Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity ZŠ

Publikováno: 29. prosince 2015
Autor: Jarmila Michálková
Ohodnotit článek:
5.0

Předvánoční atmosféra na Masarykově ZŠ v Dolní Rovni

Poslední dva dny před Vánocemi žáci 2. stupně Masarykovy základní školy v Dolní Rovni prožili velmi zajímavě. Tradiční vyučování nahradily netradiční sportovně zábavné aktivity. V pondělí si sportovně založení žáci mohli zahrát stolní tenis, který probíhal formou turnaje, nebo si mohli jen protáhnout své tělo tělocvičně. Pro  žáky, kteří sportovat nechtěli, si žáci VIII. třídy připravili jiný program – prezentace účastníků jazykového pobytu v Londýně, seznámení redakční rady školního časopisu Vodopád s obsahem nového dvojčísla a nakonec žákyně VIII. třídy Eva Drábková přiblížila žákům, jak se slaví Vánoce v jiných evropských zemích. Žáci IX. třídy zapojili žáky do projektu „Kdo to byl? aneb Autorské čtení trochu jinak.“ V letošním školním roce se naše škola  aktivně věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti. Proto se i náš tým (Martina Bisová, Eliška Filipiová, Klára Veverková, Lucie Vinařová, Dominik a Tomáš Vokounovi pod vedením Ing. Zarine Aršakuni) rozhodl přispět svým projektem, který byl určen žákům V., VI. a VII. třídy, pod názvem „Kdo to byl? aneb autorské čtení trochu jinak.“ Z názvu je patrné, že se jedná o autorské čtení. Tentokrát napsala, speciálně pro tento projekt, žákyně IX. třídy Martina Bisová vánoční povídku se zápletkou.  Aby to nebylo tak jednoduché, pojali jsme autorské čtení jako soutěž týmů. Každou třídu jsem rozdělila na čtyři týmy. Asistenti Martiny tzv. „hlídači pokladu“, rozdali týmům úkoly (hádanky a zebry) a bedlivě sledovali jejich práci. Každý tým měl nárok na jednu nápovědu od autorky povídky. Za každý splněný úkol tým získal další část povídky. Po splnění všech úkolů a získání všech částí povídky mohli žáci zjistit, kdo byl tím neřádem, který ukradl dětem vánoční dárky. Na závěr jsme zkontrolovali výsledky jednotlivých úkolů a Martina postupně přečetla celou povídku. Členové nejlepšího týmu získali odznak „Soukromé očko“ , který jim předala sama autorka povídky. Práce nás moc bavila (viz fotografie) a opět jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když starší žáci učí své mladší spolužáky.  Za realizační tým Ing. Zarine Aršakuni

V rámci OP VK – výzvy 57 realizujeme náš projekt – „Podpora inovace polytechnického vzdělávání“. Součástí je šablona zaměřená na vzdělávání učitelů. Pan učitel Tužil absolvoval školení v Hradci Králové s názvem „Podpora konstruktivního myšlení žáků prostřednictvím práce se stavebnicemi a hlavolamy“. Získané poznatky a dovednosti musí aplikovat do výuky na základní škole. Využili jsme proto sportovně projektového dne a zařadili ověřování ve třech třídách – VI.,VII., IX. tř. Žáci realizovali připravené úkoly ve skupinkách 4 až 6 žáků s tímto zaměřením: určování struktury zvětšeného předmětu na fotkách z mikroskopu, se zavázanýma očima určovali vybrané předměty (šroub, podložku, matici) a poté stejně pouze hmatem určovali materiál, ze kterého je daný předmět vyroben (kov, papír, polystyrén, plast). Poté procvičovali prostorovou paměť – lektor s pomocníky sestavil stavbu z barevných kostek, poté ji ukázal žákům po dobu cca 1 minuty. Pak lektor stavbu nafotografoval, rozbořil a žáci měli stavbu znovu postavit. Výsledky mohli žáci porovnat se vzory. Dalšími úkoly byly konstrukce staveb – nejvyšší stavby a stavbu domu s použitím stavebnice Geomag. Většině  žáků se projektový den líbil a chtěli by v práci pokračovat. Za realizační tým Mgr. Zdeněk Tužil

V úterý se žáci pustili do výroby nepečeného cukroví. A že se jim dařilo!  Pracovali s chutí a se zájmem. Nahlédněte do fotogalerie. Poté následovalo tradiční zpívání koled na schodech a vánoční besídky ve třídách spojené s rozdáváním dárků. Myslím si, že se oba dny vydařily a každý si je svým způsobem užil. Děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci jednotlivých činností, za velmi dobrou spolupráci s ostatními vyučujícími i žáky. Poděkování patří též vedoucí školní  jídelny a  kuchařkám. Krásné Vánoce a šťastný nový rok. Mgr. J. Balášová, garant projektu

Tisk

Rubriky: Aktivity ZŠPočet zobrazení: 992

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x