Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity SŠ

Publikováno: 3. prosince 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Žáci SOŠ a SOU Třemošnice v zahraničí

Celkem 45 studentů a žáků SOŠ a SOU technického Třemošnice strávilo díky projektu „Erasmus +“ s názvem „Učíme se v Evropě“ více jak dva týdny v zahraničí. Program tohoto projektu je zaměřen na získávání odborných vědomostí, znalostí a dovedností v oblasti strojírenství a dřevařské a nábytkářské výroby.

Ve dnech 3. – 20. 11. 2018 se zúčastnili odborné stáže na Slovensku, v Německu, ve Francii, ve Španělsku a letos poprvé i v Itálii, kde pracovali v dílnách partnerských škol. Jejich pobyt byl plně hrazen z finančních prostředků projektu.

Odborná stáž v německé Jeně

Již popáté v rámci projektu Erasmus odjelo 14 žáků strojírenských oborů na zahraniční pobyt do Německa. Spolu s nimi také vycestovali vedoucí skupin Mgr. Melechovský a Ing. Hübler.

Stáž probíhala v Jeně, v jednom z největších měst Durynska, ve dvou školách: ÜAG gGmbH a Internationaler Bund IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste a byla zaměřena především na odborné znalosti a dovednosti chlapců.

Ubytování bylo zajištěno v Internationaler Bund – IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste Jena a přivítáni zástupci organizací, u kterých odborná stáž probíhala. Stážisté byli rozděleni do dvou skupin, jedna skupina pracovala přímo v dílnách IB, druhá parta dojížděla do vzdálenější další partnerské organizace ÜAG gGmbH Jena. Chlapci prošli školením o bezpečnosti práce, a poté se seznámili se svými pracovišti. Tam jim byly zadány i jejich projekty.

Skupina na IB vyráběla na zámečnické dílně podle německé technické dokumentace model terénního vozu. Zde využívali své znalosti a dovednosti z technologie ručního zpracování kovů. Druhý týden model sestavili a dostali další úkoly, tentokrát to byly práce na obrobně, opět podle německé dokumentace.

Skupina žáků pracujících na ÜAG měla za úkol vyrobit funkční model pístového vzduchového motoru Druckuftkolbenmotor. Nejprve si v Solid Worksu vytvořili technickou dokumentaci, potřebnou k výrobě modelu motoru. Poté vyrobili model na klasických obráběcích strojích a CNC strojích. Na závěr svého pobytu chlapci převzali z rukou zástupců německých organizací Europassy a sklidili velkou pochvalu za jejich práci a zodpovědný přístup k zadaným úkolům.

Odborná stáž v Jeně měla nejen stránku pracovní, ale i společenskou a poznávací. Chlapci si prohlédli historické jádro Jeny, navštívili několik muzeí (městské, sklářské Schott muzeum, muzeum optiky), Napoleonovo bojiště, kde u Jeny v roce 1806 porazil spojená pruská a saská vojska, 160 metrů vysokou věž Jena-Tower. V planetáriu zhlédli program Space Rock Symphony. Podívali se také do botanické zahrady, vystoupali na rozhlednu Fuchsturm. Navštívili několikrát aquacentrum Galax Sea.

Během stáže se uskutečnily i dva celodenní výlety do Výmaru a Buchenwaldu a do Erfurtu, hlavního města Durynska.

Z Jeny Mgr. František Melechovský

Stáž na Slovensku

Ve dnech 4.11. - 20. 11. se 7 žáků oborů mechanik seřizovač, pod vedením Ing. Jiřiny Musílkové zúčastnilo v rámci projektu ERASMUS+ odborné stáže na Slovensku. Program tohoto projektu je zaměřen na získávání odborných vědomostí, znalostí a dovedností z oblasti strojírenství. Náš program byl zaměřen na CNC obrábění kovů. Žáci si prakticky vyzkoušeli v dílnách Spojené školy v Detvě programování, kreslení v programu SOLID WORKS, seznámili se s ovládáním CNC soustruhu firmy Haas s řídicím systémem Fanuc. Své vědomosti si rozšířili ve firmách Continental Zvolen a PPS Group Detva o konstrukci, technologii výroby, montáž a tlakové zkoušení brzd osobních automobilů, o využití diamantových a keramických nástrojů pro CNC stroje, či metodu MIG u svařování velkých svařenců pro důlní stroje. Naučili se spolupracovat se svými slovenskými spolužáky v projektovém vyučování elektrotechniky a slovenském jazyce. Velkým zážitkem byla návštěva Technické univerzity ve Zvolenu, kde si prakticky vyzkoušeli práci s roboty a virtuální realitu.

