Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Projektový den na Střední škole zdravotnické a sociální Chrudim ke studentské stáži v Miláně

Projektový den na Střední škole zdravotnické a sociální Chrudim ke studentské stáži v Miláně

Dnes na Střední škole zdravotnické a sociální Chrudim proběhl projektový den ke studentské stáži v rámci programu Erasmus+. Studentky, které se v prosinci zúčastnily dvoutýdenní stáže v Miláně, seznamují nižší ročníky se svými zážitky a zkušenostmi. V prezentaci plné fotografií představily svá pracoviště, vysvětlily náplň práce a hlavní povinnosti a poukázaly třeba i zajímavosti nebo odlišnosti ve svých oborech mezi naší republikou a Itálií. Některé byly trochu zklamané,...
Publikováno: 17. února 2019
Hodnocení: Nehodnoceno

TTC - ERC Mnětice a ZS Vilémov

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 22. 2. 2018 navštívili žáci 4.A ročníku agropodnikání firmu ERC Mnětice a ZS Vilémov a. s. V první firmě byli podrobně seznámeni s chovem a plemenitbou koní a specifickými požadavky chovu skotu plemene Wagyu. Potom navštívili největší kravín ve střední Evropě -...
Publikováno: 2. července 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC Ekologie

TTC Ekologie

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 22. 2. 2018 navštívili žáci oboru ekologie vybraná pracoviště související se studijním zaměřením. Nejdříve si prohlédli skládku ve Zdechovicích, potom přejeli do Slatiňan, kde jim byl vysvětlen provoz a vytápění "Zeleného domu". Na závěr se pod odborným...
Publikováno: 2. července 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC 1.A

TTC 1.A

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 21. 3. 2018 navštívili žáci 1.A oboru agropodnikání podnik CEREA a. s. S odborným výkladem si prohlédli jednotlivé části příjmu komodit, výroby krmných směsí a laboratoře v závodě v Černé za Bory. Druhá část TTC se konala na středisku v...
Publikováno: 2. července 2018
Hodnocení: Nehodnoceno

TTC 2. A

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 21. 3. 2018 navštívili žáci 2.A oboru agropodnikání podnik CEREA a. s. S odborným výkladem si prohlédli jednotlivé části příjmu komodit, výroby krmných směsí a laboratoře v závodě v Černé za Bory. Druhá část TTC se konala na středisku v...
Publikováno: 2. července 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC 1.F Cerea

TTC 1.F Cerea

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 28. 3. 2018 si prohlédli žáci 1.F učebního oboru zemědělec - farmář střediska firmy CEREA a.s. Nejdříve navštívili provoz v Černé za Bory, kde si prohlédli sklady komodit, laboratoře a výrobu krmných směsí, vše s odborným . Druhá část TTC probíhala na středisku...
Publikováno: 2. července 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC 2.F Cerea

TTC 2.F Cerea

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 28. 3. 2018 si prohlédli žáci 2.F učebního oboru zemědělec - farmář střediska firmy CEREA a. s. Nejdříve navštívili provoz v Černé za Bory, kde si prohlédli sklady komodit, laboratoře a výrobu krmných směsí, vše s odborným výkladem . V zasedací místnosti byli...
Publikováno: 2. července 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Tématická terénní cvičení pro základní školy

Tématická terénní cvičení pro základní školy

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim V rámci projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání žáků v Pardubickém kraji se v červnu 2017 uskutečnila TTC pro základní školy. Žáci základních škol navštívili dva zemědělské podniky – Osevu Agri a.s, ...
Publikováno: 3. července 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC 1F - Kladruby

TTC 1F - Kladruby

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 5. 5. 2017 navštívili žáci 3. ročníku agropodnikání hodnocení koní v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem - středisko Slatiňany. Potom si prohlédli středisko živočišné výroby v ZD Rosice. Zde jim hlavní zootechnička vysvětlila systémy chovu skotu a...
Publikováno: 9. května 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC 2F - Exkurze Oseva a Cerea - SŠZ a VOŠ Chrudim

TTC 2F - Exkurze Oseva a Cerea - SŠZ a VOŠ Chrudim

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 26. 4. 2017 navštívili žáci 2. ročníku učebního oboru zemědělec - farmář provoz živočišné výroby a čističku osiv ve firmě Oseva Agri Chrudim a. s. Následně si prohlédli zpracování produktů rostlinné výroby v CEREA a. s. Exkurze proběhla v rámci projektu OPVK...
Publikováno: 26. dubna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC 1F - Exkurze Oseva a Cerea - SŠZ a VOŠ Chrudim

