Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 23. října 2012
Ohodnotit článek:
5.0

Informace k možné evakuaci školských zařízení - Pardubice

Pardubice čeká likvidace starých nevybuchlých pum v okolí rafinerie Paramo. Stále se tam nacházejí bomby z druhé světové války. Je přitom pravděpodobné, že pyrotechnici budou muset evakuovat i část města. Likvidace pum začla koncem října 2012 a pokračuje i v roce 2013.

Připravovaná opatření pro případ nálezu nevybuchlé letecké munice v nezbytném rozsahu zahrnují i evakuaci mateřských a základních škol (obecně školských zařízení), která jsou umístěna v zónách evakuace (viz sekce "Mapové podklady").

Jestliže pyrotechnik rozhodne o nutnosti evakuace příslušných zón, bude neprodleně zahájena organizovaná evakuace školských zařízení. O této skutečnosti bude vyrozuměn/a ředitel/ka příslušného zařízení, ke kterému budou poté postupně přistavovány autobusy, jež budou děti odvážet do předem vytipovaných příjmových zařízení, tzv. „náhradních zařízení“ (viz "tabulka").

Všechny děti z evakuovaných školských zařízení tedy budou přemístěny do bezpečí!

Na dveřích hlavního vchodu školského zařízení, které bylo evakuováno, bude vyvěšena informace o jeho přemístění s uvedením, do kterého zařízení byly děti přemístěny (viz "informace o přemístění"). Zároveň bude informace uveřejněna i na webových stránkách města bude-li to možné, zároveň i na stránkách přemístěného školského zařízení.

Pokud bude ukončena evakuace školského zařízení během standardní vyučovací doby, vrátí se děti do školského zařízení, které pravidelně navštěvují a následně domů, jako v kterýkoli jiný vyučovací den. Pokud však evakuace přesáhne standardní vyučovací dobu, mohou nastat tyto tři situace:

  1. Dítě navštěvuje zařízení, které musí být evakuováno, a zároveň bydlí v zóně, která byla evakuována a po určitou dobu do ní nebude umožněn vstup.
  2. Dítě navštěvuje zařízení, které musí být evakuováno, ale nebydlí v zóně, která byla evakuována.
  3. Dítě navštěvuje zařízení, které nemusí být evakuováno, avšak bydlí v zóně, která byla evakuována a po určitou dobu do ní nebude umožněn vstup.

Způsob řešení uvedených situací:

  1. Dítě zůstane do doby ukončení evakuace, respektive doby uzávěry evakuovaného území v náhradním zařízení, pokud si jej sami dříve nevyzvednete. Ve chvíli ukončení nařízené evakuace, respektive ukončení uzávěry evakuovaného území, budou nevyzvednuté děti odvezeny zpět do školského zařízení, do kterého pravidelně dochází. O dalším postupu budete informováni personálem školského zařízení, které vaše dítě navštěvuje.
  2. Po skončení výuky bude s ohledem na věk dítěte a po domluvě s rodiči rozhodnuto příslušným pedagogickým pracovníkem o propuštění dítěte domů. Ostatní děti nadále setrvají v náhradním zařízení do příjezdu rodičů. O dalším postupu budete informováni personálem školského zařízení, které vaše dítě navštěvuje.
  3. Do doby ukončení evakuace, respektive doby uzávěry evakuovaného území, zůstanou děti pod dohledem pracovníků školy i po ukončení výuky a dítěti nebude umožněn odchod ze školy, pokud si jej sami dříve nevyzvednete.

Z výše uvedených důvodů budou mít ředitelé všech školských zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární město Pardubice, k dispozici seznamy dětí, jež jsou hlášeny k trvalému pobytu v zónách určených k evakuaci. Jestliže vaše dítě bydlí v předpokládaných zónách evakuace a není zde hlášeno k trvalému pobytu, informujte, prosím, předem o této skutečnosti příslušné školské zařízení, které pravidelně navštěvuje.

