Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Kroužek elektrotechniky na SPŠ Chrudim pro žáky základních škol

Kroužek elektrotechniky na SPŠ Chrudim pro žáky základních škol

Střední průmyslová škola Chrudim již po řadu let nabízí žákům možnost dalšího odborného vzdělávání formou dobrovolné návštěvy kroužků mimo dobu vyučování. Účast na kroužcích je dobrovolná a přicházejí pouze žáci s pozitivní vnitřní motivací. Díky projektu Podpora přírodovědného a...
Publikováno: 22. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠCH Pardubice ve školním roce 2015/2016

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠCH Pardubice ve školním roce 2015/2016

Po dobu udržitelnosti projektu probíhá povinná výuka žáků SPŠCH Pardubice v rozsahu obdobném výuce v projektu. V rámci udržitelnosti projektu jsou i nadále využívána nakoupená zařízení a inovované učebny pořízené z projektových zdrojů. I nadále jsou realizovány volnočasové aktivity pro žáky SPŠCH a žáky ZŠ, konkrétně se jedná o kroužky Forenzní vědy, Pokročilá instrumentální analýza, Požární kroužek, Mladý záchranář a Chemie v ochraně životního prostředí.
Publikováno: 15. března 2016
Autor: Dita Sankotová
Hodnocení: Nehodnoceno
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na Středním odborném učilišti Svitavy ve školním roce 2015/2016

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na Středním odborném učilišti Svitavy ve školním roce 2015/2016

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 na SOU Svitavy ve fázi udržitelnosti. Školní rok 2015/2016.
Publikováno: 15. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Neseme se na vlně udržitelnosti projektů EU.

Neseme se na vlně udržitelnosti projektů EU.

V Odborném učilišti Chroustovice jsme v minulých třech letech realizovali dva evropské projekty. Oba jsou nyní ve fázi udržitelnosti. Prvním je Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0012. Zde dále, kromě vlastní výuky podpořených řemesel, realizujeme klíčové aktivity...
Publikováno: 14. března 2016
Hodnocení: 1.0
Mezinárodní projekt na chemické průmyslovce se věnuje vzdělávání v digitálním věku

Mezinárodní projekt na chemické průmyslovce se věnuje vzdělávání v digitálním věku

Motivovat učitele matematiky a odborných předmětů k tomu, aby používali digitální média jako moderní metody výuky a tím zvyšovali kvalitu odborného vzdělávání. To si klade za cíl tříletý projekt „Teaching in the Digital Age“ v rámci programu ERASMUS+ realizovaný ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice. Partnery projektu...
Publikováno: 19. února 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Společné setkání žáků SPŠ Chrudim na Slovensku v rámci projektu Erasmus+

Společné setkání žáků SPŠ Chrudim na Slovensku v rámci projektu Erasmus+

V lednu 2016 se díky finanční podpoře Evropské komise uskutečnilo pod hlavičkou programu Erasmus+ několikadenní mezinárodní setkání žáků a doprovodných osob ve Spojené škole Martin. Tato mobilita se uskutečnila ve dnech 25. – 29. 1. 2016. V průběhu setkání měli žáci možnost prohlédnout si jak školu, tak i město Martin a shlédnout prezentaci o...
Publikováno: 18. února 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Zahájení realizace projektu KAP - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Pardubickém kraji

Zahájení realizace projektu KAP - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Pardubickém kraji

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Pardubickém kraji (KAP)

    Dne 1. 2. 2016 byla zahájena realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předpokládaný rozpočet projektu činí 24,665  mil. Kč (podíly financování: EU – 85%, SR 10%, kraj 5%). Cílem projektu je rozvoj kvality vzdělávání se zavedením priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol a zlepšení řízení škol formou plánování strategických kroků, a to zejména na středních a vyšších odborných školách.

Publikováno: 5. února 2016
Autor: Anonym
Hodnocení: 5.0
Stínování pro pedagogy SPŠE ve slovenském Prešově

Stínování pro pedagogy SPŠE ve slovenském Prešově

V rámci projektu OPVK56 bylo prováděno stínování ve vzdělávání v oblasti programování a počítačové sítě. Stáž se uskutečnikla ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2015 a byla zaměřena na oblast Informačních technologií a programování. SPŠE-PO je škola nacházející se ve východním Slovensku, ve městě Prešov,...
Publikováno: 2. února 2016
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
SPŠE a VOŠ Pardubice: OP VK Výzva č. 56 Stínování pro pedagogy ve Švédsku

SPŠE a VOŠ Pardubice: OP VK Výzva č. 56 Stínování pro pedagogy ve Švédsku

V rámci výzvy č. 56 MŠMT - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí vyrazilo šest zástupců Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice do švédské partnerské školy Fenix kultur- och...
Publikováno: 2. února 2016
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
SPŠE a VOŠ Pardubice: OPVK 57 – jazykové vzdělávání žáků v rámci klíčové aktivity KA4

SPŠE a VOŠ Pardubice: OPVK 57 – jazykové vzdělávání žáků v rámci klíčové aktivity KA4

