Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Seminář - Základy romistiky pro pedagogické pracovníky

Seminář - Základy romistiky pro pedagogické pracovníky

Vzdělávací modul, který je v systému pilotního ověření realizován v rámci projektu APIV A, je strukturován do tří základních tematických bloků. V závěru každého bloku je nabízen prostor k otázkám, diskuzi či k poskytnutí doplňujících informací. V první části modulu se účastníci seznámí s vhodným oslovením příslušníka etnika v souvislosti s budováním pozitivních vztahů s romským žákem, popř. s romskými rodiči. Bude představena stručná charakteristika jednotlivých podskupin Romů v České...
Publikováno: 3. prosince 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Seminář - Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů

Seminář - Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů

Vzdělávací modul, který je v systému pilotního ověření realizován v rámci projektu APIV A, vychází z poznatků a vědomostí poskytnutých ve vzdělávacím modulu Základy romistiky pro pedagogické pracovníky, který obohacuje o tematické bloky zaměřené na tradiční romskou rodinu, na problematiku sociálního vyloučení a jeho dopady v podobě předčasných odchodů ze vzdělávání. V závěru každého bloku je nabízen prostor k otázkám, diskuzi či k poskytnutí doplňujících informací. Účastníkům vzdělávání...
Publikováno: 3. prosince 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Od července 2017 se zvyšují platy nepedagogickým pracovníkům ve školství

Od července 2017 se zvyšují platy nepedagogickým pracovníkům ve školství

Od července 2017 se zvyšují platy pracovníkům v nepedagogických profesích ve školství. Změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., které určuje platy zaměstnanců ve státní správě, schválila vláda 31. května 2017. Vládní nařízení, které se týká rovněž zaměstnanců v sociálních službách či v kultuře, ruší tři z devíti platových tabulek. Řada pracovníků s nízkými výdělky se tak přesune do vyšších tarifů. Přilepší si celkem 93 tisíc zaměstnanců státu a 72 tisíc pracovníků, které platí samosprávy. Výdělky v sociálních službách vzrostou od tohoto měsíce o 23 %. Pracovníci v kultuře či v nepedagogických profesích ve školství si přilepší o 9,4 %.
Publikováno: 4. července 2017
Hodnocení: 5.0
Platy učitelů se zvýší o osm procent

Platy učitelů se zvýší o osm procent

Učitelům vzrostou od příštího roku platy o osm procent, dalším zaměstnancům veřejného sektoru pak o pět procent. Ve středu se na tom shodla vláda, uvedl na Twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). "Vláda se shodla na zvýšení objemu platů učitelů o osm procent, tarify stoupnou o šest procent. U dalších zaměstnanců veřejného sektoru se zvýší objem platů o pět...
Publikováno: 22. června 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
O obědech pro děti a platech učitelů. Ministryně Valachová v 9 večer pozdravila prvňáčky

O obědech pro děti a platech učitelů. Ministryně Valachová v 9 večer pozdravila prvňáčky

V úterý začne nový školní rok. Ministryně školství Kateřina Valachová v pondělním Hyde Parku České televize vysvětlovala, co by se pod jejím vedením mohlo pro děti i jejich rodiče ve škole změnit. První polovinu pořadu věnovala především otázkám finančního ohodnocení učitelů. Ti se prý mají na co těšit. Pak došlo i na...
Publikováno: 2. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Škola má být deset let. Přibude rok školky

Škola má být deset let. Přibude rok školky

Desetiletou školní docházku plánuje zavést ministryně školství Kateřina Valachová (za ČSSD). Pozměněný návrh novely školského zákona, ve kterém se počítá s rozšířením povinné školní docházky o jeden rok, předloží vládě už v září. Nově bude povinný poslední rok předškolního...
Publikováno: 28. srpna 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Střední školy v kraji jsou stabilizované. Slučování nehrozí

Střední školy v kraji jsou stabilizované. Slučování nehrozí

Pardubický kraj zřizuje na svém území 57 středních škol. Radě Pardubického kraje byla předložena zpráva, která rozebírá střední školství kraje z hlediska naplněnosti jednotlivých škol, zájmu o studium, naplněnosti oborů či spolupráce se strategickými partnery ze soukromého sektoru. Zlepšující se trend naplněnosti škol potvrdil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Publikováno: 9. června 2015
Hodnocení: 5.0
Speciální základní škola Svitavy bude od září i školou střední

Speciální základní škola Svitavy bude od září i školou střední

Speciální základní škola ve Svitavách už brzy rozšíří svou působnost nejen na základní stupeň vzdělávání. Po jednání zastupitelů Pardubického kraje je jasné, že zařízení bude nově vykonávat také funkci střední školy, v jejímž rámci od 1. září nabídne obor dvouleté...
Publikováno: 11. března 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
V Litomyšli připravují nový obor vzdělávání

V Litomyšli připravují nový obor vzdělávání

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl podala žádost o zápis nového oboru vzdělání s názvem Scénická a výstavní tvorba o kapacitě 136 žáků v denní formě vzdělání, s účinností od 1. září 2015. Absolventi nejdou uplatnění při realizaci výstav, veletrhů, ve floristické tvorbě v interiérech a v...
Publikováno: 16. března 2014
Hodnocení: 4.3
I ve Vysokém Mýtě chtějí vsadit na duální vzdělávání

