Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 30. července 2018
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Projekt OPVK 44 - vyhodnocení 3. roku udržitelnosti ve školním roce 2017/2018

Projekt OPVK 44  - vyhodnocení 3. roku udržitelnosti ve školním roce 2017/2018

Partner č.10 – SPŠE a VOŠ Pardubice

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF ve školním roce 2017/2018:

1. KA1  a  KA2 -Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování. 

Nakoupená zařízení byla využívána při výuce. Všech deset inovovaných učeben bylo využíváno – bylo odučeno celkem 6 668 učebno hodin a 86 239 žáko hodin. Vedle přímé výuky byly učebny využívány pro žákovské kroužky v rámci klíčové aktivity KA5.

Přehled využití odborných učeben je uveden v níže uvedené tabulce. 2. 

2. KA5 Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity pro žáky SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné školy. 

V rámci udržitelnosti pracovaly ve škole čtyři kroužky volnočasových aktivit. Jejich program si určovali žáci sami.  Konkrétně se jedná o tyto kroužky:

 • Kroužek počítačových her … 35 žáků
 • Kroužek stavba nf. Zesilovače … 29 žáků
 • Kroužek zábavné elektroniky … 20 žáků
 • Kroužek 3D tisku a inteligentního řízení budov  … 26 žáků

Celkem bylo v rámci klíčové aktivity KA5 podpořeno 110 žáků. Žáci se se svými výrobky úspěšně  prezentovali na soutěžích SOČ a AMAVET.

3. KA11/KA7 Dlouhodobá spolupráce SŠ a VŠ vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů.

V průběhu každého školního roku se uskutečnily 3 návštěvy laboratoří fakulty elektrotechnické Univerzity Pardubice a  4 přednášky pro žáky od odborníků z praxe a odborných asistentů z vysokých škol. Celkem bylo v rámci klíčové aktivity podpořeno 116 žáků.

4. KA07/KA12 Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání.

V průběhu školního roku 2016/2017 probíhaly návštěvy každé spolupracující ZŠ v laboratořích školy. Partnerskými základními školami jsou:

 • ZŠ Pardubice-Polabiny I
 • ZŠ Pardubice-Studánka
 • ZŠ Bohdaneč
 • ZŠ Dašice  Speciální
 • ZŠ Pardubice Do Nového

V rámci klíčové aktivity  KA12 bylo podpořeno celkem 139 žáků.

5.  KA08/KA13 Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s využitím moderních učeben/laboratoří/dílen.

Na základě zájmů žáků  základních škol probíhaly přímo na základních školách 4 zájmové kroužky orientované na technické obory. Konkrétně:

 • ZŠ Pardubice-Polabiny I – „Kroužek robotiky, informatiky a fyziky“
 • ZŠ Pardubice-Dubina –Kroužek „Mladý technik“
 • ZŠ Bohdaneč  „Kroužek informatiky, robotiky a elektroniky“
 • ZŠ Dašice – „Mediální kroužek“

V rámci klíčové aktivity  KA13 bylo podpořeno celkem 47 žáků na základních školách.

6. KA10/KA15 Spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje.

V průběhu školního roku 2017/2018 se uskutečnily  tři přednášky pro učitele střední školy od vysokoškolských učitelů nebo firemních odborníků. Konkrétně dvě přednášky na FEI-UPCE nazvané „Simulace obvodů pomocí MATLAB“ a jedna přednáška od společnosti MIKROKOM Praha – „Měření na optických vláknech“.

V rámci klíčové aktivity KA15 bylo celkem podpořeno 16  učitelů partnera č.10.

7. KA19/KA20 Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity ve výuce technických a přírodovědných předmětů na SŠ.

V průběhu školního roku 2017/2018 proběhly další dvě lekce anglického jazyka a byly vytvořeny další dvě  kapitoly odborného anglicko-českého slovníku. Vzniklý slovník je vyžíván ve výuce odborné angličtiny a při zpracovávání rešerší k žákovským ročníkovým pracím a k odborným soutěžím. Celkem v rámci klíčové aktivity KA20  bylo podpořeno 7 žáků. Celkem bylo v rámci 3. roku udržitelnosti projektu OPVK podpořeno 419 žáků a 16 učitelů.

8. Vlastní projekt opět OPVK44 výrazně zviditelnil školu na veřejnosti a spolu s účastí a spolupořadatelstvím pardubického veletrhu ELEKTRONICA 2017 byl hlavním důvodem na získání prestižního ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli“.

9. Projekt OPVK44 a prezentace na veřejnosti velice příznivě ovlivnil i počet podaných přihlášek ke studiu na naší škole. Celkem jsme v roce 2017 obdrželi rekordních 523 přihlášek ke studiu.

10. V rámci udržitelnosti se za uplynulé 3 roky do projektu OPVK44 zapojilo celkem 1 396 žáků a 46 učitelů. Dodané učební pomůcky zatraktivnily výuku.

Poznámka: Podrobnější informace jsou k dispozici v monitorovací zprávě projektu OPVK44 z června 2018. 

Tisk
Projekt OPVK 44 - vyhodnocení 3. roku udržitelnosti ve školním roce 2017/2018

Ladislav ŠtěpánekLadislav Štěpánek

Další příspěvky od Ladislav Štěpánek

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x