a pro zájemce kurzy výběrové.             Dlouhodobě se největšímu zájmu ze strany studentů těší kurzy vodácké, které se realizují na škole od...
Publikováno: 6. října 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Střední průmyslová škola Chrudim – Adaptační kurz

Střední průmyslová škola Chrudim – Adaptační kurz

Žáci naší školy se na začátku 1. ročníku každoročně účastní Adaptačních kurzů. Letošní Adaptační kurz pro žáky všech šesti tříd 1. ročníku se konal ve dnech 9. – 11. 9. a také ve dnech 16. – 18. 9. 2014. V tomto roce jsme využili nabídky Městských lesů Chrudim, které škole nabídly řadu aktivit vhodných...
Publikováno: 26. září 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014  na SPŠ Chrudim

Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014 na SPŠ Chrudim

V předchozím příspěvku jsme se zaměřili na účast našich žáků v přírodovědných a matematických soutěžích. V tomto příspěvku se soustředíme především na aktivity související s technickým zaměřením školy. V první části příspěvku se zaměříme na činnosti školy související s motivací...
Publikováno: 22. července 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Přírodovědné a matematické soutěže na SPŠ Chrudim

Přírodovědné a matematické soutěže na SPŠ Chrudim

    Naši žáci se ve školním roce 2013/2014 účastnili celé řady matematických a přírodovědných soutěží a dosáhli v nich velmi pěkných výsledků. V tomto příspěvku bude provedeno shrnutí těchto výsledků v jednotlivých soutěžích, kterých se naši žáci zúčastnili v průběhu tohoto školního...
Publikováno: 14. července 2014
Hodnocení: 5.0
Úspěchy žáků SPŠ Chrudim v soutěži Vyrob si svůj Stirlingův motor!

Úspěchy žáků SPŠ Chrudim v soutěži Vyrob si svůj Stirlingův motor!

Naši žáci se již několik let úspěšně účastní soutěže Vyrob si svůj Stirlingův motor! Soutěž pořádá nadšenec pro teplovzdušné motory  Ing.  Jiří Toman ze SPŠ Betlémská Praha. První výzva k účasti na této soutěži přišla na SPŠ v roce 2011. Tehdy třídní učitel MC4A přesvědčil a zdravě nažhavil studenty Jana Vincenci,...
Publikováno: 10. června 2014
Hodnocení: 5.0
RSS