Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 23. února 2017
Autor: Milan Kment
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Aktivity projektu PPTV v 1. pololetí - VOŠ a SŠT Česká Třebová

Kroužky pro ZŠ       

V rámci kroužku Modelování prvků ve 3D tvoří žáci ze základních geometrických těles různé prvky nejen z technické praxe. Zároveň si cvičí svoji prostorovou představivost, pečlivost a seznamují se s výkresovou dokumentací. Součástí je i tvorba sestav z vytvořených prvků a její animace.   

V kroužku Elektrotechnika-hrátky s elektronikou  se zájemci seznámí se základními elektronickými součástkami a jejich funkcemi. Jejich vlastnosti ověří v jednoduchých funkčních obvodech. Praktická jednoduchá zapojení jsou realizovaná pomocí stavebnic Boffin 75.

Kroužky pro SŠ     

Kroužek Programování mikroprocesorů v praxi a elektronika má za úkol naučit základům programování v oblasti jednočipových procesorů řady ATMEL. Začínáme ukázkou programovacích jazyků, vnitřní strukturou procesorů, a programátory připojitelné k počítači.  Všechny napsané programy lze okamžitě otestovat na vývojovém poli, kde jsou všechny potřebné komponenty rozmístěny.   

Kroužek Síťové technologie 1  vychází z metodiky Cisco. Účastníci se seznamují s teorií sítí, tvorbou a konfigurací sítí, praktickým zapojováním a konfigurací routerů, switchů, počítačů. 

Kroužek Síťové technologie 2  seznamuje s prostředím počítačových sítí, adresací v počítačových sítích a funkcí jednotlivých vrstev modelů počítačových sítí a provázání získaných teoretických znalosti s praktickými dovednostmi konfigurace počítačů a síťových prvků. Konkrétně se žáci seznámí se základními pojmy z protokolové sady TCP/IP se zaměřením jak na IPV4 tak i na IPV6, zvládnou konfiguraci počítače pro připojení do počítačové sítě, podsíťování přidělených síťových rozsahů, základní konfiguraci směrovačů a přepínačů počítačových sítí včetně bezpečnostních aspektů. 

Odborné exkurze 

  •         Exkurze na Univerzitu Pardubice, návštěva odborné učebny diagnostiky a automatizace  
  •         Exkurze v přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně 
  •         Návštěva Strojírenského veletrhu Brno
  •         Exkurze do firmy Pars Nova Šumperk  
  •         Exkurze do firmy OEZ Siemens Letohrad 

 

Tisk

Kontaktovat autora článku

x