Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 6. března 2017
Ohodnotit článek:
2.0

Civilní obrana se vrací do škol

Druhy bojových látek, prostředky improvizované protichemické ochrany osob či poskytování první pomoci při srdeční zástavě – kromě řady dalších i těmto tématům se kdysi na základních a středních školách v rámci předmětu branná výchova povinně vyučovalo. Problematika civilní obrany z našich škol sice zcela nevymizela, přesto v poslední době, s ohledem na stav dnešního světa, sílí hlasy pro její opětovné zařazení do výuky.

„Je pravda, že problematika výuky civilní obrany v základních a středních školách nebyla do počátku školního roku 2013/2014 závazným způsobem upravena. Avšak v rámci revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zpracovalo ministerstvo školství ve spolupráci s ministerstvem vnitra materiál, který toto řeší,“ vysvětluje vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss s tím, že od 1. září 2013 byla do uvedeného programu nově začleněna témata Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a Obrana vlasti.

Obdobný materiál pro výuku civilní obrany je připravován také pro střední školy. „Vzhledem k tomu, že revize rámcových vzdělávacích programů jednotlivých oborů středního vzdělání ministerstvo školství plánuje až do roku 2022, bude do té doby využití takového materiálu v uvedeném stupni vzdělání pravděpodobně dobrovolné,“ dodává Martin Kiss.

Přípravu občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany České republiky, přičemž žáci základních a středních škol představují významnou cílovou skupinu. Uvedené ministerstvo vydalo k výuce civilní obrany pro základní školy metodickou příručku, organizuje akreditované semináře pro učitele základních a středních škol a pořádá prezentační akce Armády ČR ve školách. Téma se dostalo i na program porad s řediteli základních a středních škol organizovaných odborem školství na podzim loňského roku. V březnu a v září se na krajském vojenském velitelství v Pardubicích uskuteční semináře pro pedagogy, Armáda ČR se bude v Pardubickém kraji prezentovat v říjnu a další formu spolupráce v podobě kurzů přežití pro učitele nabízí také Sdružení sportovních svazů České republiky.

Tisk
Civilní obrana se vrací do škol

Rubriky: Všeobecné informacePočet zobrazení: 1227

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x