Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 1. července 2014
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

SPŠ Chrudim a projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Naše Střední průmyslová škola Chrudim se účastní jako Partner č. 15 projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Pokud použijeme sportovní terminologii, můžeme říci, že jsme právě dospěli do konce prvního poločasu. Projekt pokrývá období, které započalo 26. 8. 2013 a končí 30. 6. 2015, tedy zahrnuje dva úplné školní roky a období letních prázdnin mezi nimi. Hlavním cílem projektu je nenásilné seznamování žáků základních škol se světem přírodních a technických věd a ovlivnění jejich budoucího studijního a pracovního zaměření. Toto zaměření upevňujeme i u žáků, kteří již jsou žáky technických oborů na naší střední škole. Po ukončení školního roku 2013-2014 máme první příležitost hodnotit, jak se nám v uplynulém období vedlo.

Střední průmyslová škola Chrudim připravila vlastní aktivity, které byly do projektu zahrnuty. Náš projekt zahrnuje především

  • projektové návštěvy žáků čtyř základních škol na SPŠ Chrudim, kde se pravidelně účastní výuky ve stejných učebnách a používají stejné pomůcky jako žáci SPŠ. S naší školou spolupracují ZŠ U Stadionu Chrudim, ZŠ Smetanova Skuteč, ZŠ Ležáků Hlinsko, ZŠ Komenského Luže. Účastní se žáci 8. a 9. tříd. Doprava žáků ze škol mimo město Chrudim je rovněž zajištěna a hrazena z prostředků projektu;

  • projektové návštěvy technických památek a interaktivních technických expozic žáků výše uvedených základních škol;

  • kroužek elektrotechniky pro zájemce ze žáků ZŠ pracuje v prostorech SPŠ, z prostředků projektu je poskytován spotřební materiál;

  • projektové návštěvy technických památek a interaktivních expozic pro žáky SPŠ;

  • návštěvy žáků SPŠ na veletrhu AMPER a ve firmách. Účelem je kontakt s reálným světem práce a potenciálními zaměstnavateli našich úspěšných absolventů, ale i technické vzdělávání – setkání s technikou v provozních podmínkách;

  • dva kroužky, které ve volném čase žáků rozšiřují a upevňují znalosti z technických předmětů. Jsou zaměřeny na zlepšení stupně zvládnutí konstrukčních prací na počítači ve strojírenství;

  • posílení spolupráce s elektrotechnickou fakultou ČVUT;

  • nákup nových pomůcek pro zvýšení úrovně odborných učeben SPŠ. S jedinou výjimkou jde o nákupy neinvestičního majetku.

Projekt i čerpání jeho rozpočtových výdajů musí probíhat podle schváleného harmonogramu. Časově nejnáročnější jsou návštěvy žáků ZŠ na Střední průmyslové škole Chrudim, které s výjimkou školních prázdnin probíhají po celou dobu projektu. Pro zajištění této výuky a elektrotechnického kroužku je průběžně pořizován spotřební materiál.

Doufáme, že se nám v dosavadním průběhu podařilo část žáků zúčastněných základních škol nasměrovat k technickému a přírodovědnému vzdělávání v následujících letech a k volbě pracovního uplatnění v souvisejících oborech. Snad se nám podařilo i u ostatních, kteří vytrvají u zaměření na obory humanitní, dosáhnout jistého stupně poznání a především dosáhnout respekt k technickým oborům a pracovníkům, kteří ve společenské dělbě práce budou tyto činnosti zajišťovat.

    Ing. Aleš Fifka

věcný manažer projektu na SPŠ

Tisk

Miroslava JarešováMiroslava Jarešová

Další příspěvky od Miroslava Jarešová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x