Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 27. února 2015
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Projekt brzy skončí, co dál?

I v zimním období pokračuje Střední průmyslová škola Chrudim v realizaci projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Všechna výběrová řízení na dodávky zboží i služeb již proběhla, nyní jen doplňujeme potřebný spotřební elektrotechnický materiál a literaturu. Protože zimní období nepřeje delším cestám za poznáním, soustředí se naše škola ve větší míře na práci s novým vybavením a jeho postupným zaváděním do výuky. Nové přístroje a zařízení byly zapojeny do projektových aktivit při návštěvách žáků základních škol. 

Nové vybavení odborných učeben znamená také posílení prakticky zaměřené výuky žáků SPŠ. Teoretické učivo bude procvičováno na dostatečném počtu pracovišť. Stávající vybavení školy nutně stárne fyzicky i morálně. Starší pomůcky vznikaly v éře „předcomputerové“, jejich nastavování a vyhodnocování prováděli žáci sami a ručně. Dokonce i pomůcky novější, které ke své činnosti používaly první počítače ve školách, již nemohou být dále používány. Počítače stárnou ještě rychleji než naše pomůcky, uživatelé jsou omezováni slabými parametry osobních počítačů a ukončením podpory ze strany dodavatele operačních systémů a technických aplikací na počítačích. 

Díky projektu jsme mohli nově vybavit odborné pracoviště (EASY relé), doplnit nedostatečnou kapacitu demonstračních jednotek (rc2000) na plnohodnotnou učebnu pro samostatnou práci žáků, umožnili jsme další provozování jednotek měřicího systému ISES s využitím současných počítačů. Nyní zbývá naplnit očekávání tím, že nové vybavení pomůže realizovat obsah školních vzdělávacích programů v oblasti elektrotechniky, fyziky, mechatroniky a automatizace. Nové vybavení také umožní modernizaci výuky nejen v současnosti, ale i v příštích letech.  Již nyní se mění metody práce s žáky v laboratořích, upravujeme náměty laboratorních úloh, měníme způsoby měření elektrotechnických veličin, rozšiřujeme možnost elektronické prezentace naměřených výsledků. 

S blížícím se koncem projektu musíme zvažovat, které projektové aktivity v podmínkách naší školy přetrvají, až projekt věcně, právně i finančně skončí. Jsme k tomu vedeni svými závazky vůči Evropské unii, Evropskému sociálnímu fondu, Operačnímu fondu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, MŠMT i Pardubickému kraji. Současně věříme, že pokračování ve většině aktivit je pro školu i její budoucnost prospěšné. 

Protože jsme nákup pomůcek a přístrojů navrhovali se znalostí stávajícího vybavení, budoucí provoz školy se bez této techniky jistě neobejde. Spolupracujícím základním školám umožníme návštěvy v našich učebnách i v dalších letech, podle možností uvítáme i další návštěvníky. Posílená spolupráce s průmyslovými podniky jistě bude také pokračovat, perspektivní zaměstnavatelé se stále více zaměřují na vlastní propagaci a chtějí spolupracovat nejen s odbornými školami, ale posilovat zájem o technické školství již u žáků škol základních. SPŠ Chrudim chce svým úspěšným absolventům i nadále nabízet vzdělání v perspektivních technických oborech a umožnit žákům úspěšnou volbu dalšího profesního zaměření. 

Pozitivní zkušenosti, které máme v projektu z návštěv technických památek, interaktivních expozic a zejména perspektivních zaměstnavatelů přímo ve firmách nebo na odborné výstavě, bychom chtěli nabízet i do budoucna. Věříme, že náš zřizovatel Pardubický kraj k tomu nalezne i v budoucnu dostatek rozpočtových prostředků, zejména za přislíbené podpory za strany Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy.    

Ing. Aleš Fifka 

věcný manažer projektu na SPŠ Chrudim

Tisk

Miroslava JarešováMiroslava Jarešová

Další příspěvky od Miroslava Jarešová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x