Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 31. července 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Pardubický kraj získal z Unie 84 milionů na projekt ve školách

Pardubický kraj byl spolu s partnery mimořádně úspěšný při získání dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a inovace. Do kraje začátkem července dorazila zálohová platba ve výši 25 milionů korun. Celkem bude stát projekt, který potrvá 35 měsíců, 88 milionů korun, z toho 4 miliony korun bude tvořit spolufinancování kraje. Jeho cílem je posílit polytechnické vzdělání pedagogů a žáků, přispět k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti zejména slabších žáků na základních a středních školách, rozvoj kariérového poradenství v kraji a koncepční řízení inkluzivního vzdělávání.

 

„Tento projekt má pro laiky celkem složitý název – Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje. Ale zjednodušeně řečeno, sleduje už zmíněné čtyři klíčové aktivity, pro které zajistí materiální i odborné vybavení. Z 88 milionů korun je 44 milionů určeno na pořízení vybavení pro střední školy a související služby a dalších 19 milionů korun na osobní výdaje 350 pedagogických pracovníků zapojených do projektu,“ uvedla radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.     

Realizaci a řízení projektu zajišťuje z administrativního hlediska odbor rozvoje, z hlediska věcného jej řídí odbor školství. Partnery jsou Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, která se zabývá podporou polytechnického vzdělávání, dále Centrum celoživotního vzdělávání, které má na starosti rozvoj kariérového poradenství a Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, jehož parketou jsou podpora čtenářské a matematické gramotnosti a tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje.

 

Podpora polytechnického vzdělávání

Prioritou je pro nás polytechnické vzdělávání. Náš odbor školství vybral 20 středních škol, ve kterých se vyučují obory, které jsou na trhu práce nejžádanější a kde máme uzavřené i takzvané sektorové dohody se zaměstnavateli. Školy, které o zapojení do projektu projevily zájem, navázaly partnerství se dvěma až třemi základními školami. Od nového školního roku začne probíhat spolupráce učitelů přírodovědných a technických předmětů těchto škol formou sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, připraveny jsou projektové dny a odborné kroužky pro žáky středních i základních škol. Pro tyto aktivity bude z projektu pořízeno potřebné vybavení pro střední školy,“ vysvětlil náplň této části projektu radní pro školství Bohumil Bernášek. „Projekt nemyslí jen na žáky, ale také na učitele. Právě v polytechnických předmětech je v souvislosti s novými technologiemi a postupy mnoho novinek a učitelé musí být schopni předávat žákům aktuální a relevantní informace o příslušných oborech a motivovat je k zájmu o tuto oblast,“ dodal radní Bernášek.

 

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

Tato aktivita  přispěje k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti žáků základních a středních škol a zejména k nastavení výuky gramotností i v jiných předmětech než je český jazyk a matematika. V našem kraji se do ní zapojí 11 základních a středních škol, kde se bude ověřovat pilotní program. Žáci 6. tříd základních škol a 1. ročníku středních škol projdou testy úrovně čtenářské a matematické gramotnosti. Výstupem testování bude také shrnutí hlavních nedostatků a předností žáků a doporučení, jak s žáky dále pracovat. Pedagogičtí pracovníci školy získají přehled možností a metod práce s těmito žáky v běžné výuce. Žáci budou během realizace projektu pracovat za využití notebooků s materiály pro podporu rozvoje gramotností.

 

Rozvoj kariérového poradenství

V našem kraji vznikne díky projektu samostatné Kariérové centrum Pardubického kraje, které bude poskytovat služby kariérového poradenství žákům, školám i rodičům a současně poskytovat podporu výchovným a kariérovým poradcům na školách, bude je metodicky řídit a organizovat pro ně vzdělávání.

 

Tvorba školské inkluzivní koncepce kraje

Jak postupovat s inkluzí v Pardubickém kraji řeší partner projektu ve spolupráci s odborníky ze škol a dalších institucí zabývajících se oblastí školství, vzdělávání a dalších navazujících oblastí.

Realizace projektu bude ukončena 31. prosince 2020.

Tisk
Pardubický kraj získal z Unie 84 milionů na projekt ve školách

Rubriky: KAP, Projekty EU, Krajský akční plán - KAPPočet zobrazení: 1828

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x