Žáci navštívili řadu měst a míst, například zvolenský zámek, Demänovské jeskyně, Banskou Štiavnici, Bánskou Bystrici, Čierny Balog, Liptovský Mikuláš, Sklené Teplice, zámek Bojnice. Během stáže byli naši studenti velmi aktivní, projevovali zájem nejen o práci v dílnách a firmách, ale i o historii a současnou kulturu Detvy. Spolupráce ve slovenské škole byla velice přínosná. Odbornost a zájem o obrábění u našich žáků byl také kladně hodnocen ze strany učitelů. Slavnostním předáváním Europassů byla naše stáž ukončena. Naši žáci hodnotí odbornou stáž jako výbornou zkušenost. Děkujeme Spojené škole v Detvě.

Z Detvy Ing. Jiřina Musílková

Zahraniční stáž ve Francii

Stejně jako v loňském roce se pro naše studenty podařilo zajistit odbornou stáž v Lycée Ampére Vendôme ve Francii. Více jak dvoutýdenní pobyt je určen především žákům oboru truhlář a operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Studenti v doprovodu učitele odborného výcviku Radka Dvořáka odcestovali do Vendôme, kde během pobytu vyráběli zahradní stoly pod vedením odborných mistrů, kteří vyučují v dílnách Lycée Ampér. Měli tak možnost seznámit se s postupy práce a se strojním vybavením dílny ve Francii.

Přestože naši stážisté neměli příliš volného času, využili každé příležitosti k výletům za poznáním kulturních památek či k aktivnímu sportování. Zejména víkendy byly vyhrazeny cestování. Během pobytu jsme navštívili některé památky, jako například zámky Chambord, Chenonceau, Blois, Amboise, kde je také park vynálezů a dalších předmětů Leonarda da Vinci a samozřejmě historické město Vendôme. Dále jsme si prohlédli katedrálu v Chartres, tankové muzeum, zámek v Saumuru a v den příletu také Invalidovnu s hrobkou Napoleona Bonaparte.

Druhý víkend našeho pobytu jsme zahájili návštěvou katedrály Notre–Dame, kde jsme viděli nejen úchvatný vnitřní prostor, ale vystoupali jsme mnoho schodů na ochoz a do zvonice. Odpoledne jsme přešli po nábřeží do známého muzea umění v Louvre. V sobotu jsme byli na zámku a v zahradách Versailles a v neděli se prošli po Champs – Elysées, prohlédli si Vítězný oblouk a vystoupali na Eiffelovu věž v odpoledních až večerních hodinách. Poslední den našeho pobytu jsme věnovali návštěvě muzea aut a závodišti v Le Mans.

Nedílnou součástí našeho pobytu bylo pozvání paní učitelky Fanny Bonamy na večeři 17. listopadu, které se již tradičně nese ve velice přátelském atmosféře plné humorných situací, a to letos na téma francouzských ostrovů. Zahraniční stáž byla pro studenty velice přínosná i v oblasti jazykové, protože jsme navštěvovali hodiny angličtiny, při kterých jsme komunikovali jen v anglickém jazyce. Na čtvrteční slavnosti s vedením školy žáci dostali Europassy jako doklad o absolvování zahraniční stáže. Celkově můžeme pobyt v Lycée Ampére Vendôme hodnotit velice kladně, a to nejen z hlediska získaných dovedností, znalostí, ale i vzhledem k velice přátelským vztahům se studenty a zaměstnanci školy ve Francii.

