Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity SŠ

WE MEAN BUSINESS

WE MEAN BUSINESS

Pracovní stáže programu Erasmus     Pracovní stáž Erasmus se vztahuje na studenty vysokých škol, včetně vyšších odborných škol, kteří mohou být zapsáni do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v jakémkoli oboru. Pracovní stáž Erasmus lze absolvovat v podnicích,...
Publikováno: 24. září 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Soutěž pekař amatér Pardubického kraje

Soutěž pekař amatér Pardubického kraje

Pardubice - Ve čtvrtek 14. června 2012 se ve Střední škole potravinářství a služeb Pardubice uskutečnila soutěž Pekař amatér Pardubického kraje. Této soutěže se zúčastnili vybraní žáci základních škol, které se školou spolupracují na realizaci projektu Modernizace výuky na SPŠ potravinářské Pardubice. Projekt byl podpořen z Evropského...
Publikováno: 20. června 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Využívání nových metod a forem práce u žáků

Využívání nových metod a forem práce u žáků

    Speciální základní škola Skuteč vzdělává žáky s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením. V současné době stoupá počet žáků s vyšší mírou podpůrných opatření, kteří jsou vzděláváni dle individuálního vzdělávacího...
Publikováno: 6. června 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Naučme se učit/Učíme interaktivně - Odborné učiliště a praktická škola Chroustovice

    Hlavním cílem projektu je aplikace interaktivního způsobu výuky a zvyšování potřebné odborné i pedagogické kvalifikace učitelů.Projekt je inovační možností zavedení nových technologií ve výuce a jeho spojení s využitím moderních metod ve vzdělávání při zapojení žáků do výuky.
Publikováno: 30. května 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
Konference eTwinning – aktivně ke zvyšování kvality spolupráce škol v Evropě

Konference eTwinning – aktivně ke zvyšování kvality spolupráce škol v Evropě

  Národní podpůrné středisko pro eTwinning, Dům zahraničních služeb, Národní agentura  pro evropské vzdělávací programy v České republice pořádají ve dnech 11. - 12. května 2012 v mosteckém hotelu Cascade osmou Národní konferenci eTwinning. Konference je určena projektovým koordinátorům, ředitelům škol, učitelům a dalším...
Publikováno: 30. dubna 2012
Hodnocení: Nehodnoceno
Italská návštěva v rámci programu Comenius Regio v Pardubickém kraji

Italská návštěva v rámci programu Comenius Regio v Pardubickém kraji

Pardubice – Porovnat systém středoškolského vzdělávání a činnost center celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii je cílem projektu z programu Comenius Regio Partnership. Jeho součástí byl nedávný týdenní pobyt delegace, složené z pedagogů, úředníků i členů samosprávy z italské provincie...
Publikováno: 9. března 2012
Hodnocení: 5.0

PRVNÍ POMOC – ODBORNÁ KOMPETENCE KAŽDÉHO PEDAGOGA

Střední zdravotnická škola Svitavy připravila projekt na vzdělávání pedagogů základních a mateřských škol svitavského regionu. Cílem projektu je zvýšení odborných kompetencí učitelů v oblasti poskytování první pomoci a výuky první pomoci. Projekt byl podpořen v rámci operačního programu Vzdělávání pro...
Publikováno: 8. března 2012
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Comenius - Školní vzdělávání

Program Comenius je zaměřen na předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ). Jeho cílem je rozvíjet znalosti a porozumění mezi mladými lidmi a pedagogickými pracovníky s ohledem na rozmanitost evropských kultur a jazyků a pomáhat mladým lidem získávat...
Publikováno: 5. prosince 2011
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
První567891011121314