Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 27. března 2017
Autor: Administrátor Gymnázium a SOŠ Přelouč
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Kroužek Preepress ve školním roce 2016/2017

Realizace volnočasové aktivity Kroužek Preepress - tematický plán
(v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji na Gymnáziu a SOŠ Přelouč)

1. Vývoj grafického designu a polygrafie
Přednáška na téma vývoje grafiky a polygrafie pojednává o vzniku potřeby reklamy a reklamního designu, s tím spojených tiskových technologií od knihtisku po ofset. Přednáška ve zkratce představí první plakáty a písma, vytvořena čistě pro reklamní účely. Dále funkci vizuálního vyjádření, ve spojitosti s psychologií reklamy a grafického designu.

2. Vývoj a zpracování knižních publikací
Přednáška je zaměřena na knižní publikace zpracovávané v průmyslové výrobě. Osvětluje přípravu tiskových materiálů, vyřazení stran, zrcadlo hladké sazby a pravidla jejího použití. Dále pak přibližuje moderní způsoby strojové výroby knih od samotného tisku technikami knihtisku (ofsetu atd), přes snášení papírů do složek, tvorbu desek a knižního přebalu. Dále pak vysvětluje oborové normy pro tvorbu neperiodických publikací.

3. Autorský tisk, autorská grafika
V této části si představíme rozdíly mezi volnou a užitou grafikou. Volná grafika, někdy nazývána jako autorská grafika je jednou ze základních grafických disciplín. Jedná se o grafiku, která není určena ke komerčnímu využití. Ke zpracování grafiky a grafických listů autor využívá tradičních tiskových technik. Například linoryt, dřevoryt, suchá jehla, lept, akvatinta, mezotinta, litografie a další.

4. Linoryt v praxi I
Seminář linoryt v praxi nabízí žákům možnost si vyzkoušet, sami na vlastní kůži, přípravu motivu a tiskové formy pro volnou grafiku. Umožní pozorovat na vlastní oči principy tisku z výšky. Tiskovou formu si žáci sami připraví a vyryjí do linolea.

5. Linoryt v praxi II
V druhé části semináře si žáci vyzkouší samotný tisk grafické techniky linorytu. Z předchozího semináře mají již připravenou tiskovou formu. Jako další krok je vlastní příprava tiskové barvy, rozdíly mezi barvami na olejové a vodní bázi, jejich ředění a nanášení na tiskovou formu. Každý žák si pak vytiskne svou grafiku sám pomocí ručního tiskového lisu.

6. Technologie výroby papíru
Přednáška na téma výroby papíru ukazuje různé postupy výroby psacích materiálu. Ukazuje způsoby výroby papíru a jeho předchůdců v průběhu historie od papyru po papír. Druhá část přednášky objasňuje průmyslovou výrobu papíru v dnešní době. Popisuje i procesy výroby ručního papíru a porovnává rozdíly mezi nimi.

7. Ruční papír v praxi
Žáci si vyrobí svůj vlastní papír z recyklovaného novinového papíru. Vyrobí si vlastní papírmaš, kterou nabíráním na síto vytvarují do tvaru archu papíru.

8. Filmové triky v praxi
Ukázka práce v programu Adobe AfterEffect, který je přizpůsoben pro tvorbu filmových triků a úpravu videa. Žáci si vyzkouší vytvořit svůj vlastní matte-painting, což je dnes nejpoužívanější technika tvorby filmových efektů, kdy grafik vytvoří iluzorní prostředí, které sám rozpohybuje, a zkusí si do něj vložit další videozáznam.

9. Tajemství filmové řeči
Poodhalení roušky principů vytváření videa a videozáznamu. Dělení druhů záběrů, transfokace, střih, dramaturgie, scenáristika, režie a mnoho dalších.
Vysvětlíme si funkce jednotlivých druhů záběrů (detail, polodetail, celek…) a jejich působení na diváka, dále pak možnosti transfokace s kamerovými systémy, co obnáší práce kameramana, nebo tvorbu scénáře a námětu ke krátkému filmu. Dále si řekneme, čemu by se měli při tvorbě filmu vyhnout a naopak bez čeho to nejde, například plán natáčení.

10. Camera obscura
V poslední části kroužku se pustíme do základních principů zaznamenání obrazu pomocí působení světla. Vysvětlíme si chemické procesy, které probíhají uvnitř analogového fotoaparátu. Na vlastí kůži si vyzkoušíme, jak lze zaznamenat obraz pomocí Camery obscury.
Camera obscura (z lat. temná komora), a Pinhole (dírková komora) je optické zařízení používané jako pomůcka malířů a předchůdce fotoaparátu.

Tisk

Kontaktovat autora článku

x