Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 8. ledna 2018
Autor: Administrátor Gymnázium a SOŠ Přelouč
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

kroužek PREPRESS na Gy a SOŠ Přelouč 2017/2018

V rámci udržitelnosti projektu ve školním roce 2017/2018 pokračuje kroužek PREPRESS, kde žáci probírají tyto témata:

1. Nová média
Vliv nových médií na vývoj výtvarného umění a grafické a mediální tvorby.
Rozdíly ve zpracování nových a starých médií. Digitální technologie ve výtvarné tvorbě. Vliv Internetu na vizuální vnímání. Reklama a cílové skupiny.

2. Fotografie
Základní principy snímání obrazu, výroba velké camery obscury
Společně vyrobíme velikou krabici, ze které pomocí malého otvoru vytvoříme primitivní optické zařízení zvané camera obscura. Na její vnitřní straně se objeví převrácený obraz skutečnosti před ní. Praktická ukázka závislosti množství světla na promítaném obrazu.

3. Luminografie
Luminografie neboli malování světlem je fotografická technika, která využívá delších expozičních časů k zaznamenání pohybu světelného zdroje. Žáci si sami vyzkouší malovat pomocí různých světelných zdrojů. Nafocené snímky potom upraví v počítači.

4. Úvod do vizuální tvorby
Přehled základních vyjadřovacích prostředků. Technické aspekty tvorby videa. Proces natáčení a výroby videa. Ukázky z tvorby českých i světových představitelů videoartu a vizuální tvorby i medií komerční sféry.

5. Klíčování obrazu
Žáci si v průběhu první hodiny vyrobí pomocí kartonu a zelené látky objekty či tvary. Při jejich výrobě bude proces ve třídě snímán pomocí videokamery. Po té, co objekty dokončí, natáčí se druhá sekvence obrazu. Zde se žáci snaží nalézt sami sebe pomocí tvarů a objektů, které si vyrobili ze zelené látky. Po dokončení druhé sekvence videa, se obě videa v počítačovém softwaru takzvaně “naklíčují” do sebe a žáci tak propojí dva obrazy třídy v jeden, ve kterém sami sebe odkrývají.

6. Prostorová tvorba
Výroba tématické asambláže. Žáci spojí předměty na základě tématu či daných souvislostí v asambláž. Asambláž je výtvarná technika, která dává dvojrozměrnému obrazu třetí, prostorovou dimenzi. Dalo by se říci, že je třírozměrnou obdobou koláže.

7. Tisk z výšky a jeho vývoj
Přednáška na téma nejstarších tiskových technologií a jejich vývoj v průběhu středověku na území střední Evropy. Předchůdci knihtisku, vztah tisku a knihy.

8. Linoryt v praxi I
Žáci si sami připraví návrhy pro tisk z výšky. Budou brát zřetel na možnosti tiskové techniky a možnosti realizace kresby. Své návrhy vystylizují a přenesou pomocí pauzovacího papíru na tiskovou formu.

9. Linoryt v praxi II
Žáci si v předchozích hodinách připravili motiv na tiskovou formu. V této hodině se budou věnovat jejímu vyrytí, u čehož si prakticky ukáží princip tisku z výšky.

10. Linoryt v praxi III
Tisk tiskové formy pomocí ručního tiskařského lisu. Kombinování s netradičními technikami (frotáž, monotyp) a kolorování grafických listů. Signování autorských listů.
Tisk

Kontaktovat autora článku

x