Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 12. října 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Rámce pro podporu infrastruktury a investic v Pardubickém kraji jsou schváleny.

Rámce pro podporu infrastruktury a investic v Pardubickém kraji jsou schváleny

Dne 26. 9. 2018 schválila Regionální stálá konference Pardubického kraje aktualizovaný Rámec pro podporu infrastruktury a investic v Pardubickém kraji, tj. Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD. Jedná se o čtvrtou aktualizaci, která byla provedena na základě nových výzev některých místních akčních skupin pro předkládání projektových záměrů CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) a s tím spojeném zájmu středních a vyšších odborných škol o doplnění nových projektových záměrů. 

V souvislosti s vyhlášenou výzvou IROP č. 86 "Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života" byl zároveň schválen Rámec pro oblast speciálního školství. Výzva je zacílena na podporu infrastruktury škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, školských poradenských zařízení - pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center.

Oba dokumenty byly zpracovány při realizaci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 (KAP Pk). Pro žadatele uvedené v těchto dokumentech je splněna podmínka jednoho z kritérií přijatelnosti Integrovaného regionálního operačního programu (tj. soulad projektu s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání a jeho uvedení v Rámci/Seznamu projektových záměrů KAP Pk).

Oba dokumenty jsou níže přiloženy a zveřejněny na územní dimenzi Ministerstva pro místní rozvoj ČR http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Ramce-pro-investice-do-infrastruktury.

  

Info o KAP Pk:
www.pardubickykraj.cz/kap
www.klickevzdelani.cz/kap

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Tisk
Rámce pro podporu infrastruktury a investic v Pardubickém kraji jsou schváleny.

Rubriky: KAP, Projekty EU, Krajský akční plán - KAPPočet zobrazení: 2222

Tagy:

Eva PospíšilováEva Pospíšilová

Další příspěvky od Eva Pospíšilová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x