Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 19. srpna 2015
Ohodnotit článek:
5.0

Krajské školství vstupuje do nového školního roku stabilizované

Zahájení nového školního roku v Pardubickém kraji bude spojeno s otevřením nových oborů vzdělání v osmi středních školách, s ukončením realizace šesti evropských investičních projektů vedoucích ke zlepšení podmínek výuky v technických a přírodovědných oborech a sedmi projektů na realizaci úspor energií a v neposlední řadě s pokračováním projektu Technohrátky na podporu technického a přírodovědného vzdělávání.
„V počtu žáků středních škol neočekáváme v novém školním roce výrazné změny. Žáci budou ke vzdělávání v maturitních oborech nadále přijímáni na základě přijímacích zkoušek. Poněkud příznivější je situace na prvním stupni běžných základních škol, kde počet žáků roste. V souvislosti s tím dochází také ke zvyšování kapacit školních družin,“ komentuje demografický vývoj s ohledem na situaci ve školství náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči.

I v nadcházejícím školním roce bude Pardubický kraj poskytovat prospěchová stipendia žákům oborů vzdělání, po kterých je poptávka na trhu práce nejvýraznější. Počet podporovaných oborů bude navýšen o obory vzdělání Nástrojař a Zemědělec. „Jsme si vědomi dramatického nedostatku technicky vzdělaných mladých lidí a slyšíme také na naléhavou poptávku zaměstnavatelů. Proto bude i nadále pokračovat úspěšný projekt Technohrátky a finančně zajištěna je také udržitelnost projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Ke zlepšení podmínek pro vzdělávání a ke zvýšení prestiže škol s technickým a přírodovědným zaměřením přispívají rovněž investice s přispěním evropských fondů,“ doplňuje Jana Pernicová. V rámci projektů Pardubického kraje spolufinancovaných z ROP NUTS II Severovýchod bylo v období 2011–2015 realizováno celkem šest investičních akcí za více než 102 milionů korun.

Pardubický kraj se snaží uspořit také v provozu svých škol. Během letních prázdnin dokončuje sedm projektů zaměřených na realizaci úspor energií v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkovém objemu 184 mil. Kč. Rekonstrukce spočívá ve výměně oken a dveří a v zateplování obvodového pláště budov a střech. V červnu byly již dokončeny zateplovací práce ve Střední škole zemědělské a vyšší odborné škole Chrudim v celkové výši 15,8 mil. Kč a v Gymnáziu, Pardubice, Mozartova 449 v celkové výši 32,5 mil. Kč.

„Novinkou v novém školním roce je také skutečnost, že správní řád budou při svém rozhodování aplikovat nejen veřejné školy a školská zařízení, ale i školy a školská zařízení ostatních zřizovatelů, tedy školy soukromé a církevní. V celorepublikovém měřítku pak přetrvává diskuse ke kariérnímu systému učitelů, inkluzivnímu vzdělávání a reformě financování regionálního školství,“ uzavírá náměstkyně hejtmana Jana Pernicová.

Projekty Pardubického kraje spolufinancované z ROP NUTS II Severovýchod v období 2011–2015
Projekt Vzdělávací centrum CHBPO (chemie, biologie, požární ochrana) Pardubického kraje ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice za více než 25 mil. Kč přinesl vznik centra požární ochrany, centra aplikované chemie, centra biologie a mikrobiologie a centra výuky jazyků a ICT. Realizací Strojírensko-technického centra Chrudim ve Střední průmyslové škole Chrudim za 27 mil. Kč vznikly učebny programování a obrábění, centrum konstrukce a modelování, centrum pneumatiky, hydrauliky a automatizace a také hydraulický trenažér – unikátní zařízení pro testování hydraulických vlivů ve vodárenství a správě a údržbě vodních toků, které bylo umístěno ve Vyšší odborné škole stavební a Střední škole stavební Vysoké Mýto. Realizace projektu Zahradnické a technické centrum Litomyšl ve Střední škole zahradnické a technické Litomyšl s celkovými výdaji téměř 7 mil. Kč přinesla vznik technického centra, centra zahradnictví a floristiky, dílny floristiky, haly mechanizace a dále vybavení učebny automatizace a zařízení a vybavení diagnostiky. V rámci projektu Vzdělávací centrum školní statek Vestec ve Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Chrudim za více než 12 mil. Kč byly vybudovány dílna pro ruční a strojní práci, sklad pro nářadí a materiál, učebna a hala pro montážní a údržbářské práce a voliéry pro chov drobného hospodářského zvířectva. V rámci projektu OU Chroustovice, Zámek 1 – vybavení školy s celkovými výdaji projektu ve výši téměř 18 mil. Kč došlo v Odborném učilišti Chroustovice k rekonstrukci a vybavení hal – zázemí pro odborný výcvik kovooborů a oboru Zednické práce, rekonstrukci skleníků a dílen pro obor Zahradnické práce, k vybavení dílen oboru Truhlářské práce a Tesařské práce (včetně sociálního zázemí) a k rekonstrukci skleníku na stáj pro hospodářská zvířata – obor Farmář. Výsledkem projektu Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – modernizace a vybavení školy za téměř 13 mil. Kč jsou rekonstrukce a modernizace staré budovy školy do podoby prostor určených k umístění technologie pro zpracování mléka, odborné učebny teorie hygieny a technologie potravin a zpracování zemědělských produktů s přímým napojením na zpracovatelský provoz. Modernizací sklepních prostor vznikl prostor pro technologii zrání sýrů a masa a modernizací stávající učebny prostor pro moderní pitevnu zvířat.

Projekty ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem zaměřené na realizaci úspor energií v rámci OPŽP

Ve školním roce 2015/2016 budou ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem nově otevřeny následující obory vzdělání

Tisk
Krajské školství vstupuje do nového školního roku stabilizované

Rubriky: Všeobecné informacePočet zobrazení: 1543

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x