Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity ZŠ

Publikováno: 17. května 2017
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Probuďme mysl dětí

Nadační fond micro:la představuje projekt k podpoře dětí pomocí darování mikropočítače BBC micro:bit.

Prolog
Může líná mysl vést k chybám a ovlivnit naši inteligenci? Vyzkoušejte si na sobě následující test: Sada pálky a míčku stojí 110 korun. Pálka je o 100 korun dražší než míček. Jaká je tedy cena míčku? Okamžitě vás napadne číslo 10.
To je výsledek intuitivního a automatického Systému 1. A je špatný! Zkuste příklad znovu propočítat. Už si chybu uvědomujete? Správná odpověď je pět korun. Vaše první odpověď vznikla na základě automatické reakce impulzivního systému 1. Ten spoléhal na intuici a jeho reakce byla příliš rychlá. Když čelíme situaci, které nedokážeme porozumět, Systém 1 povolá na pomoc Systém 2, aby problém vyřešil. Ale v případech, jako je ten s pálkou a míčkem, je Systém 1 zmaten. Situaci vyhodnotí jako jednodušší, než ve skutečnosti je, a nesprávně usoudí, že ho dokáže vyřešit sám.
Výše uvedený příklad poukazuje na vrozenou mentální lenost. Mozek se snaží do každého úkolu vložit co nejméně energie. Tomu se říká zákon minimálního úsilí. Zapojení Systému 2 by vyžadovalo více energie, a naše líná mysl tudíž usoudí, že k vyřešení problému stačí použít pouze Systém 1. Je škoda, že k této lenosti tíhneme. Používání Systému 2 je totiž důležité pro naši inteligenci.
Problém s pálkou a míčkem poukazuje na to, že kdyby naše mysl použila Systém 2, vyhnula by se banální chybě. Jinými slovy – Vaše inteligence je omezená tím, že mysl je líná použít Systém 2. (zdroj: Jan Patrman www.janpatrman.cz)

Život v digitálním věku informační společnosti
Překročili jsme práh digitálního věku. V minulosti, když jsme chtěli získat nějakou informaci, vyžádalo si to určité úsilí (a určité inteligence a ochoty pro získání informace něco obětovat).
Dnes jsme informacemi naopak zahlceni a více času nám zabere spolehlivost získané informace ověřit. Množství informací nás nutí řešit věci rychle, na hlubší zamyšlení při tolika vjemech už není prostor. Spoléháme se tedy více na naši intuici v módu „mentální lenosti“, kdy jsme schopni zpracovat a zareagovat na více podnětů, nicméně, jak ukázáno v úvodu, riziko vzniku „banální chyby“ je vysoké.

Pro řadu dospělých je obtížné se v dnešním světě orientovat a zvládat „nápor doby“. Mladá generace se rychle přizpůsobila možnostem internetu a sociálních sítí, využívá snadnější cesty hledat množství rychlých odpovědí bez namáhání své vlastní mysli. Ve většině odvětví lidské činnosti je však riziko banální chyby nepřijatelné a úkolem výuky nových generací musí být podnítit procesy, které přiblíží dětem neomezené možnosti lidské mysli.
Mládež si někdy myslí, že samostatná práce spočívá v nalezení útržků řešení na internetu a poskládání informací dohromady. Projev „mentální lenosti“ je pak v přístupu typu: „raději se podívám, zda to již není hotové někde jinde“, než si věci samostatně rozmyslet, navrhnout a napočítat. Pak někdy ani nejsou schopni posoudit, že to, co našli, obsahuje chyby, nebo to "nepasuje" na jejich problém, případně to je přímo chybné.

Potřebujeme najít cestu, která bude k mladé generaci promlouvat řečí, které rozumí. Musíme být součástí globální komunity a sociálních sítí, prostě být akční, hustí, IN a COOL.

„Projekt micro:bit, který se úspěšně rozvíjí ve Velké Británii a v dalších zemích, má, dle mého, všechny předpoklady takovou cestu podpořit. Přál jsem si, aby tuto možnost získaly i děti v ČR“. T. Zedníček, předseda správní rady Nadačního fondu micro:la

Cílem projektu BBC micro:bit je vzbudit zájem dětí o technické obory. Já si troufám tento cíl posunout ještě více k obecnější rovině. Naším cílem je motivovat děti prostřednictvím programování BBC micro:bit k překonání meze zákona minimálního úsilí, do kterého je doba vede, a nemusí to být pouze v technické oblasti.

Nadační fond micro:la

Nadační fond micro:la byl založen v březnu 2017 jako nezisková, nestátní organizace T. Zedníčkem, který je předsedou správní rady fondu. Členové správní rady jsou P. Resler s dlouholetými zkušenostmi v oblasti školství, V. Křivka zastupující firmy a S. Zedníček s praxí v organizaci soutěží pro děti.

Hlavní činností fondu je shromáždit dostatečné prostředky pro darování BBC micro:bit v ČR zejména dětem ve věku kolem 11 – 12 let na ZŠ a víceletých gymnáziích, podporovat zájmové kroužky, odborné školy, tvorbu nových aplikací apod.

