Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 8. září 2015
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Havarijní stav upevnil spolupráci učiliště s firmami

Na počátku školního roku navštívila náměstkyně hejtmana Jana Pernicová Střední odborné učiliště opravárenské v Králíkách vyučující oboru opravář zemědělských strojů. Spolu s vedoucím odboru školství a kultury Martinem Kissem a dalšími spolupracovníky zavítala mezi zaměstnance školy, s kterými se ohlédla za uplynulým obdobím, zhodnotila stávající či budoucí investice do jednotlivých objektů v areálu školy a jejich vybavení, ale také s nimi diskutovala o dalším rozvoji školy z hlediska pedagogické práce a navázání či zlepšení spolupráce s regionálními zaměstnavateli.

V králickém učilišti vrcholí dvě stavební akce s celkovými náklady 22 milionů korun. Téměř před dokončením jsou zde kompletní rekonstrukce střechy, výměna oken, zateplení omítky a sanace veškerého vlhkého zdiva domova mládeže či zhotovení nové fasády a výměna oken na budově školy. Termín dokončení těchto prací v celkové hodnotě deseti milionů korun je letošní 30. říjen. Vzhledem k přístupu dodavatelské firmy a její příkladné spolupráci se školou se předpokládá úspěšné završení této akce.

Dalších dvanáct milionů korun si vyžádá nová střecha nad jídelnou a halou s dílnami. Při rekonstrukci střechy však došlo k zatečení dešťové vody do objektu a poškození podlah učeben a elektroinstalace odborných dílen. S havárií, která bude řešena v rámci pojištění dodavatelské firmy, se musela škola na sklonku prázdnit urychleně vyrovnat. Vzhledem k tomu, že budou uvedené prostory během několika následujících měsíců pro výuku nezpůsobilé, obrátilo se vedení učiliště na firmu Vysokozdvižné vozíky Červená Voda se žádostí o pomoc při zajištění náhradních prostor pro odbornou přípravu žáků. „V této nelehké situaci se ukázalo, že předchozí deklarovaná připravenost místní firmy podílet se na odborném výcviku žáků třetího ročníku nejsou jen prázdná slova na papíře, ale získávají zcela konkrétní naplnění,“ hodnotí náměstkyně hejtmana Jana Pernicová. Tato spolupráce je ostatně neméně důležitá pro místní firmu, která je největším prodejcem použité manipulační techniky v České republice a v budoucnu bude potřebovat další schopné absolventy. Při práci ve firmě si žáky školy může vyzkoušet a osvědčí-li se, v budoucnu je také zaměstnat.

Pardubický kraj není odbornému učilišti nápomocný pouze při hledání silných partnerů mezi regionálními zaměstnavateli. Nabízí se také jako prostředník mezi jednotlivými odbornými školami, které se potýkají s podobnými problémy a mohou sdílet i příklady dobré praxe. Mistři odborného výcviku z Králík tak brzy zavítají za svými kolegy do Odborného učiliště v Chroustovicích. „Škola se pod vedením ředitelky Petry Doubravové drží statečně. Absolventi jsou velice kvalitní a žádaní na pracovním trhu, o čemž svědčí zájem stále většího počtu firem v blízkém regionu. Její místo v systému regionálního školství je zcela opodstatněné," uzavírá Jana Pernicová.
Tisk

Rubriky: Všeobecné informacePočet zobrazení: 1239

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x