Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Kroužek elektrotechniky na SPŠ Chrudim

Kroužek elektrotechniky na SPŠ Chrudim

Ve školním roce 2017-2018, stejně jako v předchozích letech, probíhají na Střední průmyslové škole Chrudim aktivity v rámci udržitelnosti projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji – CZ.1.07/1.1.00/44.0012. Jednou z aktivit je pokračující kroužek elektrotechniky pro žáky...
Publikováno: 16. dubna 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Evropská konference eTwinning

Evropská konference eTwinning

Střední průmyslová škola Chrudim se zúčastnila se spolu se zástupci dalších 9 českých škol Evropské konference eTwinning. Jejím hlavním tématem byla realizace inkluze ve vyučování. Konference proběhla 26. – 28. října 2017 ve městě St Julian na Maltě za účasti maltského ministra pro vzdělání a zaměstnanost Evarista Bartolo....
Publikováno: 6. listopadu 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Poslední projektové setkání v Martině

Poslední projektové setkání v Martině

Ve dnech 16. a 17. června 2017 se sešli tentokrát již naposledy ve slovenském Martině koordinátoři projektu Erasmus+. Na tomto setkání měla svého zástupce i Střední průmyslová škola Chrudim. Na projektu s názvem No Enemies Violence – Equal Rights pracovali učitelé a žáci škol z Turecka, Polska, Itálie, Portugalska, Slovenska a České republiky po dobu...
Publikováno: 29. června 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Job shadowing pedagogů ze Střední průmyslové školy Chrudim

Job shadowing pedagogů ze Střední průmyslové školy Chrudim

Ve dnech  26. 3. až 1. 4. 2017 proběhla v rámci projektu Erasmus+ odborná stáž 5 pedagogů technických předmětů zaměřených na obor mechanik silničních strojů.  Obor mechanik silničních strojů patří mezi jeden z oborů, který Střední průmyslová škola Chrudim nabízí. Naše škola se proto rozhodla renovovat zázemí tohoto oboru včetně úprav...
Publikováno: 24. května 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Rozšíření odborných kompetencí žáků v oblasti CNC řízení strojů a inovace školních vzdělávacích programů

Rozšíření odborných kompetencí žáků v oblasti CNC řízení strojů a inovace školních vzdělávacích programů

Ve dnech  5. 2. až 18. 2. 2017 proběhla v rámci projektu Erasmus+ odborná stáž 12 žáků strojírenských maturitních oborů Střední průmyslové školy Chrudim se dvěma doprovodnými osobami z řad pedagogů.  Odborná stáž ve Spojené škole v Martině navázala na získané znalosti ze studia CNC programování a rozšířila je o...
Publikováno: 24. května 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Poslední projektové setkání No Enemies Violence – Equal Rights

Poslední projektové setkání No Enemies Violence – Equal Rights

Dne 8. května 2017 začalo poslední projektové setkání No Enemies Violence – Equal Rights. Střední průmyslová škola Chrudim je do projektu Erasmus+ (strategické partnerství) zapojena již třetí rok. Místem konání tohoto posledního setkání šesti zahraničních škol byl slovenský Martin místo původně plánované...
Publikováno: 23. května 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Mezinárodní projektové setkání na Střední průmyslové škole Chrudim

Mezinárodní projektové setkání na Střední průmyslové škole Chrudim

V týdnu od 17. –  21. října 2016 hostila Střední průmyslová škola Chrudim žáky a učitele z Itálie, Polska, Portugalska, Slovenska a Turecka. Proběhlo zde mezinárodní setkání projektu No Enemies Violence - Equal Rights v rámci evropského programu Erasmus+, na kterém partnerské školy spolupracují již třetí rok. Během svého...
Publikováno: 6. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
SPŠ Chrudim na Marokánce

SPŠ Chrudim na Marokánce

V letošním školním roce měli vybraní žáci Střední průmyslové školy Chrudim možnost zúčastnit se Prezentace stavebních strojů a mechanismů. Tato akce proběhla 28. dubna 2016 v pískovně Marokánka.  Šlo o tradiční akci pořádanou Městskými lesy Hradec Králové, která je především odborným veletrhem stavebních...
Publikováno: 9. července 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Navazující aktivity SPŠ Chrudim v období jednoho roku po ukončení projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Navazující aktivity SPŠ Chrudim v období jednoho roku po ukončení projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Střední průmyslová škola Chrudim je příspěvkovou organizací Pardubického kraje a hospodaří především s prostředky poskytnutými jejím zřizovatelem. Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji umožnil doplnění vybavení školy, ale mimo jiné také hradil náklady...
Publikováno: 8. července 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Mezinárodní projektové setkání šesti evropských škol v polském městě Dobrzejewice