Prvotní myšlenkou bylo spustit pilotní projekt v Lanškrouně, ale projekt se velmi rychle šíří po celé ČR. Máme již zájem o podporu také ze Svitav, Hodonína, Brna, Prahy, Č. Budějovic a dalších míst. Pro úspěch projektu potřebujeme udržet motivaci dětí, zejména v okamžiku, kdy opadne první vlna jejich zájmu, a připravit další zajímavé aplikace – například autíčka, roboty ovládané BBC micro:bitem atd. Zde se otvírá prostor pro propojení výuky programování s mechanickou konstrukcí a potřebou „dělat něco vlastníma rukama“.

V březnu 2017 proběhlo setkání s jednatelem firmy Merkur panem Ing. Jaromírem Křížem o navázání možné spolupráce na vývoji společné platformy stavebnic této tradiční české značky.

Pro vývoj náročnějších periferií jsme již navázali partnerství s vysokými školami ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, Univerzitou Pardubice a Hradec Králové. Vysoké školy se budou podílet i na přípravě školení pro učitele, sociálních studií, přípravou metodiky apod.
Rovněž pokračujeme ve spolupráci s nadací microbit ve Velké Británii. Společně s dalšími dobrovolníky jsme se zapojili do překladů hlavních stránek a softwaru microbit.org do češtiny. S nabídkou podpory se přihlásila i British Council v Praze, který je ve V. Británii jedním ze zakládajících partnerů micro:bit.

Bez dobrovolníků by to nešlo
Začít projekt by tedy nebylo možné bez dobrovolníků. Z těch nejaktivnějších bych chtěl jmenovat pana Ivo Obra, který byl ochoten připravit kurz „prvních deset plus deset dní s micro:bitem“, srozumitelných dvacet lekcí pro začátečníky a mírně pokročilé. Do léta přibydou další zábavné aplikace pro začátečníky, pokročilé i zkušené programátory.

Jak přispět?

Chtěli bychom, pokud možno, udržet princip možnosti regionálního přístupu. Je možné darovat micro:bit dětem v celé ČR (což nám dá více prostoru), kraji, okresu, městu či i konkrétní škole.

Prostřednictvím darovacího on-line formuláře na stránkách microla.cz, se jako dárce může přihlásit jakákoliv soukromá, fyzická nebo právnická osoba. V rámci nadace je možné přispět do tří různých fondů. Pro přímou podporu projektu je určen hlavní fond, ze kterého 80 % prostředků jde na přímé náklady spojené se zakoupením a distribucí BBC micro:bit. Dále pak je možné věnovat prostředky volitelně na podporu nových aplikací a přímou podporu činnosti Nadačního fondu. Cena jedné sady micro:bit je 595 Kč včetně DPH. Je možné požádat o darovací smlouvu a odepsat částku z daní jako dar.
Nemůžeme ani nechceme přijímat dary od anonymních dárců, proto prosíme Ty, kteří chtějí přispět, aby se přihlásili k dárcovství prostřednictvím online formuláře na http://microla.cz/firmy-a-darci/, kde se rovněž dozví číslo bankovního konta a další podrobnosti. Jména dárců a město pak se souhlasem zveřejníme na stránkách fondu. U soukromých osob nebudeme zveřejňovat výši daru, řada lidí se snaží věnovat, co může, a nepřijde nám etické v tom soutěžit. U fyzických a právnických osob částku zveřejníme, nebude-li si dárce přát jinak.

Jak se micro:bit dostane k dětem?
Pro realizaci projektu není potřeba speciální znalosti na straně učitelů. Koncept se snaží podpořit vlastní iniciativu dětí. Na stránkách microla.cz je žákům k dispozici přehledné seznámení s tímto mikropočítačem a v rámci kurzu „prvních deset dní s micro:bit“ se mohou sami naučit první kroky programování micro:bitu. Spolupráce se školou a učiteli je však základem úspěchu. Vlastní aktivity školy k podpoře dětí jsou samozřejmě vítány a zvýší tak efektivnost projektu, ale nutná podmínka to není.

Pro rodiče
Micro:bit je šikovné zařízení, ale je to jen nástroj. Zda bude úspěšně použit, závisí na více faktorech, zájem a ocenění rodičů je jedním z těch nejdůležitějších. Nejcennější, co můžete svým dětem v dnešní rychlé době dát, je svůj čas. Není nutné se učit micro:bit programovat, stačí projevit zájem, nechat si předvést dosažené výsledky, vyjádřit podporu a motivaci k překonání překážek.

Bude možné micro:bit i koupit?
V současné době je možné micro:bit v ČR pouze darovat prostřednictvím našeho fondu, momentálně jsme v jednání s dovozcem o možnosti přeprodeje v ČR a v nejbližších týdnech bude možné si koupit sadu 10 kusů micro:bit pro další zájemce prostřednictvím našich webových stránek.