Nebudete-li si moci své dítě vyzvednout, např. z důvodu složité dopravní situace, informujte telefonicky také, je-li to možné, pedagogické pracovníky odpovědné za vaše dítě případně se obraťte na jedno z telefonních čísel uvedených v sekci „Důležité kontakty“.

Pracovníky školských zařízení vám mohou být, prostřednictvím dětí, distribuovány v předstihu letáky s upřesňujícími informacemi pro případ nutnosti evakuace spojené s nálezem nevybuchlé letecké munice.


» Souhrnná tabulka přemístění školských zařízení (PDF)

» VZOR informace o přemístění jednotlivého školského zařízení (PDF)


Z tiskové zprávy Stautátního města Pardubic:
Samotné zemní práce, při nichž mohou být nevybuchlé bomby nalezeny, začnou pravděpodobně koncem října či začátkem listopadu. Na celém území Pardubic může být z období náletů na Pardubice během druhé světové války v zemi podle odhadu pyrotechniků až 130 nevybuchlých leteckých pum, podstatná část pak právě v lokalitě u Parama. Příprava na likvidaci pum, hrozících i po téměř 70 letech širokému okolí, je jednou z největších akcí pyrotechnické služby na území České republiky. Podle ředitele Pyrotechnické služby PČR Michala Dlouhého je pravděpodobnost nálezu vysoká a bezpečnostní opatření nelze podcenit.
Evakuační plán zpracovaný pro případ nálezu nevybuchlé munice v lokalitě U Trojice počítá s vyklizením oblasti v okruhu 600 a následně 1100 metrů od místa nálezu. Evakuovány by musely být také oblasti do vzdálenosti 1100 metrů podél trasy, kterými by puma v případě nutnosti byla převážena k likvidaci. Jen v kruhové evakuační zóně by muselo opustit domovy na dva tisíce lidí, v zóně podél přepravní trasy dokonce až deset tisíc lidí. Na území Pardubic by musely být evakuovány dvě mateřské a tři základní školy a na trase převozu dalších šest školských zařízení.
Případný nález nevybuchlé bomby by se však dotkl života celého města. Uzavřen by byl vjezd do města od Přelouče, ale také příjezd od dálnice pokračující na Chrudim. Veškerá automobilová doprava by tak směřovala do centra města, dopravní podnik, který má svážet evakuované, by musel opustit své sídlo s dispečinkem na Dukle a také Paramo by muselo přijmout bezpečnostní opatření. Zastavena by byla i železniční a letecká doprava, v evakuační zóně je také autobusové nádraží.
Nataša Hradní,
tiskový úsek MMP

 

Informace veřejnosti pro případ nálezu nevybuchlé letecké munice

Jak se dozvím o nálezu nevybuchlé letecké bomby respektive o nařízené evakuaci a jejím ukončení?
O tom, že došlo k nálezu nevybuchlé letecké bomby a s tím související nařízené evakuaci se dozvíte z koncových prvků varování a vyrozumění (sirény, městský informační systém), pokud se v lokalitě, kde bydlíte, nacházejí. Dále z médií a také prostřednictvím složek integrovaného záchranného systému (zejména od městské policie, Policie České republiky a hasičů). V zóně 1100 metrů budete postupně také informováni prostřednictvím zaměstnanců města. O ukončení evakuace budete vyrozuměni městským informačním systémem, prostřednictvím médií a případně od pracovníků přímo v evakuačním středisku nebo místě nouzového ubytování (týká se občanů v zóně 600 metrů). Více otázek a odpovědí naleznete zde.

Připravená opatření na železnici - viz: http://www.cd.cz/assets/pardubicky-kraj/aktuality/info.pdf
Připravená opatření v provozu MHD - viz: http://www.dpmp.cz/dpmp.cz/doc/2012/evakuace/evakuace-cestujici.pdf
Tisková zpráva HZS Pardubického kraje z 28.1.2013:  http://www.hzscr.cz/clanek/u-pardubickeho-parama-dnes-zapocaly-vykopove-prace.aspx

Zdroj informací:

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/dulezite-informace/krizove-rizeni/paramo-puma.html

Tisk

Rubriky: Všeobecné informacePočet zobrazení: 2738

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x