Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

PROGRAM INTERREG V-A ČR – POLSKO vyhlásil výzvu pro vzdělávací instituce do prioritní osy 3. Vzdělávání a kvalifikace a zve na školení pro žadatele

PROGRAM INTERREG V-A ČR – POLSKO vyhlásil výzvu pro vzdělávací instituce do prioritní osy 3. Vzdělávání a kvalifikace a zve na školení pro žadatele

VÝZVA Dne 13. 11. 2018 Řídící orgán Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko vyhlásil výzvu k předkládání individuálních projektů pro prioritní osu 3. Vzdělávání a kvalifikace. Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2019 Alokace výzvy připadající na podporu z EFRR: 4 106 816,00 EUR Financování: 85 % z EFRR, 5 % státní rozpočet, 10 % žadatel Cíl prioritní osy: zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů Typové aktivity: Příprava a...
Publikováno: 25. března 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS