Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Mezinárodní projekt na chemické průmyslovce se věnuje vzdělávání v digitálním věku

Mezinárodní projekt na chemické průmyslovce se věnuje vzdělávání v digitálním věku

Motivovat učitele matematiky a odborných předmětů k tomu, aby používali digitální média jako moderní metody výuky a tím zvyšovali kvalitu odborného vzdělávání. To si klade za cíl tříletý projekt „Teaching in the Digital Age“ v rámci programu ERASMUS+ realizovaný ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice. Partnery projektu...
Publikováno: 19. února 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Společné setkání žáků SPŠ Chrudim na Slovensku v rámci projektu Erasmus+

Společné setkání žáků SPŠ Chrudim na Slovensku v rámci projektu Erasmus+

V lednu 2016 se díky finanční podpoře Evropské komise uskutečnilo pod hlavičkou programu Erasmus+ několikadenní mezinárodní setkání žáků a doprovodných osob ve Spojené škole Martin. Tato mobilita se uskutečnila ve dnech 25. – 29. 1. 2016. V průběhu setkání měli žáci možnost prohlédnout si jak školu, tak i město Martin a shlédnout prezentaci o...
Publikováno: 18. února 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Zahájení realizace projektu KAP - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Pardubickém kraji

Zahájení realizace projektu KAP - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Pardubickém kraji

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Pardubickém kraji (KAP)

    Dne 1. 2. 2016 byla zahájena realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předpokládaný rozpočet projektu činí 24,665  mil. Kč (podíly financování: EU – 85%, SR 10%, kraj 5%). Cílem projektu je rozvoj kvality vzdělávání se zavedením priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol a zlepšení řízení škol formou plánování strategických kroků, a to zejména na středních a vyšších odborných školách.

Publikováno: 5. února 2016
Autor: Anonym
Hodnocení: 5.0
Stínování pro pedagogy SPŠE ve slovenském Prešově

Stínování pro pedagogy SPŠE ve slovenském Prešově

V rámci projektu OPVK56 bylo prováděno stínování ve vzdělávání v oblasti programování a počítačové sítě. Stáž se uskutečnikla ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2015 a byla zaměřena na oblast Informačních technologií a programování. SPŠE-PO je škola nacházející se ve východním Slovensku, ve městě Prešov,...
Publikováno: 2. února 2016
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
SPŠE a VOŠ Pardubice: OP VK Výzva č. 56 Stínování pro pedagogy ve Švédsku

SPŠE a VOŠ Pardubice: OP VK Výzva č. 56 Stínování pro pedagogy ve Švédsku

V rámci výzvy č. 56 MŠMT - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí vyrazilo šest zástupců Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice do švédské partnerské školy Fenix kultur- och...
Publikováno: 2. února 2016
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
SPŠE a VOŠ Pardubice: OPVK 57 – jazykové vzdělávání žáků v rámci klíčové aktivity KA4

SPŠE a VOŠ Pardubice: OPVK 57 – jazykové vzdělávání žáků v rámci klíčové aktivity KA4

Do studia Výzva 57 se zapojilo celkem 40 žáků SPŠE Pardubice, jejichž počet odpovídá dvěma e-learningovým šablonám. Všichni s velkým nasazením a chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Nejen vzhledem k faktu, že jsme odborná škola se zaměřením na moderní technologie, bylo pro většinu studentů jakousi výzvou studovat...
Publikováno: 1. února 2016
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
SPŠE a VOŠ Pardubice: OPVK 57 klíčová aktivita KA3 – Jazykové vzdělávání učitelů

SPŠE a VOŠ Pardubice: OPVK 57 klíčová aktivita KA3 – Jazykové vzdělávání učitelů

Do e-learningové formy studia se zapojilo všech děvet učitelů SPŠE a VOŠ Pardubice s velkou chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Velkou výhodou se jevila možnost pracovat svým vlastním tempem, tudíž bez stresového zatížení a dle svých individuálních časových možností. Vše se navíc odehrávalo...
Publikováno: 1. února 2016
Autor: Anonym
Hodnocení: 1.0
Žáci OA a VOŠE ve Svitavách v Londýně v rámci projektu Výzva 56

Žáci OA a VOŠE ve Svitavách v Londýně v rámci projektu Výzva 56

Londýn s jazykovou výukou Ve dnech 25. 11. – 1. 12. 2015 jsme v rámci projektu Výzva 56 navštívili hlavní město Velké Británie Londýn, kde jsme strávili moc hezké dny, zhlédli jsme mnoho památek a absolvovali i výuku anglického jazyka. Středa 25. 11. Ve středu jsme se vydali na dalekou cestu do Anglie. Putovali jsme přes Německo, Belgii, Francii a odtud rovnou z...
Publikováno: 5. ledna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Partnerství v odborném vzdělávání