I ve Vysokém Mýtě chtějí vsadit na duální vzdělávání

Vysoké Mýto – První kolo jednání o středním školství zakončili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický spolu s náměstkyní pro školství Janou Pernicovou ve Vysokém Mýtě. Tentokrát diskutoval se zástupci samosprávy a škol o budoucnosti Vyšší odborné školy stavební a Střední školy...
Publikováno: 17. února 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Duální vzdělávání by mohlo pomoci i v Králíkách

Duální vzdělávání by mohlo pomoci i v Králíkách

Králíky – I ve Středním odborném učilišti opravárenském v Králíkách se potýkají s dlouhodobým úbytkem žáků. Školu proto v pondělí navštívil hejtman Martin Netolický spolu s gesční náměstkyní Janou Pernicovou, aby poté jednali o její budoucnosti se zástupci města, školy, ale i...
Publikováno: 6. února 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Kolečko jednání o středním školství začalo na Moravskotřebovsku

Kolečko jednání o středním školství začalo na Moravskotřebovsku

Moravská Třebová/Jevíčko 22. 1. 2014 – Pro gymnázia v Moravské Třebové a Jevíčku se pro školní rok 2014/2015 nic nemění, nicméně kraj hledá stabilní dlouhodobé řešení. „Nabízená výuka ve stávajících akreditovaných oborech bude prozatím bez jakýchkoliv změn v obou městech pokračovat. Shodli jsme...
Publikováno: 23. ledna 2014
Hodnocení: 4.0
V Třemošnici se pokusí o duální vzdělávání

V Třemošnici se pokusí o duální vzdělávání

Třemošnice 22. 1. 2014 – Kolečko jednání ke střednímu školství dnes pokračovalo v Třemošnici, kde hejtman Martin Netolický jednal se starostou Stanislavem Pecou, nejvýznamnějšími zaměstnavateli v regionu a zástupci místní technické školy. Domluvili se na vytvoření společné pracovní skupiny. Ta má za úkol pracovat na...
Publikováno: 23. ledna 2014
Hodnocení: 4.0
Kraj se sportovním gymnáziem počítá. Bude investovat do budovy

Kraj se sportovním gymnáziem počítá. Bude investovat do budovy

Sportovní gymnázium Pardubice se v letošním roce dočká potřebné výměny oken u učeben a kabinetů. Kraj zaplatí nová sociálních zařízení a bude investovat i do zázemí pro regeneraci mladých sportovců v suterénu školy. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický to včera při návštěvě školy přislíbil řediteli Martinu...
Publikováno: 8. ledna 2014
Hodnocení: Nehodnoceno
Usnesení Rady Pardubického kraje k záležitostem ve školství

Usnesení Rady Pardubického kraje k záležitostem ve školství

Rada Pardubického kraje 1. ukládá a) zpracování studie oborové struktury vývoje ve středním školství Pardubického kraje na základě skutečností roku 2013, zahajovacích výkazů pro školní rok 2013/ 2014 a v souladu s Dlouhodobým záměrem ve vzdělávání a předpokládanými trendy vývoje do roku 2016, dle důvodové...
Publikováno: 19. prosince 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Hejtman debatoval se studenty o školství

Hejtman debatoval se studenty o školství

Pardubice – Mezi demonstrující studenty s transparenty přišel před krajský úřad hejtman Martin Netolický, aby je seznámil s plánovaným postupem po dopoledním jednání krajské rady ke změnám ve školství. Ta chce zabránit živelnému zániku dlouhodobě málo naplněných škol. Ujistil je, že debata o jejich budoucnosti bude pokračovat...
Publikováno: 19. prosince 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Chceme zabránit živelnému zániku škol. Budeme ale dále jednat.

Chceme zabránit živelnému zániku škol. Budeme ale dále jednat.

Jsem si vědom toho, že nutná optimalizace středního školství v Pardubickém kraji při dramatickém úbytku žáků je citlivou problematikou. Proto na počátku roku osobně navštívím nejvíce ohrožené školy. Zároveň požádám o svolání mikroregionů k dané problematice. Výsledkem musí být kompromis, který...
Publikováno: 19. prosince 2013
Hodnocení: 1.0
O variantách splynutí škol v Mýtě se bude ještě jednat

O variantách splynutí škol v Mýtě se bude ještě jednat

Rada Pardubického kraje vzala na vědomí stanovisko a návrh řešení zastupitelů města Vysokého Mýta ke splynutí středních škol ve Vysokém Mýtě. Oproti původnímu návrhu odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje vysokomýtští zastupitelé upřednostňují splynutí Vyšší odborné školy...
Publikováno: 13. prosince 2013
Hodnocení: Nehodnoceno
Středním školám hrozí existenční potíže, zachrání je splynutí

Středním školám hrozí existenční potíže, zachrání je splynutí

Pardubice - Rada Pardubického kraje dnes na základě analýzy současného stavu středního školství v kraji doporučila zastupitelstvu ke splynutí deset škol. Střední školy a učiliště v kraji jsou totiž předimenzované. Kvůli dlouhodobému poklesu počtu žáků nemají dostatek finančních prostředků nejen na provoz, ale i na platy zaměstnanců a hrozí jim...
Publikováno: 5. prosince 2013
Hodnocení: 4.0
RSS