Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity SŠ

Publikováno: 1. prosince 2011
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

čtvrtek 1. prosince 2011

Spolupráce středních škol při jazykové výuce žáků

 

Lanškroun - V měsíci říjnu a listopadu 2011 proběhla řada akcí v rámci mikroprojektu „Spolupráce středních škol při jazykové výuce žáků“ financované z Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 – Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacencis (CZ.3.22/3.3.02/10.01806).

 

Ve dnech 14. – 15. 10 2011 se uskutečnilo koordinační setkání vedení projektu mezi školami SOŠ a SOU Lanškroun a ZS 1 Dzierzoniow za účelem upřesnění zbývajících termínů tohoto projektu, především závěrečné konference konané 16. – 17. 2. 2012 v Dzierzoniwě pod názvem“Efektivní využití multimediální techniky při výuce cizích jazyků“. Součástí tohoto setkání byla také účast na oslavách 65. výročí založení družební školy.

 

V termínu 17. - 21. 10. 2011 se 7 žákyň SOŠ a SOU Lanškroun zúčastnilo výměnné stáže v partnerské škole ZS1 Dzierzoniow . Účelem stáže byla výuka polského jazyka, ale i rozvoj praktických dovedností našich žákyň. V průběhu pětidenního pobytu žákyně v dopoledních hodinách absolvovaly výuku polštiny spolu se skupinou 7 polských žáků. Během výuky žáci dokončovali práce na připravovaném česko-polském a polsko-českém slovníku a také připravovali a natáčeli materiál pro DVD. Součástí pobytu byly i odpolední hodiny praxe v kadeřnických salónech, při kterých žákyně komunikovaly v polském jazyce v přirozených podmínkách a procvičovaly si tak slovní zásobu nejen na všeobecná témata, ale i z oblasti jejich oboru. Současně měly příležitost porovnat vybavení, materiály a technologie používané v polských kadeřnických salonech s našimi podmínkami.

 

Sedm polských žáků ve stejném termínu absolvovalo stáž v SOŠ a SOU Lanškroun. Zde se během dopoledních vyučovacích hodin věnovali převážně překladu polského komentáře filmu o Dzieroniowě do českého jazyka. Ke své práci využívali veškeré vybavení nové multimediální učebny vybavené z peněz získaných v rámci tohoto projektu. V odpoledních hodinách polští žáci docházeli do odborných učeben, kde se pod vedením českých pedagogů věnovali praktickým úkolům v rámci svého oboru, aby tak mohli rozšířit své komunikační schopnosti v českém jazyce i v odborné slovní zásobě. Byl zrealizován i workshop na téma „Porovnání moderního pojetí výuky jazyků v obou školách“.

 

Věříme, že cíl stáží se nám podařilo splnit a výsledky naší práce budeme prezentovat vydáním již zmíněného slovníku a DVD.

 

Ve dnech 18. a 20. 10. 2011 se uskutečnily jednodenní výměnné poznávací autobusové zájezdy 45 žáků a 5 pedagogických pracovníků. Účastníci zájezdů byli informování o historii spolupráce našich škol, seznámili se s jazykovými učebnami a formami výuky jazyků na našich školách. Odpoledne žáci odehráli sportovní utkání v kopané a volejbale a následovala prohlídka měst.

 

4. 11. 2011 se uskutečnila stáž 6 pedagogických pracovníků z partnerské školy ZS 1 Dzierzoniow v Jazykovém centru Univerzity Pardubice, které zajišťuje výuku cizích jazyků pro pět fakult tamní univerzity. Polští učitelé se seznámili s formami výuky, a nakonec jim byla předvedena ukázka výuky cizích jazyků s využitím videokonference.

 

25. 11. 2011 se konala obdobná stáž 6 pedagogických pracovníků ze SOŠ a SOU Lanškroun na Univerzitě Wroclaw. Učitelé naší školy se seznámili s výukou cizích jazyků na vysoké škole v Polsku.

 

Všechny tyto akce přispívají k rozvoji vzájemných vztahů obou partnerských škol a poskytují možnosti komunikace v polském a českém jazyce.

 

Ing. M. Martinec

Tisk
Spolupráce středních škol při jazykové výuce žáků

Rubriky: Aktivity SŠPočet zobrazení: 1868

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x