Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 24. července 2013
Ohodnotit článek:
5.0

V polském Lešně byla založena Evropská asociace měst Komenského

16. května 2013, v rámci festivalu „Dialog kultur a národů Čech, Polska a Ukrajiny“, byla v polském Lešně ustavena Asociace měst Komenského. Při té příležitosti byla zároveň podepsána níže uvedená deklarace. Setkání statutárních zástupců měst spojených s jménem Komenského zorganizovaly město Lešno v čele s primátorem Tomaszem  Malepszym a Státní vyšší škola v Lešně v čele s rektorem prof. Dr. Maciejem Pietrzakem. „Evropská asociace měst Komenského byla založena za účelem navázání styků s městy a regiony, ve kterých pobýval a tvořil velká pedagogická díla Jan Amos Komenský, stejně jako s místy, která mají zájem šířit nadčasové myšlenky tohoto velkého pedagoga a filozofa,“ uvedl primátor Lešna Tomasz Malepszy. V polském Lešně žil Komenský dohromady více než 18 let, a to v letech 1628 – 1641, 1648 – 1650 a 1654 – 1656.

 

Kromě představitelů Uherského Brodu, Fulneku, Přerova, slovenské Skalice a dalších měst přijal pozvání také Petr Tomášek, starosta města Brandýs nad Orlicí, kde Komenský společně s dalšími 26 Českými bratry pobýval v letech 1622 – 1624 a napsal zde Labyrint světa a ráj srdce, Hlubinu bezpečnosti a další významná díla. A mimo jiné se zde podruhé oženil.

 

Deklarace Evropské asociace měst Komenského

 

„Vzděláním k vyšší kvalitě lidského života“

 

Pokrok, kterého bylo dosaženo v životě několika posledních generací, změnil svět ve kterém žijeme. Byly odhaleny nevídané možnosti technické civilizace, jakou člověk vytvořil. Naše planeta Země se stala místem života lidí, jejichž osud je stále určen tím, jak bude společným úsilím řízen.

 

Využíváme této možnosti? Naše každodenní zkušenost mnoho optimismu nedává. Lidstvo se ještě nevyprostilo z minulých ohrožení a již jsou nová. Všechny naše skutky ovlivňují kvalitu společného života. Příliš mnoho lidí zakouší pocity sociálního vykořenění, materiálního nedostatku, kulturního odcizení, beznaděje, nicoty, existenční prázdnoty a ztráty identity, jež degradují lidskou důstojnost. Toto vše se velmi často promění ve vegetování plné neurotických bojů o přežití, v hledání vzrušujících pocitů, uvolňování napětí nenávistí, agresivitou, dochází k drogové závislosti a kriminálnímu chování. Naše města, protože se stávají životním prostředím moderních lidí, jsou stále více ohrožována patologickými jevy směřujícími ke snižování kvality života. Tato nebezpečí ovlivňují mnohé základní sociální skupiny, včetně, a to především, rodiny, děti a dorost bez dostatečné péče. Dále obyvatele v produktivním věku zbavené podílu účasti na životě hospodářském, sociálním, kulturním a politickém nebo stále rostoucí kategorii osob důchodového věku, seniorů.

 

Co můžeme dělat vystaveni těmto hrozbám? Soudobé vlády používají jako prevenci zejména vhodnou sociální politiku. Jejím cílem je zajistit dostupnost ztraceného podílu skupinám stojícím na sociálním a kulturním okraji. Není možné zpochybňovat správnost tohoto směru. Ale nakonec o kvalitě života nerozhodují jenom získané hmotné statky, ale způsob jejich použití. Mezera je také v dnešních vzdělávacích systémech. Jsou totiž tradičně zaměřeny na přípravu člověka k účasti na výrobním procesu zboží a ne na jejich využití pro zvýšení kvality svého vlastního života.

Dnes potřebujeme jinou filozofii vzdělávání, jmenovitě takovou, která bude člověka definovat jako jedinečnou osobnost, schopnou úsilí, dát svému životu novou kvalitu se zodpovědností za její dosažení, hodné lidské důstojnosti.

 

Principy této filozofie najdeme v práci velkého Učitele Evropy před 400 lety, Jana Amose Komenského. Právě on vytrvale hlásal víru ve všeobecné vzdělání jako cesty k zlepšení společnosti a zvýšení kvality lidského života. On vytvořil novou koncepci vzdělávání sloužící člověku. Vzdělání, které by připravovalo každého jednotlivce pro určitou životní etapu, a to za všech podmínek. Vzdělání vedoucí k subjektivní odpovědnosti za vlastní život v takové hodnotě, která zajišťuje seberealizaci v tom, co je lidské. Podle této filozofie nejde jenom o to, aby se lidé měli lépe, ale o to, aby chtěli a uměli dát svému životu vyšší kvalitu.

 

Vedeni myšlenkami velkého Mistra vzdělávání Asociace měst Komenského bere za svůj úkol iniciovat rozvoj, podporu a propagaci vzdělání vedoucí ke zvýšení kvality života současných obyvatel našich měst v Evropě. To jsou úkoly pro každého, neboť žádný člověk nesmí být zproštěn od úkolů, snažení a možnosti kulturního vzestupu. Dnes potřebujeme aktivity o širokém společenském dosahu, jejichž cílem by bylo pomoci lidem, kteří nejsou ohroženi na životě, ale hrozí jim kulturní, sociální a zejména duchovní úpadek. Taková opatření by měla být ještě dnes na odpovědných místech a mít náležité postavení v sociální politice úřadů samosprávy našich měst. Právě takovéto úkoly kladou před sebe města přidružená k ideám Komenského, myšlence povznesení kvality lidského života prostřednictvím všeobecného vzdělání. Příslušnost k městům – členům asociace - je spojena s neutuchajícím zájmem o její realizaci. Zejména název Města Komenského si vyžaduje zahájit a rozvíjet následující projekty:

 

- zajištění všestranné péče a pomoci v péči o děti ve všech fázích jejich vývoje - počínaje prenatálním obdobím

- zajištění všeobecné péče a plné dostupnosti mateřských škol pro všechny děti

organizování systému školských a mimoškolských zařízení poskytujících péči o děti ve školním věku a připravovat je ke kulturnosti každodenního života

- organizace volného času v městském systému a společensko-kulturních aktivit pro dospívající mládež

- rozvoj kulturních a vzdělávacích zařízení a institucí celoživotního vzdělávání pro obyvatele v období pozdní dospělosti a ve stáří

 

Města – členové asociace - se zavazují zůstat v kontaktu a spolupracovat při vývoji a realizaci různých vzdělávacích iniciativ zvyšujících kvalitu života jejich obyvatel. Jejich zastupitelé si navzájem poskytnou projektovou činnost a zkušenosti z ní korespondenční cestou, jakož i pořádáním společných konferencí a seminářů. Města sdružená v Asociaci budou používat logo potvrzující jejich členství v tomto hnutí.

Tisk

Rubriky: Všeobecné informacePočet zobrazení: 1990

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x