Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 24. února 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Nové programové období Erasmus+ (2021–2027)

Priority a novinky programu Erasmus+ (2021-2027)

Program Erasmus+ je úspěšným vzdělávacím programem EU a bude nadále pokračovat i v dalším programovém období 2021-2027. V novém období je rozpočet programu navýšen na téměř dvojnásobek oproti předchozímu období.

Nyní se očekává, že bude schváleno Nařízení pro program Erasmus+ 2021-2027 a následně bude v jarních měsících ze strany Evropské komise vyhlášena Výzva 2021.

Program bude stále nabízet možnost zapojit se do projektů mobilit osob a do projektů mezinárodní spolupráce. Rolí národní agentury v České republice (stejně jako v předchozím období) byl pověřen Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz).

Stanoveny byly následující PRIORITY nového programu Erasmus+:

1. Dostupnost pro širší skupinu žadatelů

- minimalizace bariér účasti v programu

- širší zapojení účastníků s omezenými příležitostmi

- zapojení většího spektra organizací

- rozšížení typů mobilit

- on-line formy spolupráce

- rozšíření projektových partnetů o státy, které doposud nebyly zapojeny

2. Nižší dopad na životní prostředí - "Green Erasmus"

- navýšení finančního příspěvku při zvolení ekologicky šetrného způsobu dopravy

- prodloužená uznatelná doba cestování

- snížení uhlíkové stopy programu

- projekty zaměřené na téma udržitelnosti

- realizace projektů udržitelným způsobem

3. Posílení nových způsobů spolupráce (on-line aktivity)

- důraz na digitalizaci, méně papírování

- možnost kombinace fyzických výjezdů a virtuálních aktivit

4. Zjednodušení (odstranění administrativních bariér)

- celkové zjednodušení procesu předkládání žádostí

- dlouhodobé zjednodušení přístupu k financování - AKREDITACE organizací pro projekty mobilit osob

- nový jednodušší typ partnerství v projektech spolupráce

Do projektů mobilit osob se budou organizace nově zapojovat zejména prostřednictvím AKREDITACÍ ERASMUS (akreditace však není podmínkou účasti).

Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se školnímu vzdělávání, odbornému vzdělávání a přípravě, vzdělávání dospělých a mládeže.

Výhodou pro akreditované organizace bude následné zjednodušení procesu předkládání žádostí o grant. Udělení akreditace znamená, že žadatelská organizace má sestavený Plán Erasmus zaměřený na svůj další rozvoj a na realizaci vysoce kvalitních mobilit.

Získání akreditace umožní organizacím stabilní finanční příjem pro realizaci aktivit spojených s programem. Organizace si každoročně zažádají o předpokládaný počet účastníků, který chtějí v daném roce vyslat do zahraničí. Na základě této žádosti a rozpočtu přiděleného ze strany Evropské komise bude jim národní agenturou vypočítán a následně i přidělen grant na další období.

První výzva o akreditace byla ze strany Evropská komise zveřejněna v květnu 2020 s termínem podávání žádostí v říjnu 2020. O akreditaci již zažádalo v ČR více než 150 škol. V následujících letech bude výzva opakována a očekává se významný nárůst akreditovaných organizací.

Více o AKREDITACI v přiloženém souboru níže.

 

 

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Projekty EUPočet zobrazení: 1929

Tagy:

Silvie AnýžováSilvie Anýžová

Další příspěvky od Silvie Anýžová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x