Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 13. června 2017
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Konference k místním akčním plánům ve vzdělávání

Využijme možnosti pro zlepšení vzdělávání – to je název konference, která se koná ve středu 14. června 2017 od 9.30 do 14 hodin ve společenském sále radnice Magistrátu města Pardubic na Pernštýnském náměstí. Konferenci s podtitulem Sdílením zkušeností a společným plánováním ke kvalitnějšímu vzdělávání v regionech pořádá realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice, CZ.02.3.68/0.0/15_005/0000121.

Na programu konference jsou témata, jako například přínos místních akčních plánů pro školy, zřizovatele a další relevantní aktéry ve vzdělávání, vzdělávání a projekty v rámci IROP a Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, přínos místních akčních skupin pro komunitně vedený místní rozvoj. Představeny budou realizované projekty škol a projekty nestátních neziskových organizací pro školy a závěrečný blok přednášek bude věnovaný inkluzivnímu vzdělávání a podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

PROGRAM KONFERENCE
• 9:00 - 9:30 Registrace účastníků

• 9:30 - 10:30 1. blok: Co bychom měli vědět o místních akčních plánech?
9:30 - 9:35 Zahájení konference
Ing. arch. Iva Svobodová, manažerka projektu MAP

9:35 - 9:45 Vystoupení zástupce statutárního města Pardubice, realizátora projektu MAP rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice

9:45 - 10:30 MAP: „Buďte v obraze!“ (Přínos místních akčních plánů pro školy, zřizovatele a další relevantní aktéry ve vzdělávání.)
Mgr. Jitka Baťková, týmová manažerka projektu Strategické řízení a plánování ve školách – KA Centra podpory, NIDV

• 10:30 – 11:15 2. blok: Možnosti získání podpory pro realizaci aktivit škol, NNO a aktivit spolupráce v oblasti vzdělávání
10:30 - 10:45 Jak využít v regionu další pokračování MAP. Přínos MAP implementace pro školy a jeho využití pro zkvalitnění vzdělávání.
Mgr. Jitka Baťková, týmová manažerka projektu Strategické řízení a plánování ve školách – KA Centra podpory, NIDV

10:45 - 11:00 Vzdělávání a projekty v rámci IROP a Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace.
Mgr. et Mgr. Michaela Kudynová, koordinátorka ITI – pardubická část aglomerace

11:00 - 11:15 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a místní akční plány (využití v regionech, kde působí místní akční skupiny).
Kateřina Korejtková, Místní akční skupina Železnohorský region, z. s.

• 11:15 – 12:00 3. blok: Příklady dobré praxe - ukázky z realizovaných projektů škol
a projektů NNO pro školy
11:15 – 11:30 Podpora tvořivosti dětí formou animace
Ing. arch. Iva Svobodová, Institut rozvoje evropských regionů, o. p. s.

11:30 – 11:45 Nabídka služeb a práce s dětmi cizinců
Mgr. Helena Grundmanová, ředitelka MOST PRO, o. p. s.

11:45 – 12:00 Podpora zájmu žáků o přírodovědné předměty
PaedDr. Světlana Divecká, ředitelka ZŠ Ressla, Pardubice
• 12:00 - 12:30 Přestávka (občerstvení zajištěno organizátorem)

• 12:30 - 13:30 4. blok: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

12:30 - 12:45 „I nadaní mohou být ohroženi školním neúspěchem,“ (zkušenosti s prací s nadanými dětmi).
Mgr. Gisela Kostelecká, ředitelka ZŠ Staňkova, Pardubice

12:45 - 13:00 Jak motivovat romské dítě ve škole
Josef Duna, Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové

13:00 - 13:15 Finanční gramotnost žáků základních škol jako prevence sociální exkluze.
Mgr. Radka Hemská a Mgr. Barbora Krejčíková, ZŠ Pardubice - Dubina

Tisk
Konference k místním akčním plánům ve vzdělávání

Rubriky: Projekty EUPočet zobrazení: 743

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x