Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 2. června 2015
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Terénní exkurze žáků ZŠ Sokolovská Svitavy do Oucmanic

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy připravilo v rámci v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji terénní exkurzi pro žáky ZŠ a MŠ Sokolovská Svitavy do střediska ekologické výchovy v Oucmanicích, a to v termínu 20. –24. 4. 2015 . Exkurze se účastnili žáci 7. ročníku a pedagogický dozor. Terénní exkurze byla zaměřena na bližší kontakt s přírodou, poznávání různých druhů ekosystémů, rostlin, živočichů, zodpovědné jednání a šetrný přístup k přírodním zdrojům, funkcí biotopů a vlivem člověka na ně. Během celého týdne se žáci sedmé třídy účastnili rozmanitého programu připraveného lektory z ekocentra. Holky a kluci hledali během aktivit odpovědi na různé otázky zaměřené na ekologii, šetrné zacházení s přírodou, hospodaření s odpady, vodou, energií a chování k hospodářským zvířatům. To vše bylo završeno skupinovými prezentacemi na téma „Ideální ekodům“. Velice zajímavé byly pro žáky strategické hry Živá a mrtvá voda, Jezero, Welfare (blaho), Jak vylepšit dům… Vyzkoušeli si práci s různými přírodními materiály – vlastní model ze dřeva, přírodní stavba z proutí, stavba hmyzího hotelu. Nechyběl ani celodenní výlet do okolí Chocně a Brandýsa nad Orlicí. Během cesty určovali základní druhy rostlin a živočichů, pozorovali patrovitost a změnu skladby lesa. Navštívili stromový labyrint, pozorovali zříceninu a skalní tvary. V místním rybníku pozorovali floru a faunu. Pomocí prožitkových aktivit si žáci osvojili základní druhy ekosystémů, blíže pochopili jejich fungování a vzájemnou vazbu. Po celý týden byli v kontaktu s přírodou i domácími zvířaty na místním statku, poznali jejich způsob života a zkusili si základní péči o ně.
Tisk

Milan BáčaMilan Báča

Další příspěvky od Milan Báča

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x