Mezinárodní projektové setkání šesti evropských škol v polském městě Dobrzejewice

Ve dnech 17. – 23. dubna 2016 se naše škola – Střední průmyslová škola Chrudim zúčastnila Mezinárodního  projektového setkání šesti evropských škol v polském městě Dobrzejewice. Setkání proběhlo v rámci projektu Erasmus+.   Pracovní náplň obsahovala prohlídku hostitelské školy v obci Dobrzejewice...
Publikováno: 23. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Kroužek elektrotechniky na SPŠ Chrudim pro žáky základních škol

Kroužek elektrotechniky na SPŠ Chrudim pro žáky základních škol

Střední průmyslová škola Chrudim již po řadu let nabízí žákům možnost dalšího odborného vzdělávání formou dobrovolné návštěvy kroužků mimo dobu vyučování. Účast na kroužcích je dobrovolná a přicházejí pouze žáci s pozitivní vnitřní motivací. Díky projektu Podpora přírodovědného a...
Publikováno: 22. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Společné setkání žáků SPŠ Chrudim na Slovensku v rámci projektu Erasmus+

Společné setkání žáků SPŠ Chrudim na Slovensku v rámci projektu Erasmus+

V lednu 2016 se díky finanční podpoře Evropské komise uskutečnilo pod hlavičkou programu Erasmus+ několikadenní mezinárodní setkání žáků a doprovodných osob ve Spojené škole Martin. Tato mobilita se uskutečnila ve dnech 25. – 29. 1. 2016. V průběhu setkání měli žáci možnost prohlédnout si jak školu, tak i město Martin a shlédnout prezentaci o...
Publikováno: 18. února 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Žáci Střední průmyslové školy Chrudim získali ve slovenském Martině první zkušenosti s prací v zahraničí

Žáci Střední průmyslové školy Chrudim získali ve slovenském Martině první zkušenosti s prací v zahraničí

V dubnu 2015 se díky finanční podpoře Evropské komise uskutečnila pod hlavičkou programu Erasmus+ čtrnáctidenní stáž deseti žáků druhých a třetích ročníků oboru strojírenství vybraných k účasti na projektu Posílení odborných kompetencí žáků a pedagogů SPŠ Chrudim na základě prospěchu a chování.  Jednou z...
Publikováno: 28. dubna 2015
Hodnocení: 5.0
Ekonomický job shadowing pedagogů Střední průmyslové školy Chrudim na Spojené škole Martin

Ekonomický job shadowing pedagogů Střední průmyslové školy Chrudim na Spojené škole Martin

Od roku 2014 probíhá v Evropské unii a přidružených zemích nový program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+. Střední průmyslová škola Chrudim se zapojila do Klíčové akce 1 tohoto programu podáním žádosti o grant na projekt Posílení odborných kompetencí žáků a pedagogů Střední...
Publikováno: 26. března 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Střední průmyslová škola Chrudim - škola pro každého

Střední průmyslová škola Chrudim - škola pro každého

Střední průmyslová škola v Chrudimi je jednou z mála škol, která ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy realizuje hned několik mezinárodních projektů v rámci programu Evropské komise Erasmus+. Jako žák školy jsem tak měl možnost zúčastnit se výměnného pobytu v zahraničí, který byl plně hrazený z prostředků EU. 
Publikováno: 6. března 2015
Hodnocení: 5.0
Projekt brzy skončí, co dál?

Projekt brzy skončí, co dál?

I v zimním období pokračuje Střední průmyslová škola Chrudim v realizaci projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a...
Publikováno: 27. února 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Žáci SPŠ Chrudim na cestách s projektem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Žáci SPŠ Chrudim na cestách s projektem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Stejně jako další partneři projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ i SPŠ Chrudim zahrnula do projektových aktivit exkurze a návštěvy žáků v průmyslových podnicích a institucích. Dlouhodobá spolupráce SPŠ a vysokých škol je posílena...
Publikováno: 8. října 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
SPŠ Chrudim a projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

SPŠ Chrudim a projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Naše Střední průmyslová škola Chrudim se účastní jako Partner č. 15 projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a...
Publikováno: 1. července 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS