Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity SŠ

Publikováno: 1. března 2012
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Celostátní kolo Fyzikální olympiády kategorie A

Ve dnech 21. – 24. 2. 2012 se konalo v Pardubicích historicky poprvé celostátní kolo FO v nejvyšší kategorii A, pořádáním bylo pověřeno Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, které má ve výchově fyzikálních talentů dlouhodobě významné úspěchy.
Záštitu nad soutěží převzali hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, radní zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Ing. Jana Pernicová, primátorka statutárního města Pardubice MUDr. Štěpánka Fraňková a rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
Na základě výsledků krajských kol FO postoupilo do Pardubic 50 nejlepších studentů ze středních škol ČR a s nimi přijelo přibližně 30 členů Ústřední komise FO. Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice připravilo pro účastníky Gymnázium Dašická ubytování na vysokoškolských kolejích, stravování a soutěž probíhaly také v moderním kampusu univerzity.
Zahájení v úterý 21. 2. se konalo za účasti soutěžících, porotců a hostů z řad partnerů a sponzorů v rytířských sálech Pardubického zámku. Během večera pozdravila účastníky ředitelka školy Ing. Jitka Svobodová, za Pardubický kraj Ing. Mgr. Pavel Mádl, rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. a řada dalších. Kulturním vystoupením doplnili program studenti Gymnázia Dašická, efektní fyzikální experimenty předvedli fyzikáři gymnázia. Nechybělo ani občerstvení.
Ve středu 22. 2. probíhalo řešení 4 náročných teoretických úloh, které připravila Ústřední komise FO. Učebny pro soutěž zapůjčila Fakulta chemicko-technologická a řešení trvalo 5 hodin.
Odpoledne studenti a porotci navštívili Foxconn a Hvězdárnu barona Artura Krause. Současně probíhala oprava teoretických úloh.
Večer se konala přednáška, na kterou pozvání pořadatelů přijal velmi atraktivní přednášející. Byl jím astronom RNDr. Jiří Grygar, CSc. a přednáška měla téma: Vznik fyziky, chemie a biologie aneb Velký třesk za všechno může.
Ve čtvrtek 23. 2. pracovali soutěžící 4 hodiny v laboratořích FChT na řešení praktické úlohy s názvem Hustoměr, kterou jim připravili organizátoři z gymnázia. Museli využívat především znalost Archimedova zákona.
Odpoledne byl na zámku připraven workshop na téma roboti. Pořadatelé z gymnázia spolupracovali při přípravě s Fakultou elektrotechniky a informatiky. Soutěžícím byly také zpřístupněny expozice zámku. Zatím probíhala oprava praktické úlohy.
Ve večerních hodinách si mohli studenti prohlédnout opravené teoretické úlohy a diskutovat s porotci. Následně se zúčastnili přednášky s dalším atraktivním hostem – Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Přednáška se samozřejmě týkala jaderné energie – její přínosy a rizika.
Pátek 24. 2. byl závěrečným dnem celé soutěže. Účastníci se sešli ve společenském sále Magistrátu města Pardubice, kde je pozdravila primátorka MUDr. Štěpánka Fraňková a další hosté. Dříve než se soutěžící dozvěděli do té doby utajené výsledky, představili pořadatelé z gymnázia učitelky a učitele základních a středních škol Pardubického kraje, kteří dlouhodobě získávají žáky pro FO a organizují FO. Ocenění dostali diplomy a věcné ceny.
Pak již výsledky celostátního kola zhodnotil předseda Ústřední komise prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. a začalo předávání cen za účasti ředitelky gymnázia a sponzorů. Zvítězil Ondřej Bartoš ze Žďáru n. S., druhý byl Jakub Krásenský z Jihlavy a třetí Jakub Vošmera z Brna. Za Pardubický kraj postoupili do celostátního kola 2 studenti a jedna studentka, všichni z Gymnázia Dašická. Nejlepší z nich byl Michal Karamazov. Umístil se v kategorii Vítěz na 7. místě a bude pozván na soustředění před Mezinárodní fyzikální olympiádou. Má tak možnost dostat se do pětičlenného reprezentačního týmu, který bude reprezentovat ČR v červenci 2012 v Estonsku. Mohl by tak navázat na úspěšné studenty z Gymnázia Dašická, kteří v posledních devíti letech reprezentovali ČR šestkrát.
Za úspěšný průběh celé akce patří poděkování také partnerům a sponzorům. Jsou to: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jednota českých matematiků a fyziků, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Univerzita Pardubice, Skupina ČEZ a. s., Czech Software First s. r. o., Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT, Nakladatelství Prometheus, spol. s. r. o., ČEPS, a. s., Sensit s. r. o., Elektrárny Opatovice, a. s., AZ Garden s. r. o., Železářství Kutil s. r. o.

Zvláštní poděkování patří organizacím, jež podobně jako naši školu zřizuje Pardubický kraj:
Střední škola potravinářství a služeb v Pardubicích, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Poličce, Východočeské muzeum v Pardubicích

 

RNDr. Vladimír Vícha
zástupce ředitelky Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083
předseda krajské komise Fyzikální olympiády

Tisk

Rubriky: Aktivity SŠPočet zobrazení: 2016

Tagy:

Petra PospíšilováPetra Pospíšilová

Další příspěvky od Petra Pospíšilová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x