TTC 1F - Exkurze Oseva a Cerea - SŠZ a VOŠ Chrudim

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 19.4.2017 navštívili žáci 1. ročníku učebního oboru zemědělec - farmář provoz živočišné výroby a čističku osiv ve firmě Oseva Agri Chrudim a.s.. Následně si prohlédli zpracování produktů rostlinné výroby v CEREA a.s. Exkurze proběhla v rámci projektu OPVK "Podpora...
Publikováno: 26. dubna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
1. TTC Elektrárna "Hučák" Hradec Králové - SŠZ a VOŠ Chrudim

1. TTC Elektrárna "Hučák" Hradec Králové - SŠZ a VOŠ Chrudim

1. TTC Elektrárna "Hučák" Hradec Králové, Akvarium Hradec Králové Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 4. 4. 2017 navštívili studenti oboru ekologie a životní prostředí v Hradci Králové elektrárnu "Hučák" a akvárium. Na elektrárně měli odborný výklad a prohlédli si také...
Publikováno: 5. dubna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC - Exkurze IV - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim

TTC - Exkurze IV - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 10. 11. 2016 proběhlo TTC tříd 3.A, 3.C a 3.F. Celkem 36 žáků navštívilo Zemědělskou společnost Ostřetín, a. s., která je zaměřena na chov holštýnského skotu a výrobu mléka. Zpracovatelský podnik Cerea a. s. v Černé za Bory představil žákům laboratoř, sila a výrobnu...
Publikováno: 22. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC - Exkurze II - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim

TTC - Exkurze II - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Třídy: 4.A,C Termín odborné exkurze: 9. 11. 2016 Téma odborné exkurze: Oseva Agri Chrudim, a. s., ČOV Chrudim, Tereos TTD, a. s. lihovar Chrudim První část exkurze proběhla v obci Kočí, kde má podnik Oseva Agri Chrudim hospodářství s chovem skotu a zároveň čističku osiv. Žáci si tak...
Publikováno: 13. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC - Exkurze I - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim

TTC - Exkurze I - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 19. 10. 2016 se zúčastnili žáci 1. ročníku oboru agropodnikání a ekologie odborné exkurze na několika pracovištích. Jednalo se o šlechtitelskou stanici Selgen a. s. Úhřetice, První zemědělskou a. s. Tuněchody a Čističku odpoadních vod V Chrudimi. Exkurze proběhla v rámci projektu OPVK...
Publikováno: 8. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC - Exkurze II - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim

TTC - Exkurze II - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 2. 11. 2016 se zúčastnili žáci druhých ročníků oboru agropodnikání a ekologie odborné exkurze na Recyklační dvůr do Černé za Bory, ERC s. r. o. Mnětice a kompostárnu Dražkovice. Exkurze proběhla v rámci projektu OPVK "Podpora přírodovědného a technického...
Publikováno: 8. listopadu 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC žáků základních škol do zemědělských podniků

TTC žáků základních škol do zemědělských podniků

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim TTC 17. 5. 2016 - ZŠ Školní náměstí TTC 17. 5. 2016 - ZŠ Hrochův Týnec TTC 17. 5. 2016 - ZŠ Chrast TTC 31. 5. 2016 ZŠ Moravany TTC 7. 6. 2016 – ZŠ Rosice u Chrasti Žáci navštívili zemědělský podnik Oseva Agri a. s. a Školní...
Publikováno: 30. června 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC - polní dny firmy FARMET

TTC - polní dny firmy FARMET

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 12. 5. 2016 se zúčastnily dvě třídy 2. ročníku střední školy "Polních dnů" firmy FARMET v České Skalici. Prohlédli si zde nejmodernější zemědělskou techniku. Všechny stroje byly předvedeny při práci a žáci si mohli udělat jasnou představu o účelů jednotlivých...
Publikováno: 18. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC - Hřebčín Slatiňany

TTC - Hřebčín Slatiňany

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 4. 5. se zúčastnili žáci 3. ročníku agropodnikání zajímavého tematického terénního cvičení, navštívili Národní hřebčín Slatiňany - středisko Slatiňany. Byli přítomni jarnímu třídění koní, kdy probíhá výběr...
Publikováno: 11. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Odborná exkurze - Selgen, Zemědělská Tuněchody a ČOV Chrudim

Odborná exkurze - Selgen, Zemědělská Tuněchody a ČOV Chrudim

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 5. 11. 2015 navštívili žáci prvních ročníků na odborné exkurzi tři zajímavé firmy, Selgen a. s. Úhřetice, Zemědělskou a. s. Tuněchody a ČOV Chrudim. S odborným výkladem si prohlédli jednotlivé provozy.
Publikováno: 13. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Odborná exkurze - zemědělské podniky v okolí Chrudimi