Pilotní projekt v Lanškrouně
Fenomén Lanškrouna, jako centra průmyslového rozvoje, je v rámci ČR i zahraničí ojedinělý. Odhaduji, že až 80b% lidí vyspělého světa přijde denně do styku s výrobkem z Lanškrouna především v různých částech automobilu, ale také v mobilu, notebooku či serveru. A přitom se jedná o město s pouhými deseti tisíci obyvateli.
V minulém století, doba v mnohém zlá, pomohla paradoxně soustředit v Lanškrouně technologické špičky, z jejichž odkazu žijeme dodnes. Na konci II. světové války byla v obavě před bombardováním do Lanškrounské tabačky přesunuta z Německa výroba kondenzátorů, která pak pokračovala v rozvoji pod hlavičkou TESLA.
V dalších letech pak systém povinných umístěnek pro absolventy vysokých škol zabezpečil „nedobrovolný“ příchod nové generace vzdělaných, špičkových techniků, jejichž druhé či třetí generace dětí jsou v Lanškrouně stále tahounem řady průmyslových subjektů. Místní SOŠ a SOU Lanškroun vychovávající potřebnou zručnou sílu měla zabezpečený přísun studentů z přilehlých regionů a s podporou kroužků vedených techniky z TESLA se dařilo po léta udržet přísun potřebných odborníků. Po roce 1989 postupně vznikla infrastruktura nových, samostatných lanškrounských firem v elektrotechnice, strojírenství, vstřikování plastů, pokovování atd., které se dále úspěšně rozvíjí dodnes.
V současné době je hlavním omezením dalšího růstu nedostatek pracovní síly, zejména schopných techniků. Na Lanškrounsko tato situace doléhá obzvláště silně, mnoho studentů VŠ zůstává ve velkých městech, kde je širší nabídka atraktivních pozic a do regionu se vrací jen malá část absolventů. Dá se však předpokládat, že o osudu regionu rozhodne v dlouhodobém horizontu schopnost inovace. Žádná centrální moc, která by tuto situaci pro Lanškrounsko vyřešila již (naštěstí) nezasáhne. Těžko bychom hledali v ČR lepší místo kde začít s projektem micro:bit, než právě v Lanškrouně. Lze očekávat, že čím více přemýšlivých lidí se nám podaří v regionu vychovat, tím větší bude šance pro další rozvoj všech firem na Lanškrounsku. A tak je to jen na nás.

Současný stav projektu v Lanškrouně
Na začátku dubna jsme za pomoci starosty města Lanškroun Mgr. Radima Vetchého iniciovali setkání se zástupci lanškrounských základních škol a gymnázia. Cílem schůzky bylo seznámit školy s koncepcí projektu BBC micro:bit, zmapovat potřebné počty kusů do místních škol, projednat nejlepší způsob předání mikropočítačů žákům a vtáhnout školy do příprav celé akce. Výstupem společné práce bude mimo jiné konkrétní metodika a praktická doporučení, které si každá škola upraví dle svých vlastních podmínek a potřeb.
K projektu se všechny přítomné školy přihlásily. Včetně SOŠ a SOU Lanškroun, se kterou budeme spolupracovat na vývoj aplikací, bude v letošním školním roce potřeba zajistit cca 200 kusů micro:bit. To znamená zajistit prostředky ve výši minimálně 120 tis Kč.
Jakmile se nám podaří od dárců v Lanškrouně shromáždit potřebné prostředky, bude možné v poměrně krátké době předat micro:bit dětem. Žáci projdou základní kurz seznámení s micro:bit a poté dostanou samostatně zadání. Na základě splnění zadání a dalšího zájmu si budou moci micro:bit ponechat, a nebo zůstane v majetku školy pro další zájemce. Konkrétní postup se může v jednotlivých školách lišit.

Rádi bychom spustili pilotní projekt ještě v tomto školním roce, abychom mohli průběžně sledovat zpětnou vazbu škol i dětí. Na konci září se opět sejdeme, vyhodnotíme získané zkušenosti a poradíme se u kulatého stolu o dalším postupu pro další žáky v novém školním roce.

Podaří se nám v krátké době vybrat potřebné prostředky a být tak v Lanškrouně prvním projektem micro:bit v ČR?
Obracíme se tímto na všechny, které projekt a jeho cíle oslovily s možností přispět finančním darem prostřednictvím darovacího formuláře na http://microla.cz/firmy-a-darci/ s věnováním prostředků pro Lanškroun, či další regiony. Děkujeme všem dárcům a lanškrounským firmám, které se k dnešnímu dni již zapojily, a poslaly nám svůj dar. K dnešnímu dni projekt finančně podpořily firmy: Sanela s. r. o. a další finanční příspěvek přislíbily.

Aktuální dění lze sledovat na webových stránkách www.microla.cz a facebooku Micro:la.
Tomáš Zedníček, předseda správní rady Nadačního fondu micro:la
Tisk
Probuďme mysl dětí

Rubriky: Aktivity ZŠPočet zobrazení: 900

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x