Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity SŠ

Publikováno: 21. února 2012
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

60. výročí Průmyslové střední školy Letohrad

Letohrad - Školní rok 2011 – 2012 je právě šedesátým v pořadí od chvíle, kdy se studentům poprvé otevřela naše průmyslová škola a zároveň brány středního odborného učiliště Letohrad. Nejen to je důvod ke společné oslavě, ale zejména fakt, že od 1. 7. 2000 byla obě do té doby samostatná pracoviště sloučena pod jedno zařízení. Ve středu 15. února se uskutečnilo milé setkání za účasti radní Pardubického kraje Ing. Jany Pernicové, starosty města Letohradu Petra Fialy, zástupců spolupracujících firem a letohradských škol. Cílem uskutečněné akce nebylo zopakovat velkolepé oslavy, které proběhly u příležitosti 50. výročí, ale využít narozenin k připomenutí a ohlédnutí se za posledními lety.

Historie budovy v Komenského ulici sahá ještě hlouběji do minulosti. Výuka tzv. živnostenské pokračovací školy započala v září roku 1932 a připravovala různé profese řemeslníků až do založení střední průmyslové školy, tedy do roku 1951. V dalších letech započala postupná výstavba celého areálu, která probíhala více než dvě desetiletí.

Nyní je školní areál soustředěn na jediném místě na okraji města a splňuje po všech stránkách náročné požadavky na moderní školské zařízení. Tento vysoký standard materiálního vybavení byl v  roce 2009 ještě zvýrazněn komplexním zateplením a zásadní rekonstrukcí sociálních zařízení hlavní školní budovy.

Přestože se název školy v různých letech obměňoval, byla škola vždy především stavební průmyslovou školou. Tento charakter školy si uchováváme i v současnosti. Na naší škole je možné studovat dva čtyřleté maturitní obory:

Stavebnictví

- zaměření na pozemní stavitelství

- zaměření na dopravní stavitelství

Geodézie a katastr nemovitostí

Vznik Středního odborného učiliště Letohrad se datuje taktéž k roku 1951. V tomto roce uvolnil místní podnik Moravské energetické závody (nyní OEZ) pro praktickou výuku prostory bývalé soukromé firmy Wagner a spol. v Ústecké ulici. Tehdy se vyučovaly obory zámečník, nástrojař, soustružník a elektromechanik. Od začátku zde byla snaha areál modernizovat a vybavit novým zařízením. Nejvýznamnější stavební úpravy proběhly v letech 1992 – 1994. Byla provedena přestavba sociální budovy a přistavěno druhé poschodí, kde vznikly nové učebny, kabinety a sociální zázemí. V dalších letech byla vytvořena dílna pro výuku programování a řízení CNC strojů.

Tato neustálá iniciativa, dobrá materiální vybavenost, úspěchy žáků na republikových a i mezinárodních soutěžích spojené s podporou města a regionálních firem se staly zárukou rozvoje středního odborného školství v Letohradě a okolí.

V současnosti se na SOU vyučují tyto obory:
Tříleté učební s výučním listem

· Nástrojař (s rozšířenou výukou obrábění a programování CNC)

· Strojní mechanik – zámečník

· Elektrikář – silnoproud

· Elektrikář – slaboproud

· Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

Večerní nástavbové maturitní studium

· Provozní technika

· Provozní elektrotechnika.Obě pracoviště naší školy se za ta dlouhá léta stala neodmyslitelnou součástí života města. Jejich lavicemi prošlo mnoho jeho obyvatel, také však absolventů z blízkého či vzdálenějšího okolí. Odnesli si do života nejen vědomosti a dovednosti, ale i vzpomínky na učitele oblíbené i obávané, na spolužáky, se kterými strávili v lavicích léta dospívání, na historky, které se s odstupem času zdají veselé a zábavné. Je příjemné, že mnozí z bývalých studentů se dále o naši školu zajímají, navštěvují ji a někteří s námi spolupracují.

Aktivity probíhající v období 2001 – 2011 zachycuje brožura vydaná u příležitosti probíhajícího výročí. V elektronické podobě je možné ji shlédnout na webových stránkách školy www.pssletohrad.cz.

Ani v budoucnu nechceme sedět se založenýma rukama. Aktuálně máme schválené dva projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Reagují na současné potřeby praxe a moderní způsoby výuky. Cílem obou programů je rozšíření technického i materiálního vybavení a zároveň popularizace technických oborů.

Po šedesáti letech odcházejí lidé do důchodu, chtějí si užít zaslouženého odpočinku. Škola je však vyzrálá vychovávat a mladé generaci předávat odbornost a teoretické základy. Zkušeností za ta léta nasbírala naše škola dost, měla štěstí na dobré vedení a mnohé vyučující, její absolventi jsou dobrou vizitkou zdejší výuky.

To samozřejmě nestačí, v naší práci se musí odrážet vývoj doby, její potřeby a v tomto úsilí musí škola být stále aktivní. O to se chceme v dalších letech snažit.


Ing. Martin Prikner, ředitel školy, Ing. Jiří Štěpánek, zástupce ředitele

Tisk
60. výročí Průmyslové střední školy Letohrad

Rubriky: Aktivity SŠPočet zobrazení: 2080

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x