Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity SŠ

Publikováno: 22. února 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Psychologická olympiáda na VOŠ a SŠZS v Ústí nad Orlicí

Dne 15. 2. 2018 se na VOŠ a SŠZS v Ústí nad Orlicí konalo školní kolo 13. ročníku soutěže Psychologická olympiáda. Cílem této soutěže je aktivizační metodou motivovat žáky zdravotnických škol a škol sociálních k celostnímu přístupu k nemocnému člověku, ke zdokonalení komunikačních a sebeprezentačních dovedností v přímé ošetřovatelské péči a k hlubšímu pochopení mezilidských vztahů v návaznosti na výkon budoucího povolání a uplatnění se na trhu práce. Soutěž je organizována formou postupových třídních, školních a regionálních kol, vrcholí kolem celostátním. Angažují se v něm vyučující odborných předmětů, psychologie i českého jazyka a žáci 2. - 4. ročníků zdravotnických maturitních oborů a oboru sociální činnost.  

Soutěžní práce má podobu psychologické eseje, která vzniká v návaznosti na informace získané během studia, dalším vzděláváním a v mimoškolní činnosti. V potaz je brána zejména osobní zkušenost v práci s lidmi a její aplikace na řešení celospolečenských témat a problémů.

Téma tohoto ročníku znělo „Kam kráčíme?“ Školního kola se zúčastnilo 8 studentek 2. a 3. ročníků oborů zdravotnický asistent a sociální činnost. Vítězem školního kola se stala Kristýna Švecová ze třídy SČ 3.C, druhé místo obsadila Denisa Vavrušková ze třídy ZA 3.A a třetí místo vybojovala Adéla Jedličková ze třídy ZA 2.A. Do regionálního kola, které se koná 7. 3. 2018 na VOŠZ a SZŠ Trutnov, postupují studentky z prvního a druhého místa.

Vítězům blahopřejeme, přejeme jim úspěch v regionálním kole a všem ostatním zúčastněným děkujeme za velice pěkné příspěvky.

Poděkování patří také nakladatelství Portál a šéfredaktorovi časopisu Psychologie panu Matyášovi Zrnovi za spolupráci při organizaci školního kola soutěže i za poskytnutí upomínkových předmětů studentům účastnícím se soutěže.

Mgr. Ludmila Zapletalová

15. 2. 2018

Tisk

Rubriky: Aktivity SŠPočet zobrazení: 529

Tagy:

Lenka CimflováLenka Cimflová

Další příspěvky od Lenka Cimflová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x