Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 25. března 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

PROGRAM INTERREG V-A ČR – POLSKO vyhlásil výzvu pro vzdělávací instituce do prioritní osy 3. Vzdělávání a kvalifikace a zve na školení pro žadatele

VÝZVA

Dne 13. 11. 2018 Řídící orgán Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko vyhlásil výzvu k předkládání individuálních projektů pro prioritní osu 3. Vzdělávání a kvalifikace.

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2019

Alokace výzvy připadající na podporu z EFRR: 4 106 816,00 EUR

Financování: 85 % z EFRR, 5 % státní rozpočet, 10 % žadatel

Cíl prioritní osy: zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů

Typové aktivity:

  • Příprava a realizace společného vzdělávání (není určeno pro základní školy) – společné kurzy, praktické výuky, vzdělávací programy, přeshraniční výměny učňů, studentů.
  • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce (není určeno pro základní školy) – společná příprava konceptů praktické výuky v podnicích či obdobných institucích.
  • Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému – výuka češtiny nebo polštiny.

Při splnění daných podmínek jsou možná i investiční opatření (pořízení vybavení, adaptace prostor apod.).

ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE – PRIORITNÍ OSA 3.

KDY: 28. března 2019 v 10:00

KDE: BEA campus Olomouc, salónek Ióta, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc

Program semináře:

  • Prioritní osa 3 – způsobilé aktivity, vhodní žadatelé, ukazatele, atd.
  • Životní cyklus projektu, podání projektového záměru, zkušenosti z hodnocení.
  • Možnost individuálních konzultací projektových záměrů s pracovníky Společného sekretariátu a Regionálních subjektů.

Informace o dané prioritní ose, vhodných příjemcích apod. naleznete v Příručce pro žadatele (od strany 87 dole po stranu 91) nebo se obraťte na regionální kontaktní místo Pardubického kraje.

Registrace probíhá do 26. 3. 2019 na e-mail: alice.navratilova@olkraj.cz.

 

Tisk
PROGRAM INTERREG V-A ČR – POLSKO vyhlásil výzvu pro vzdělávací instituce do prioritní osy 3. Vzdělávání a kvalifikace a zve na školení pro žadatele

Rubriky: Projekty EUPočet zobrazení: 509

Tagy:

Petra PospíšilováPetra Pospíšilová

Další příspěvky od Petra Pospíšilová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x