Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 17. prosince 2012
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Výsledky Minisčítání 2012 ze škol Pardubického kraje

S kým, nebo s čím přežít na pustém ostrově, jaké počítačové hry nejraději hrají, kolik chovají domácích mazlíčků, třídí odpad, dostávají svačinu či kapesné? Na tyto a další otázky odpovídali žáci a studenti v období od 3. září do 15. listopadu 2012, kdy se uskutečnil již 2. ročník projektu ČSÚ pro zvyšování statistické gramotnosti s názvem Minisčítání 2012.

Cílem projektu, do kterého se zapojilo celkem 225 škol (1 115 tříd) ve 14 krajích, bylo zajímavou cestou přiblížit žákům a studentům princip získávání, zpracování a využití statistických dat.

V Pardubickém kraji se do projektu zapojilo 97 tříd ze 17 škol, nejvíce z okresu Ústí nad Orlicí (45 tříd ze 7 škol). Na celkovém počtu účastníků minisčítání v kraji se šedesáti procenty podíleli žáci a studenti ve věku 8 až 12 let, zbývajících čtyřicet procent tvořily osoby ve věku 13 až 17 let. Mírnou převahu mezi zúčastněnými měly dívky (52 %).

A jaké odpovědi žáků či studentů byly v Pardubickém kraji zaznamenány?
 
 • nejčastější výška chlapců i dívek účastnících se minisčítání byla 151 až 160 cm, u chlapců byla druhou nejpočetnější skupinou výška 141 až 150 cm, zatímco u děvčat byla druhá nejčastější výška 161 až 170 cm
 • délka chodidla chlapců byla nejčastěji 25 cm, u děvčat 23 cm
 • pravou rukou převážně píše 88 % dotazovaných, levou rukou 12 %
 • téměř polovina dotazovaných (49 %) se s ostatními nejčastěji domlouvá osobně, následuje komunikace prostřednictvím internetu (27 %)
 • doma připravenou svačinu má k dispozici 78 % žáků a studentů, 12 % si svačinu kupuje, téměř 6 % svačinu nemá
 • zajímavý příběh nejraději sleduje jako film 70 % žáků či studentů, 22 % dává přednost knize
 • nejvíce dotazovaných žije ve čtyřčlenné domácnosti (42 %), následuje pětičlenná domácnost (21 %)
 • rodiště obou rodičů zná 64 % žáků a studentů, 21 % dotazovaných obec, ve které se narodili jeho rodiče, nezná
 • nejčastěji se s prarodiči dotazovaná mládež vídá zhruba každý týden (42 %), následuje denní kontakt (35 %)
 • čtvrtina dotazovaných chová jedno domácí zvíře, pětina uvádí chov pěti a více zvířat a 15 % nechová žádná domácí zvířata
 • více než čtvrtina žáků a studentů by si vybrala k přežití na pustém ostrově někoho z rodiny (26 %), kamaráda nebo kamarádku by volilo 24 % dotazovaných
 • odpad třídí 78 % dotazovaných, 22 % odpad netřídí
 • ze zvířecích vlastností by si žáci a studenti nejčastěji vybrali rychlost geparda (26 %), následuje chytrost lišky (22 %) a maskování chameleona (21 %)
 • hlavním zdrojem informací o sexu jsou pro mládež kamarádi (27 %), informace často hledají také na internetu (20 %), 16 % dotazovaných uvedlo, že žádný hlavní zdroj informací o sexu nemá
 • téměř polovina žáků a studentů dostává kapesné pravidelně (49 %), pouze za odměnu 19 %, na druhé straně téměř 7 % dotazovaných kapesné nedostává
 • mládež nejčastěji hraje počítačové hry pro jednoho hráče (48 %), hry pro více hráčů preferuje 39 % osob a 13 % dotazovaných počítačové hry nehraje

Na internetu můžete mimo jiné najít porovnání výsledků minisčítání v podobě grafů i tabulek v Pardubickém kraji s republikovými hodnotami či se sousedním Královéhradeckým krajem a jinými kraji.

Podrobné výsledky s možností různých porovnání, kombinací a zobrazení za jednotlivé kraje okresy, obce, školy i třídy naleznete na stránkách www.miniscitani.cz.


zdroj: http://www.pardubice.czso.cz
Tisk

Rubriky: Všeobecné informacePočet zobrazení: 2390

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x