Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 3. prosince 2013
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

ČŠI představuje výsledky mezinárodního šetření dovedností patnáctiletých žáků v klíčových gramotnostech - PISA

Česká školní inspekce představuje výsledky mezinárodního šetření PISA 2012

Spolu s dalšími 64 zeměmi světa se Česká republika také v roce 2012 zapojila do mezinárodního šetření dovedností patnáctiletých žáků v klíčových gramotnostech - PISA. V tomto šetření byla hlavní testovanou oblastí matematická gramotnost (naposledy tomu tak bylo v roce 2003). Garantem a realizátorem tohoto klíčového mezinárodního šetření pro Českou republiku je Česká školní inspekce.

Výsledky českých žáků v mezinárodním srovnání představili na tiskové konferenci dne 3. prosince 2013 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys, ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a národní koordinátorka projektu PISA Jana Palečková.

„Obecně můžeme konstatovat, že v matematické gramotnosti jsou výsledky českých žáků jednoznačně lepší než v roce 2009, u čtenářské gramotnosti již k poklesu výsledků nedochází a čeští žáci zaznamenali oproti roku 2009 rovněž zlepšení. Výsledky našich žáků v přírodovědné gramotnosti jsou dokonce dlouhodobě nadprůměrné,“ sdělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys.

Základní zjištění

V matematickém testu nejlépe uspěli žáci sedmi asijských zemí, výrazně nejlepšího výsledku dosáhli žáci ze Šanghaje. Výsledek českých žáků v matematice byl průměrný. Podstatně se však zvětšil podíl českých patnáctiletých žáků s nedostatečnou úrovní matematické gramotnosti (na jednu pětinu). I když se výsledky českých žáků v matematice od roku 2003 zhoršily, oproti předchozímu cyklu v roce 2009 doznaly zlepšení.

V matematice měli ve většině zúčastněných zemí včetně České republiky lepší výsledek chlapci než dívky. V oblasti čtenářské gramotnosti tomu však bylo naopak, přičemž v České republice byl rozdíl ve prospěch dívek statisticky významný. V přírodních vědách lze rozdíl mezi výsledky českých chlapců a dívek považovat za nevýznamný.

V oblasti čtenářské a přírodovědné gramotnosti si opět vedli nejlépe žáci asijských zemí. Výsledek českých žáků v oblasti čtenářské gramotnosti byl průměrný. Od roku 2009 se však statisticky významně zlepšil. V oblasti přírodovědné gramotnosti se v období od roku 2009 výsledek českých žáků rovněž zlepšil, takže byl v roce 2012 opět nadprůměrný.

 

Počty získaných bodů

2009

2012

Trend

Čtenářská gramotnost

478

493

+

Matematická gramotnost

493

499

+

Přírodovědná gramotnost

501

508

+


Další zjištění

Česká republika byla v roce 2012 jednou z pěti zemí OECD s nejsilnějším vlivem socioekonomického zázemí na vzdělávací výsledky žáků a ve srovnání s rokem 2003 tento vliv ještě zesílil. Navíc se podle výsledků šetření PISA řadíme k zemím, kde mají žáci s podobným zázemím tendence shromažďovat se ve stejných školách a kde vzdělávací systém funguje spíše selektivně.

Čeští žáci v matematice vykazují ve srovnání se žáky ostatních zemí OECD podprůměrnou sebedůvěru, která výrazně negativně ovlivňuje jejich výsledky. Zhoršení průměrného výsledku v matematice od roku 2003 u nás bylo doprovázeno statisticky významným zhoršením průměrné hodnoty indexu charakterizujícího vztah žáka ke škole. Hodnota dalšího indexu vypovídajícího o tom, zda žák považuje školu za přátelské prostředí, poklesla od roku 2003 u českých žáků tak, že byla v roce 2012 nejnižší v zemích OECD.

V oblasti matematické gramotnosti se v České republice od roku 2003 statisticky významně zhoršily výsledky žáků všech druhů škol. Na zlepšení průměrného výsledku českých žáků v matematice od roku 2009 se podíleli zejména žáci základních škol, kteří dokázali vykompenzovat další zhoršení výsledků žáků víceletých gymnázií a nematuritních oborů středních škol. Výsledky žáků na základních školách se od roku 2009 statisticky významně zlepšily také v oblasti čtenářské a přírodovědné gramotnosti.

Výrazně nejslabšího výsledku v oblasti matematické gramotnosti dosáhli žáci Jihočeského kraje a jejich podíl ve skupině patnáctiletých žáků s nedostatečnou úrovní matematické gramotnosti patřil ve srovnání s ostatními kraji k nejvyšším. Přitom v roce 2003 byla úspěšnost jihočeských žáků ve srovnání s ostatními kraji průměrná. Naopak dříve průměrní žáci z Pardubického kraje měli v roce 2012 nejlepší výsledek. Nejmenší zastoupení slabých žáků bylo zjištěno v Karlovarském, Plzeňském a Pardubickém kraji.

„Výsledky mezinárodního šetření PISA nám poskytují velmi cenné informace, s nimiž je však třeba dále pracovat. Česká školní inspekce podrobí tyto výsledky komplexní sekundární analýze, abychom mohli poskytnout podrobnější informace o příčinách a důsledcích daného stavu, které by byly aplikovatelné přímo na situaci v České republice a které by nastínily také možná řešení. V rámci komplexní inspekční činnosti ve školách budeme monitorovat podporu rozvoje a dosaženou úroveň žáků v klíčových gramotnostech. Školy budeme motivovat k průběžnému hodnocení pokroku žáků v této oblasti využíváním testovací aplikace i databanky úloh, které jim České školní inspekce zdarma poskytne,“ doplnil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Komplexní zpráva obsahující hlavní zjištění z šetření PISA 2012 je k dispozici na webových stránkách České školní inspekce.

V Praze dne 3. 12. 2013

Tisk
ČŠI představuje výsledky mezinárodního šetření dovedností patnáctiletých žáků v klíčových gramotnostech - PISA

Rubriky: Všeobecné informacePočet zobrazení: 1884

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x