Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 8. října 2014
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Žáci SPŠ Chrudim na cestách s projektem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Stejně jako další partneři projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ i SPŠ Chrudim zahrnula do projektových aktivit exkurze a návštěvy žáků v průmyslových podnicích a institucích.

Dlouhodobá spolupráce SPŠ a vysokých škol je posílena návštěvami na elektrotechnické fakultě ČVUT s hlavním zaměřením na další profesní rozvoj žáků oboru mechatronika.

Spolupráce se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje se opírá o přednášky odborníků ze spolupracujících firem, které působí v našem regionu. Na přednášky navazují návštěvy těchto firem, kde se žáci školy setkávají na vlastní oči s prostředím moderní firmy, jejím technickým vybavením, ale i požadavky kladenými na zaměstnance, na jejich trvalý profesní růst a osobnostní rozvoj. Se SPŠ spolupracují KOVOLIS HEDVIKOV a. s., Erwin Junker Grinding Technology a. s., závod Holice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Itax Precision, s. r. o., DAKO-CZ, a. s. (v průběhu projektu nahrazena firmou CKP CHRUDIM, a. s.). Do stejné kategorie je formálně řazena i návštěva elektrotechnického veletrhu AMPER v Brně, elektráren ČEZ Dlouhé Stráně a Temelín. Ve všech případech mají návštěvy nejen velmi významný obsah vzdělávací, ale žáci zde mají možnost hledat i své budoucí pracovní uplatnění. Především získávají včas informace z technické praxe a dozvědí se, jaké schopnosti a dovednosti jejich potenciální budoucí zaměstnavatelé požadují.

Návštěvy informačního centra Obnovitelné zdroje společnosti ČEZ v Hradci Králové, Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky rovněž v Hradci Králové, Národního technického muzea a Království železnic v Praze a iQ Parku v Liberci jsou zařazeny mezi návštěvy technických památek a interaktivních expozic. Jsou určeny především žákům prvních ročníků. Našim cílem bylo zprostředkování historického nadhledu nad rozvojem techniky, přímé poznávání s důrazem na neformální hravé formy.

Nelze předstírat, že by exkurze žáků byly vymyšleny až pro tento projekt. Samozřejmě, že naše škola by si stejně jako všechny moderní vzdělávací instituce přála co nejčastější kontakty s okolním světem vědy a techniky a dopřát žákům včasné poznání, k čemu jejich vzdělávání může otvírat brány. S politováním ale musíme přiznat, že běžné provozní prostředky školy na to nestačí. Při přenesení veškerých nákladů na rodiče žáků by se z exkurzí staly akce výběrové, limitované zájmem a finančními možnostmi rodičů. To by ale bylo v rozporu s naplňováním školních vzdělávacích programů, které musí nabízet srovnatelné možnosti všem řádně studujícím žákům bez ohledu na jejich sociální zázemí. Proto jsme velmi vděčni projektu, že nám v tomto období umožnil naplňovat myšlenky demokratického školství i formou exkurzí a návštěv.

Poslední exkurze proběhla 29. 9. 2014, kdy žáci prvních ročníků SPŠ navštívili přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně.

Ing. Aleš Fifka
věcný manažer projektu

Tisk

Miroslava JarešováMiroslava Jarešová

Další příspěvky od Miroslava Jarešová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x