Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 5. října 2015
Ohodnotit článek:
5.0

Firma Vysokozdvižné vozíky pomáhá králickému učilišti při zajištění praxe žáků

Deset žáků Středního odborného učiliště opravárenského v Králíkách našlo podmínky pro svoji odbornou paxi ve firmě Vysokozdvižné vozíky s.r.o. v Červené Vodě. Díky vstřícnosti vedení této společnosti se škola vyrovnala s následky živelní katastrofy, kdy se chybou stavební firmy v době letní průtrže mračen podmáčely zdi a elektroinstalace v odborných dílných a učebnách. Ty jsou nyní pro výuku nezpůsobilé. Bez této pomoci by žáci neměli kde vykonávat povinnou praxi, navíc se jim tu dostává skutečně skvělého vedení a učni jsou tak ještě lépe připravováni pro budoucí zaměstnání.

Mezi pracovníky firmy zavítala 1. října náměstkyně hejtmana Jana Pernicová, která se setkala s manažerem prodeje Tomášem Rýcem, ale také s mistrem odborného výcviku a jednotlivými žáky. „Havárie na budově školy paradoxně pomohla vytvořit tolik potřebnou vazbu mezi učilištěm a progresivním zaměstnavatelem v regionu. Žáci zde vykonávají praxi, která odpovídá vzdělávacímu programu a předpokládanému budoucímu profesnímu uplatnění učňů. Věřím, že škola nalezne mezi firmami v této části kraje další podobné partnery,“ řekla po své návštěvě Jana Pernicová, která při té příležitosti zástupcům firmy Vysokozdvižné vozíky poděkovala za operativní vyřešení svízelné situace, do které se škola dostala.

Přestože někteří z žáků chtějí pokračovat ve vzdělávání v oboru formou nástavbového studia, řada z nich najde již po složení závěrečné učňovské zkoušky uplatnění ve výrobních podnicích či zemědělských farmách v širokém okolí. Zástupci firmy Vysokozdvižné vozíky vyzdvihují dobrou zkušenost s praktikujícími žáky z králického učiliště. Spolupráce podle nich pomůže připravit kvalitní absolventy, z nichž někteří mohou najít uplatnění přímo v této firmě. Jak se Jana Pernicová přímo z rozhovorů s žáky přesvědčila, odborná praxe ve firmě je v mnoha ohledech efektivnější. Mladí lidé si po rychlém zapracování zvyknou na skutečný pracovní režim a pracují se technikou a na zařízení, s nimiž se skutečně setkají v praktickém životě.

Svoji návštěvu regionu Jana Pernicová zakončila ve Středním odborném učilišti v Králíkách, kde se na vlastní oči seznámila s postupem oprav učeben a dílen, sanačních prací a nezbytných revizí elektrických zařízení v celém areálu školy.
Tisk

Rubriky: Všeobecné informacePočet zobrazení: 1212

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x