Partnerství v odborném vzdělávání

1. září odstartoval dvouletý projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem Partnerství v odborném vzdělání. Partnery v tomto projektu jsou: Spojená škola Detva (Slovensko) Jenaer Bildungszentrum gGmbH Schott Carl Zeiss Jenoptik Jena (Německo) 1. Slovenský strojársky klaster Detva (Slovensko)SOŠ a SOU technické...
Publikováno: 5. ledna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Žáci OA a VOŠE Svitavy v Berlíně v rámci projektu Výzva 56

Žáci OA a VOŠE Svitavy v Berlíně v rámci projektu Výzva 56

Žáci OA a VOŠE ve Svitavách se v rámci projektu Výzva 56 zúčastnili v říjnu poznávacího zájezdu do Berlína. Kromě poznávání také absolvovali hodiny cizího jazyka přímo v berlínské škole velmi příjemnou formou. Své dojmy a postřehy popsali sami takto:   Berlín s jazykovou výukou Ve dnech 24....
Publikováno: 31. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Realizace výzvy č. 56 na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí

Realizace výzvy č. 56 na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí se úspěšně zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z výzvy MŠMT číslo 56 získala škola prostředky na jazykové pobyty učitelů v zahraničí, na studijní pobyty žáků a na tzv. shadowing pedagoga v zahraniční škole. Na přelomu...
Publikováno: 26. listopadu 2015
Autor: Pavel Vomáčka
Hodnocení: Nehodnoceno

Studenti Obchodní akademie Pardubice v Anglii

Začátkem měsíce října naše škola realizovala projekt OPVK – Výzva č. 56, zahraniční jazykově vzdělávací pobyty pro žáky. V rámci tohoto projektu se vybraní žáci třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili týdenní jazykové exkurze do Anglie. Kromě výuky angličtiny, kdy ve třech čtyřhodinových blocích s rodilými...
Publikováno: 25. listopadu 2015
Autor: Iva Kupčáková
Hodnocení: Nehodnoceno
Odborná exkurze - Selgen, Zemědělská Tuněchody a ČOV Chrudim

Odborná exkurze - Selgen, Zemědělská Tuněchody a ČOV Chrudim

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 5. 11. 2015 navštívili žáci prvních ročníků na odborné exkurzi tři zajímavé firmy, Selgen a. s. Úhřetice, Zemědělskou a. s. Tuněchody a ČOV Chrudim. S odborným výkladem si prohlédli jednotlivé provozy.
Publikováno: 13. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Odborná exkurze - zemědělské podniky v okolí Chrudimi

Odborná exkurze - zemědělské podniky v okolí Chrudimi

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 22. 10. 2015 se třídy 2.A a 3.A zúčastnily odborné exkurze do zemědělských podniků První zemědělská a. s. Tuněchody a Agro Liboměřice a. s v počtu 36 žáků. Žáci si v obou podnicích prohlédli živočišnou výrobu, v Nových Lhoticích zároveň provoz bioplynové stanice a...
Publikováno: 13. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Odborná Exkurze - Elektrárna Chvaletice a skládka ve Zdechovicích

Odborná Exkurze - Elektrárna Chvaletice a skládka ve Zdechovicích

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim První část odborné exkurze proběhla v prostorách elektrárny ve Chvaleticích. Po nutném proškolení o bezpečnosti se žáci dozvěděli obecné informace o společnosti a Sev.en EC, Severní energetická a. s. Poté procházeli jednotlivými bloky elektrárny přes ...
Publikováno: 13. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Odborná exkurze středisko živočišné výroby Krucemburk

Odborná exkurze středisko živočišné výroby Krucemburk

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 19. 10. 2015 navštívili v rámci odborné exkurze žáci 4.A ročníku oboru agropodnikání a 3.F oboru zemědělec-farmář středisko živočišné výroby v Zemědělské a. s. Krucemburk. Prohlédli si odchov mléčného skotu a moderní kruhovou dojírnu. Potom...
Publikováno: 13. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Program zlepší možnosti uplatnění absolventů středních škol v česko-polském příhraničí

Program zlepší možnosti uplatnění absolventů středních škol v česko-polském příhraničí

Pardubice – Příprava a realizace společného vzdělávání, spolupráce mezi vzdělavateli a institucemi na trhu práce či rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského sytému. To jsou hlavní opatření prioritní osy 3 Vzdělávání a kvalifikace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020. Z Evropského fondu pro...
Publikováno: 9. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Přijměte pozvání na kávu s Erasmem+

Přijměte pozvání na kávu s Erasmem+

Dům zahraniční spolupráce a odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje Vás zvou na informační a konzultační den programu Erasmus+ "Na kafe s Erasmem+". Během informačních a konzultačních dnů Na kafe s Erasmem+ bude představen program Erasmus+, jeho sektory a aktivity, které lze grantově podpořit. Následovat budou diskuse na téma hledání partnerů,...
Publikováno: 3. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Představení Pražského studentského summitu