Z Vendôme Radek Dvořák

Stáž v Itálii

Na italskou stáž jsme vyrazili do malého městečka v severní části země, které se jmenuje Fiorenzuola d'Arda. Na čáslavském nádraží se nás sešlo 8 a z toho 6 žáků oboru mechanik seřizovač, jeden žák oboru mechanik strojů a zařízení a pedagogický dozor. Z Čáslavi jsme vyrazili směrem letiště Praha a pak dále až na místo naší stáže. Od prvního dne jsme oceňovali, s jakou precizností je celý projekt v Itálii připraven, a vřelost většiny místních lidí. Naši žáci si v průběhu každého vyučovacího dne mohli vyzkoušet práci jak přímo v dílnách na CNC strojích, frézách a soustruzích, tak i v elektrotechnických laboratořích. Možnost propojit svůj obor s dalším odvětvím se pro naše žáky stala tak atraktivní, že se vlastně každý den těšili, co je nového čeká. Když se v průběhu stáže začala přidávat i virtuální realita, kybernetika a mnoho dalších oborů, tak bylo vidět, že pobyt ve škole se mění z povinnosti na radost. Každý den byl také proložen anglickou konverzací nebo hodinou tělesné výchovy a nechyběly ani časté exkurze do místních firem.

Volnočasové aktivity byly plánovány hlavně na poznávání regionu severní Itálie a samozřejmě architektury, kterou je Itálie známa po celém světě. Florencie, Milán, starověké hrady, horská městečka a mnoho dalších míst, která nám místní obyvatelé doporučili, jsme se v tomto 17denním pobytu snažili navštívit a prohlédnout si krásy této nádherné země. V plánu jsme také měli výstavu motocyklů v Miláně a samozřejmě nemohla chybět návštěva muzea Ferrari v překrásném městě Maranello. Posledním přáním našich žáků před návratem domů bylo vidět pobřeží Itálie, kam jsme se vypravili v průběhu závěrečného víkendu. Na pohled z malého přístavu města La Spezia budeme ještě dlouho vzpomínat a návštěvou tohoto překrásného místa jsme uzavřeli naše volnočasové aktivity. Celý tento projekt přinesl našim žákům nové znalosti a dovednosti, které si navzájem předali s žáky ze školy Istituto Statale Di Istruzione Superiore Mattei.

Z Fiorenzuoly d’Arda Jan Řežábek

Mechanici seřizovači ve Španělsku 2018

Již potřetí vyrazili naši žáci na více jak sedmnácti denní pobyt do Španělska. Zúčastnilo se ho osm žáků třetího a čtvrtého ročníku oboru mechanik seřizovač pod vedením Lukáše Vydry.

Tato stáž se konala ve městě Puertollano ve škole Instituto de Formación Profesional Virgen de Gracia, ubytováni jsme byli v univerzitní rezidence El Doncel v Ciudad Real.

Náplň byla tvořena z teoretické části, například hodinami technické dokumentace, programování CNC strojů. Dalším předmětem byla elektronika a mechanika, kde žáci tvořili schémata zapojení elektřiny a pneumatického rozvodu. Nejvíce se našim žákům líbilo prohlubování znalostí v programu SolidWORKS a dále nové seznámení s programováním ve FagorSystém.

V odborném výcviku pak vytvořené programy uplatnili k soustružení a frézování na CNC strojích, ale i ke sváření různými metodami. Nejvíce oblíbenou metodou ve svařování se stal TIG. V rámci odborné praxe jsme navštívili i několik firem, např. společnost I.N.T.A. Madrid, která se zabývá zkoušením a výzkumem nejen kosmických zařízení, nebo firmu Brahm Corporation, obrobnu komponentů pro automobilový průmysl.

Závěrem svého pobytu chlapci převzali z rukou zástupců španělských organizací Europassy a ocenění.

Ve volném čase jsme poznávali město Ciudad Real a jeho krásné okolí, navštívili jsme muzea, zúčastnili jsme se několika koncertů nejen vážné hudby. Vedle samotného poznávání se žáci věnovali aktivně stolnímu fotbálku nebo jiným společenským hrám.

Během víkendů jsme se snažili vyrazit za památkami a poznáním mimo místo našeho pobytu, např. k moři, do města Malagy nebo na výlet do Valencie. Po celou dobu našeho pobytu nám přálo příjemně teplé a slunné počasí.

Žákům naší školy se stáž velice líbila, získali mnoho zkušeností a zážitků nejen z odborného výcviku, ale i ze spolupráce se španělskými žáky, kde rozvíjeli svoji cizojazyčnou komunikaci.

Z Puertollana d’Arda Lukáš Vydra

Tisk

Rubriky: Aktivity SŠPočet zobrazení: 372

Tagy:

Jana SýkorováJana Sýkorová

Další příspěvky od Jana Sýkorová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x