Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 14. srpna 2018
Autor: Petra Kácovská
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Za dalším vzděláváním do Evropy – Erasmus+ KA1 na SPŠCH Pardubice

Ve školním roce 2017–2018 realizovala SPŠCH Pardubice další projekt v rámci programu Erasmus+, tentokrát zaměřený na podporu a prohloubení kompetencí jejich pracovníků jak v profesní oblasti, tak i v oblasti jazykové a kulturní. Účastníci využili zahraniční mobility k tomu, aby se zaměřili na konkrétní způsoby, postupy a metody, které zahraniční partneři používají při vedení a řízení týmu, při tvorbě a řízení projektů, při výuce metodou CLIL a tyto zkušenosti a nové trendy přenesli a zařadili do své každodenní práce. Projektu se zúčastnilo šest pracovníků naší školy – ředitel, projektová manažerka a vyučující chemie.

KURZ „TÝMOVÁ PRÁCE JAKO PROSTŘEDEK PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY“
Limassol, Kypr
23.–27.10.2017
Kurz pořádala vzdělávací společnost DOREA a z naší školy se ho zúčastnila projektová manažerka. Celkem se na kurzu sešlo šest účastníků ze tří zemí (Polsko, Maďarsko, Česko). Během kurzu jsme absolvovali přednášky zaměřené na vytvoření dobře fungujícího týmu, role jednotlivých členů a efektivní týmovou spolupráci.
Přednášející využívali prezentace, analýzy příkladů dobré praxe, demonstrace, praktické aplikace. Proběhla řada workshopů a zážitkových a skupinových cvičení pro zajištění efektivní týmové práce.
Hlavními tématy kurzu byly:
- pokročilé pochopení podstatných prvků efektivní týmové práce,
- rozvíjení chápání toho, jak náš vnitřní stav ovlivňuje naše fungování v týmu a poskytování technik pro efektivní řízení,
- pochopení různých rolí ve skupině,
- komunikační proces ve skupině,
- zvyšování dovedností poskytování a získávání zpětné vazby.

KURZ „KOUČOVÁNÍ, VEDENÍ A MOTIVACE“
Řím, Itálie
20.–24.11.2017
Kurz pořádala vzdělávací společnost INFOL a z naší školy se ho zúčastnil ředitel školy. Program byl sestaven tak, aby poskytl účastníkům klíčové koncepty vedoucí k tomu, aby je stimulovaly k působení v roli vůdců a umožnily jim být ve své práci efektivnější.
Kurz byl zaměřen na efektivní vedení, školu jako organizaci a na rozšíření znalostí a porozumění diskuzím a dialogům souvisejícím s vůdčími schopnostmi na všech úrovních řízení školy. Tyto tři moduly byly navrženy tak, aby podporovaly rozvoj vedoucích a řídících procesů u jednotlivců s cílem přispět k profesnímu vzdělávání a zlepšování škol.

INTENZÍVNÍ KURZ ANGLIČTINY A CLIL PRO UČITELE
Dublin, Irsko
19. 2. – 2. 3. 2018
19.–30. 3. 2018
16.–27. 4. 2018
Tento kurz byl určen pro učitele, kteří si chtějí obnovit a rozšířit své dovednosti v anglickém jazyce, zavést metodu CLIL ve svých třídách, porozumět zásadám a aplikacím této metody a nalézt zdroje a učební materiály. Z naší školy se ho zúčastnili tři vyučující chemie ve třech různých termínech.
Ve workshopech a přednáškách se účastníci seznámili s tím, jak může teorie souviset s vlastní praxí v učebnách. Kurz obsahoval i prostředky plánování výuky CLIL a tvorbu materiálů.
Hlavním přínosem kurzu byla pro účastníky větší sebejistota v mluvení a psaní v angličtině a pochopení klíčových principů plánování výuky CLIL, tvorby materiálů a integrace výuky obsahu a jazyka.

JOB SHADOWING
Edremit, Turecko
30. 5. – 4. 6. 2018
Vzhledem k tomu, že jsme v rozpočtu šetřili, mohli jsme zrealizovat navíc tuto akci. Partnerská škola Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi má velmi kvalitní tým pro mezinárodní spolupráci, který v současné době realizuje pět projektů se zahraničními partnery. Stínování bylo tedy zaměřeno na koncept řízení a koordinace mezinárodních projektů, na vedení týmu a spolupráci učitelů a spolupráci se zahraničními partnery. Účastnice měla možnost diskutovat s vedením školy a vyučujícími, kteří jsou zapojeni do projektů, navštívila i výuku. Dalším tématem diskuzí byl vzdělávací systém v Turecku a jeho změny a nové výukové metody využívající ICT a digitální technologie. Po celou dobu pobytu se jí věnovala hlavní koordinátorka projektů, která má dlouholeté zkušenosti s řízením projektů a vedením týmu a která zajistila i kulturní část pobytu s návštěvou zajímavých míst v okolí a antických památek.

Tisk

Rubriky: Projekty EUPočet zobrazení: 1143

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x