Odborná exkurze - zemědělské podniky v okolí Chrudimi

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 22. 10. 2015 se třídy 2.A a 3.A zúčastnily odborné exkurze do zemědělských podniků První zemědělská a. s. Tuněchody a Agro Liboměřice a. s v počtu 36 žáků. Žáci si v obou podnicích prohlédli živočišnou výrobu, v Nových Lhoticích zároveň provoz bioplynové stanice a...
Publikováno: 13. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Odborná Exkurze - Elektrárna Chvaletice a skládka ve Zdechovicích

Odborná Exkurze - Elektrárna Chvaletice a skládka ve Zdechovicích

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim První část odborné exkurze proběhla v prostorách elektrárny ve Chvaleticích. Po nutném proškolení o bezpečnosti se žáci dozvěděli obecné informace o společnosti a Sev.en EC, Severní energetická a. s. Poté procházeli jednotlivými bloky elektrárny přes ...
Publikováno: 13. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Odborná exkurze středisko živočišné výroby Krucemburk

Odborná exkurze středisko živočišné výroby Krucemburk

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 19. 10. 2015 navštívili v rámci odborné exkurze žáci 4.A ročníku oboru agropodnikání a 3.F oboru zemědělec-farmář středisko živočišné výroby v Zemědělské a. s. Krucemburk. Prohlédli si odchov mléčného skotu a moderní kruhovou dojírnu. Potom...
Publikováno: 13. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC - Údolím Doubravy

TTC - Údolím Doubravy

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 11. 6. 2015 se třída 2.C zúčastnila tematického terénního cvičení "Údolím řeky Doubravy". Žáci prošli trasu podél řeky Doubravy a determinovali zajímavé druhy místní fauny a flóry. Exkurze proběhla v rámci projektu OPVK "Podpora přírodovědného a...
Publikováno: 23. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC - motýlí farma

TTC - motýlí farma

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Druhý den 16. 6. 2015 jsme navštívili Motýlí dům v Žírovicích poblíž Františkových Lázní. Žáci se díky fundovanému výkladu dozvěděli řadu informací o životě tropických motýlů, jejichž vzácné exempláře mohli vidět na vlastní...
Publikováno: 23. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC - národní přírodní rezervace SOOS

TTC - národní přírodní rezervace SOOS

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 15. 6. 2015 se třída 3.C, počtem 16 žáků, zúčastnila tematického terénního cvičení. Odjížděli jsme v 8:00 hod z Chrudimi směr Praha, Karlovy Vary, Františkovy Lázně. Od 13:00 hod jsme absolvovali odbornou přednášku a prohlídku s výkladem v lokalitě NPR SOOS. Žáci se...
Publikováno: 23. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC pro ZŠ dne 5. 6. 2015 zemědělské podniky

TTC pro ZŠ dne 5. 6. 2015 zemědělské podniky

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 5. 6. 2015 se žáci ZŠ Hrochův Týnec zúčastnili TTC v podnicích Oseva Agri a. s. a Školní statek SŠZ. Seznámili se s intenzivním chovem mléčného skotu a se strukturou školního hospodářství (rostlinná a živočišná produkce, zajištění...
Publikováno: 6. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC pro ZŠ dne 5. 6. 2015 Ekocentrum Čapí hnízdo

TTC pro ZŠ dne 5. 6. 2015 Ekocentrum Čapí hnízdo

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 5. 6. 2015 se žáci ZŠ Chrast a ZŠ Rosice u Chrasti zúčastnili TTC v Ekocentru Čapí Hnízdo Olbramovice. Zde absolvovali exkurzi s průvodcem a aktivně se zapojili do výukových programů Hospodářská zvířata a Chov koní. Exkurze proběhla v rámci projektu OPVK "Podpora...
Publikováno: 6. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC - Agro CS

TTC - Agro CS

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 3. 6. 2015 se zúčastnili žáci druhého a třetího ročníku oboru agropodnikání TTC do firmy Agro CS a. s. Česká Skalice. S odborným pracovníkem závodu si prohlédli postupně sklad pevných průmyslových hnojiv, výrobu a expedici půdních substrátů, včetně...
Publikováno: 4. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC - ŠS Hrubčice

TTC - ŠS Hrubčice

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 28. 5. 2015 třída 2.A zavítala v rámci tematického terénního cvičení do šlechtitelské stanice Hrubčice, jež je součástí Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. Žáci se dozvěděli zajímavá fakta z historie stanice, zajímavosti o jejích metodách...
Publikováno: 4. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
123