Do studia Výzva 57 se zapojilo celkem 40 žáků SPŠE Pardubice, jejichž počet odpovídá dvěma e-learningovým šablonám. Všichni s velkým nasazením a chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Nejen vzhledem k faktu, že jsme odborná škola se zaměřením na moderní technologie, bylo pro většinu studentů jakousi výzvou studovat...
Publikováno: 1. února 2016
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno
SPŠE a VOŠ Pardubice: OPVK 57 klíčová aktivita KA3 – Jazykové vzdělávání učitelů

SPŠE a VOŠ Pardubice: OPVK 57 klíčová aktivita KA3 – Jazykové vzdělávání učitelů

Do e-learningové formy studia se zapojilo všech děvet učitelů SPŠE a VOŠ Pardubice s velkou chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Velkou výhodou se jevila možnost pracovat svým vlastním tempem, tudíž bez stresového zatížení a dle svých individuálních časových možností. Vše se navíc odehrávalo...
Publikováno: 1. února 2016
Autor: Anonym
Hodnocení: 1.0
Žáci OA a VOŠE ve Svitavách v Londýně v rámci projektu Výzva 56

Žáci OA a VOŠE ve Svitavách v Londýně v rámci projektu Výzva 56

Londýn s jazykovou výukou Ve dnech 25. 11. – 1. 12. 2015 jsme v rámci projektu Výzva 56 navštívili hlavní město Velké Británie Londýn, kde jsme strávili moc hezké dny, zhlédli jsme mnoho památek a absolvovali i výuku anglického jazyka. Středa 25. 11. Ve středu jsme se vydali na dalekou cestu do Anglie. Putovali jsme přes Německo, Belgii, Francii a odtud rovnou z...
Publikováno: 5. ledna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Partnerství v odborném vzdělávání

Partnerství v odborném vzdělávání

1. září odstartoval dvouletý projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem Partnerství v odborném vzdělání. Partnery v tomto projektu jsou: Spojená škola Detva (Slovensko) Jenaer Bildungszentrum gGmbH Schott Carl Zeiss Jenoptik Jena (Německo) 1. Slovenský strojársky klaster Detva (Slovensko)SOŠ a SOU technické...
Publikováno: 5. ledna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Žáci OA a VOŠE Svitavy v Berlíně v rámci projektu Výzva 56

Žáci OA a VOŠE Svitavy v Berlíně v rámci projektu Výzva 56

Žáci OA a VOŠE ve Svitavách se v rámci projektu Výzva 56 zúčastnili v říjnu poznávacího zájezdu do Berlína. Kromě poznávání také absolvovali hodiny cizího jazyka přímo v berlínské škole velmi příjemnou formou. Své dojmy a postřehy popsali sami takto:   Berlín s jazykovou výukou Ve dnech 24....
Publikováno: 31. prosince 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Realizace výzvy č. 56 na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí

Realizace výzvy č. 56 na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí se úspěšně zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z výzvy MŠMT číslo 56 získala škola prostředky na jazykové pobyty učitelů v zahraničí, na studijní pobyty žáků a na tzv. shadowing pedagoga v zahraniční škole. Na přelomu...
Publikováno: 26. listopadu 2015
Autor: Pavel Vomáčka
Hodnocení: Nehodnoceno

Studenti Obchodní akademie Pardubice v Anglii

Začátkem měsíce října naše škola realizovala projekt OPVK – Výzva č. 56, zahraniční jazykově vzdělávací pobyty pro žáky. V rámci tohoto projektu se vybraní žáci třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili týdenní jazykové exkurze do Anglie. Kromě výuky angličtiny, kdy ve třech čtyřhodinových blocích s rodilými...
Publikováno: 25. listopadu 2015
Autor: Iva Kupčáková
Hodnocení: Nehodnoceno
Odborná exkurze - Selgen, Zemědělská Tuněchody a ČOV Chrudim

Odborná exkurze - Selgen, Zemědělská Tuněchody a ČOV Chrudim

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 5. 11. 2015 navštívili žáci prvních ročníků na odborné exkurzi tři zajímavé firmy, Selgen a. s. Úhřetice, Zemědělskou a. s. Tuněchody a ČOV Chrudim. S odborným výkladem si prohlédli jednotlivé provozy.
Publikováno: 13. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Odborná exkurze - zemědělské podniky v okolí Chrudimi

Odborná exkurze - zemědělské podniky v okolí Chrudimi

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 22. 10. 2015 se třídy 2.A a 3.A zúčastnily odborné exkurze do zemědělských podniků První zemědělská a. s. Tuněchody a Agro Liboměřice a. s v počtu 36 žáků. Žáci si v obou podnicích prohlédli živočišnou výrobu, v Nových Lhoticích zároveň provoz bioplynové stanice a...
Publikováno: 13. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Odborná Exkurze - Elektrárna Chvaletice a skládka ve Zdechovicích

