Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 3. července 2014
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Terénní exkurze žáků ZŠ a MŠ Sokolovská ul., Svitavy do Kaprálova mlýnu

V termínu 19. – 23. 5. 2014 se v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji" (CZ.1.07/1.1.00/44.0012) uskutečnila pobytová terénní exkurze ve středisku ekologické výchovy v Kaprálově mlýně v obci Ochoz u Brna (jižní část Moravského krasu). Exkurze se účastnilo 28 žáků 6. ročníku ZŠ Sokolovská Svitavy a pedagogický dozor – Petra Andresová, Michal Luňáček. Byla zaměřena na poznávání různých druhů biotopů, rostlin, živočichů, krasových jevů a dějů v přírodě.

 

1. den - tematické hry:

Ptákoviny – společenství ptactva, hnízdění, nepřátelé,...

Dr. House – zjištění diagnózy chráněné rostliny, ryby a netopýra; cesty a způsoby léčby Večerní pozorování netopýrů

 

2. den – terénní průzkum Moravského krasu

Josefovské údolí, huť Františka u Adamova, jeskyně Jáchymka, Výpustka, Býčí skála

Zaznamenávání informací do pracovních listů – materiály ke skupinové prezentaci

 

3. den – průzkum blízkého okolí Kaprálova mlýna

Kaprálova studánka, výšlap na Lysou horu – zaznamenávání chráněných bylin a živočichů do pracovních listů – práce ve skupinách (k dispozici tablety)

Jeskyně Pekárna – o životě netopýrů (hibernace), hra na Netopýry a sovy

Průzkum jeskyně Netopýrky

 

4. den – pobyt v Kaprálově mlýně

Zpracování výzkumu – tvorba plakátů ze získaných materiálů (k dispozici počítače, tiskárna)

Prezentace jednotlivých skupin, hodnocení

Hry – Tropické řetězce a Velká ekosystémová hra – hodnocení

 

5. den – výběr z tří činností, hodnocení exkurze

Slaňování, podrobnější průzkum jeskyně Netopýrky

 

Po celou dobu exkurze probíhal velmi pestrý a přínosný program vedený vstřícnými a příjemnými lektory. Žáci si odnesli mnoho nových a zajímavých poznatků z oblasti Moravského krasu, z chráněné rostlinné a živočišné říše a z oblasti geologie a speleologie. Vypovídá o tom i zpětná vazba žáků i shromážděné materiály pro další bádání.

(Mgr. P. Šimková)

Tisk

Milan BáčaMilan Báča

Další příspěvky od Milan Báča

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x