Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity SŠ

Publikováno: 9. ledna 2012
Ohodnotit článek:
2.5

pondělí 9. ledna 2012

SPŠCH Pardubice je dobrou alternativou pro žáky 9. tříd

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích je tradiční líhní mladých chemiků. Téměř 60 let vychovává odborníky nejen pro chemický průmysl, ale i pro příbuzná odvětví. Letos přichází s rozšířenou nabídkou studijních oborů.

Kromě již zavedeného maturitního oboru Aplikovaná chemie lze studovat i tříletý učební obor Chemik nebo čtyřleté a maturitní zkouškou zakončené obory Průmyslová ekologie a Požární ochrana. Všechny zmíněné obory jsou jedinečné a v Pardubickém kraji nabízené pouze SPŠCH Pardubice. Absolventi nacházejí široké uplatnění v průmyslových podnicích i soukromých firmách, ve státní správě, v kontrolních laboratořích a na výzkumných pracovištích. Vzdělávací program je koncipován tak, aby studenti obsáhli co nejširší škálu dovedností – od technických a manažersko-ekonomických schopností přes jazykovou vybavenost, komunikační dovednosti a počítačovou gramotnost. Studenti tak získají moderní interdisciplinární vzdělání.

Přijímací zkoušky zohledňují dvě kritéria: jednak dosavadní prospěch za poslední dvě klasifikační období v základní škole a jednak výsledky přijímacích testů. Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost (potvrdí lékař), absence „nedostatečné“ z jakéhokoli předmětu za poslední dvě pololetí v základní škole a dosažení minimální bodové hranice v přijímacích testech. Pozitivní okolností je rovněž účast nebo úspěch uchazeče ve vědomostní olympiádě na okresní či krajské úrovni. Na základě dosažených výsledků pak bude vytvořen pořadník uchazečů, který rozhodne o přijetí. V letošním roce přijme SPŠCH 90 studentů na obor Aplikovaná chemie a 30 uchazečů na každý z oborů Chemik, Průmyslová ekologie a Požární ochrana.

Studenti dojíždějící ze vzdálenějších míst mají možnost ubytování v domově mládeže v Rožkově ulici v Pardubicích. K dispozici jsou zde 2-3 lůžkové pokoje první kategorie, za něž žáci zaplatí 1000,- Kč měsíčně. Stravování je zajištěno jednak ve školní jídelně, kde oběd přijde na 26,- Kč, a jednak v domově mládeže, kde snídaně stojí 20,- a večeře 25,- Kč.

Pro studenty tříletého učebního oboru Chemik, kteří dosahují nadprůměrných výsledků, je připraveno stipendium. Jeho výše kolísá mezi 300-600 Kč měsíčně a podmínkou jeho získání je dobrý prospěch a chování. Nárok na stipendium má ten student, který dostane výbornou nebo chvalitebnou z odborného výcviku, v celkovém hodnocení na vysvědčení prospěje nebo prospěje s vyznamenáním, nedostane sníženou známku z chování ani ředitelskou důtku a nemá žádnou neomluvenou absenci. Stipendium se nevyplácí za období hlavních prázdnin ani po dobu přerušení studia.

Střední průmyslová škola chemická nabízí také zájmové aktivity a soutěže žákům základních škol. Od ledna do února bude pro zájemce z devátých tříd organizován chemický kroužek, kde se žáci seznámí se základy laboratorních prací, a od prosince do března se koná soutěž  Kdo by se bál chemie? Největší akcí svého druhu je potom 5. ročník soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, která začala v říjnu minulého roku a skončí letos v únoru. V letošním roce se přihlásilo 67 škol nejen z Pardubického kraje.

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích svým komplexním přístupem k potřebám studentů a důrazem na interdisciplinární charakter vzdělání patří k vysoce kvalitním středním školám, které nabízejí atraktivní studium žákům devátých tříd.

Tisk
SPŠCH Pardubice je dobrou alternativou pro žáky 9. tříd

Rubriky: Aktivity SŠPočet zobrazení: 1853

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x