Představení Pražského studentského summitu

Pražský studentský summit je vzdělávací projekt pro více než 350 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky. Dává mladým lidem možnost rozšiřovat si znalosti v oblastech mezinárodního a regionálního dění a ekonomie, lidských práv či životního prostředí, rozvíjet tzv. soft skills (především...
Publikováno: 8. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
„Úplně jsem změnil komunikaci se žáky“, říká pedagog

„Úplně jsem změnil komunikaci se žáky“, říká pedagog

Školní rok teprve začal, ale představte si, že je už pololetí a vás – rodiče – čekají setkání s třídními učiteli nad prospěchem vašeho dítěte. A vy se na toto setkání těšíte. Potkáte se na nich v „triádě“ - vy, váš školák a učitel. Co se děje? Váš syn vám i učiteli s důvěrou říká, co se mu...
Publikováno: 5. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Angličtina pro děti základních škol on-line

Angličtina pro děti základních škol on-line

Portál Jazyky-online.info, určený pro podporu výuky cizích jazyků jak pro samouky z řad dospělých, tak i pro děti a nejmenší, připravil projekt Angličtina pro děti základních škol on-line. Projekt, který byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je přístupný na www.jazyky-online.info/deti/ Web obsahuje moduly pro výuku angličtiny a...
Publikováno: 31. srpna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
MAP-předpoklad k získání dotací EU ve vzdělávání

MAP-předpoklad k získání dotací EU ve vzdělávání

    Vytvoření MAP neboli místního akčního plánu je prvotním předpokladem pro možnost čerpání peněz EU v rámci vypsaných výzev v IROP a OPVVV pro období let 2016-2020 v oblasti vzdělávání předškolního a základního školství. K tomuto tématu se 12. 8. 2015 sešli zástupci ORP k jednání s...
Publikováno: 13. srpna 2015
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Výzva č. 57 bude ukončena k 28.8. 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 15. července 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro základní a střední školy na podporu technického a jazykového vzdělávání. Výzva č. 57 je zveřejněna na stránkách...
Publikováno: 23. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Gymnázium Svitavy - terénní exkurze do oblasti SV Čech

Gymnázium Svitavy - terénní exkurze do oblasti SV Čech

V termínu 25. – 28. 5. 2015 se uskutečnila terénní exkurze do oblasti SV Čech (v rámci projektu OPVK "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 exkurzi organizovalo svitavské gymnázium - partner č. 5 - pro ZŠ a MŠ Sokolovská Svitavy). Exkurze se účastnili žáci 8. ročníku...
Publikováno: 1. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Školní hra k 10. výročí eTwiningu je v polovině

Školní hra k 10. výročí eTwiningu je v polovině

První polovinu má za sebou celoroční hra k desátému výročí eTwiningu, kterou pro učitele a žáky všech typů mateřských, základních a středních škol připravil Dům zahraniční spolupráce. Více než 250 školních týmů řeší postupně desítku úkolů z oblasti informačních a komunikačních technologií či...
Publikováno: 29. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Závěrečná odborná konference k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“

Závěrečná odborná konference k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“

    Ve dnech 9. a 10. června 2015 se uskutečnila závěrečná odborná konference k projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Odborná konference se konala v Pardubicích, v hotelu Labe....
Publikováno: 26. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Projekt školákům umožní trojrozměrný tisk i meteorologická měření

Projekt školákům umožní trojrozměrný tisk i meteorologická měření

Dašice v Čechách – Meteorologickou stanici a 3D tiskárnu předali 23. června 2015 žákům z kroužku elektrotechniky Základní školy Dašice vedoucí projektu OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání František Procházka a ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické Pardubice Ladislav Štěpánek....
Publikováno: 24. června 2015
Hodnocení: 3.0
TTC - Údolím Doubravy

TTC - Údolím Doubravy

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 11. 6. 2015 se třída 2.C zúčastnila tematického terénního cvičení "Údolím řeky Doubravy". Žáci prošli trasu podél řeky Doubravy a determinovali zajímavé druhy místní fauny a flóry. Exkurze proběhla v rámci projektu OPVK "Podpora přírodovědného a...
Publikováno: 23. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC - motýlí farma

TTC - motýlí farma

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Druhý den 16. 6. 2015 jsme navštívili Motýlí dům v Žírovicích poblíž Františkových Lázní. Žáci se díky fundovanému výkladu dozvěděli řadu informací o životě tropických motýlů, jejichž vzácné exempláře mohli vidět na vlastní...
Publikováno: 23. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
TTC - národní přírodní rezervace SOOS

TTC - národní přírodní rezervace SOOS

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 15. 6. 2015 se třída 3.C, počtem 16 žáků, zúčastnila tematického terénního cvičení. Odjížděli jsme v 8:00 hod z Chrudimi směr Praha, Karlovy Vary, Františkovy Lázně. Od 13:00 hod jsme absolvovali odbornou přednášku a prohlídku s výkladem v lokalitě NPR SOOS. Žáci se...
Publikováno: 23. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
První234567891011Poslední