Odborná Exkurze - Elektrárna Chvaletice a skládka ve Zdechovicích

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim První část odborné exkurze proběhla v prostorách elektrárny ve Chvaleticích. Po nutném proškolení o bezpečnosti se žáci dozvěděli obecné informace o společnosti a Sev.en EC, Severní energetická a. s. Poté procházeli jednotlivými bloky elektrárny přes ...
Publikováno: 13. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Odborná exkurze středisko živočišné výroby Krucemburk

Odborná exkurze středisko živočišné výroby Krucemburk

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Dne 19. 10. 2015 navštívili v rámci odborné exkurze žáci 4.A ročníku oboru agropodnikání a 3.F oboru zemědělec-farmář středisko živočišné výroby v Zemědělské a. s. Krucemburk. Prohlédli si odchov mléčného skotu a moderní kruhovou dojírnu. Potom...
Publikováno: 13. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Program zlepší možnosti uplatnění absolventů středních škol v česko-polském příhraničí

Program zlepší možnosti uplatnění absolventů středních škol v česko-polském příhraničí

Pardubice – Příprava a realizace společného vzdělávání, spolupráce mezi vzdělavateli a institucemi na trhu práce či rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského sytému. To jsou hlavní opatření prioritní osy 3 Vzdělávání a kvalifikace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020. Z Evropského fondu pro...
Publikováno: 9. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Přijměte pozvání na kávu s Erasmem+

Přijměte pozvání na kávu s Erasmem+

Dům zahraniční spolupráce a odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje Vás zvou na informační a konzultační den programu Erasmus+ "Na kafe s Erasmem+". Během informačních a konzultačních dnů Na kafe s Erasmem+ bude představen program Erasmus+, jeho sektory a aktivity, které lze grantově podpořit. Následovat budou diskuse na téma hledání partnerů,...
Publikováno: 3. listopadu 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Představení Pražského studentského summitu

Představení Pražského studentského summitu

Pražský studentský summit je vzdělávací projekt pro více než 350 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky. Dává mladým lidem možnost rozšiřovat si znalosti v oblastech mezinárodního a regionálního dění a ekonomie, lidských práv či životního prostředí, rozvíjet tzv. soft skills (především...
Publikováno: 8. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
„Úplně jsem změnil komunikaci se žáky“, říká pedagog

„Úplně jsem změnil komunikaci se žáky“, říká pedagog

Školní rok teprve začal, ale představte si, že je už pololetí a vás – rodiče – čekají setkání s třídními učiteli nad prospěchem vašeho dítěte. A vy se na toto setkání těšíte. Potkáte se na nich v „triádě“ - vy, váš školák a učitel. Co se děje? Váš syn vám i učiteli s důvěrou říká, co se mu...
Publikováno: 5. října 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Angličtina pro děti základních škol on-line

Angličtina pro děti základních škol on-line

Portál Jazyky-online.info, určený pro podporu výuky cizích jazyků jak pro samouky z řad dospělých, tak i pro děti a nejmenší, připravil projekt Angličtina pro děti základních škol on-line. Projekt, který byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je přístupný na www.jazyky-online.info/deti/ Web obsahuje moduly pro výuku angličtiny a...
Publikováno: 31. srpna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
MAP-předpoklad k získání dotací EU ve vzdělávání

MAP-předpoklad k získání dotací EU ve vzdělávání

    Vytvoření MAP neboli místního akčního plánu je prvotním předpokladem pro možnost čerpání peněz EU v rámci vypsaných výzev v IROP a OPVVV pro období let 2016-2020 v oblasti vzdělávání předškolního a základního školství. K tomuto tématu se 12. 8. 2015 sešli zástupci ORP k jednání s...
Publikováno: 13. srpna 2015
Autor: Anonym
Hodnocení: Nehodnoceno

Výzva č. 57 bude ukončena k 28.8. 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 15. července 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro základní a střední školy na podporu technického a jazykového vzdělávání. Výzva č. 57 je zveřejněna na stránkách...
Publikováno: 23. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Gymnázium Svitavy - terénní exkurze do oblasti SV Čech

Gymnázium Svitavy - terénní exkurze do oblasti SV Čech

V termínu 25. – 28. 5. 2015 se uskutečnila terénní exkurze do oblasti SV Čech (v rámci projektu OPVK "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 exkurzi organizovalo svitavské gymnázium - partner č. 5 - pro ZŠ a MŠ Sokolovská Svitavy). Exkurze se účastnili žáci 8. ročníku...
Publikováno: 1. července 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Školní hra k 10. výročí eTwiningu je v polovině

Školní hra k 10. výročí eTwiningu je v polovině

První polovinu má za sebou celoroční hra k desátému výročí eTwiningu, kterou pro učitele a žáky všech typů mateřských, základních a středních škol připravil Dům zahraniční spolupráce. Více než 250 školních týmů řeší postupně desítku úkolů z oblasti informačních a komunikačních technologií či...
Publikováno: 29. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Závěrečná odborná konference k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“

Závěrečná odborná konference k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“

    Ve dnech 9. a 10. června 2015 se uskutečnila závěrečná odborná konference k projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Odborná konference se konala v Pardubicích, v hotelu Labe....
Publikováno: 26. června 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
První234567891011Poslední