Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 19. prosince 2013
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Hejtman debatoval se studenty o školství

Pardubice – Mezi demonstrující studenty s transparenty přišel před krajský úřad hejtman Martin Netolický, aby je seznámil s plánovaným postupem po dopoledním jednání krajské rady ke změnám ve školství. Ta chce zabránit živelnému zániku dlouhodobě málo naplněných škol. Ujistil je, že debata o jejich budoucnosti bude pokračovat až do konce února. Prostor dostanou zástupci  měst, obcí, ředitelé, zaměstnanci a studenti škol, ale i významní zaměstnavatelé.

     „Jsem velmi rád, že máte zájem o své studium a svou školu a přijeli jste do Pardubic. Věcnou debatu vítám. Po Novém roce navštívím všechny dotčené školy, abych měl jistotu, že budou odborem školství připomínky všech zúčastněných vypořádány nebo dostatečně odborně argumentovány,“ řekl hejtman Netolický na úvod setkání a pokračoval: „Navštívil jsem již školy ve Vysokém Mýtě a Jevíčku, které jsem si důkladně prošel. Musím říci, že jednání byla velmi podnětná. Jsem přesvědčen, že budeme schopní najít kompromis, který bude přijatelný a zároveň povede k udržení oborové struktury,“ slíbil hejtman Netolický.

     Rada kraje dnes náměstkyni Janě Pernicové a odboru školství uložila několik úkolů. Krajští radní chtějí, aby odbor ještě více dopodrobna rozpracoval zejména ekonomické dopady navrhovaných řešení v daných školách. „Je také třeba uvážlivě přistupovat k ohroženým a periferním regionům Pardubického kraje a garantovat to, že stávající žáci i nově přijatí uchazeči pro příští školní rok budou mít možnost dokončit vzdělání ve svém oboru,“ vysvětlil hejtman a sklidil potlesk.

     Návrh by měl podle rady kraje zohledňovat rovněž demografický vývoj, nízkou naplněnost škol a snižování množství finančních prostředků ze státního rozpočtu, které jdou do škol s tím, že musí být zachována struktura studijních a učebních oborů. „Neřešením situace nechceme riskovat postupný a neřízený zánik škol a ztrátu desítek kvalifikovaných učitelů. Chceme proto vytvořit systém vzdělání, který bude garantovat kvalitní výuku na školách ve všech oblastech kraje,“ shrnul hejtman Netolický.


Usnesení Rady Pardubického kraje k záležitostem ve školství:

Rada Pardubického kraje

1. ukládá

a)

zpracování studie oborové struktury vývoje ve středním školství Pardubického kraje na základě skutečností roku 2013, zahajovacích výkazů pro školní rok 2013/ 2014 a v souladu s Dlouhodobým záměrem ve vzdělávání a předpokládanými trendy vývoje do roku 2016, dle důvodové zprávy

Termín: 30. 04. 2014

Zodpovědná osoba: Jana Pernicová, Ladislav Forman

b)

připravit návrh změn ve středním školství Pardubického kraje se zohledněním:

- demografického vývoje,

- nízké naplněnosti jednotlivých škol,

- snižování množství finančních prostředků ze státního rozpočtu,

- uvážlivého přístupu k ohroženým a periferním regionům Pardubického kraje,

- zachování oborové struktury studijních a učebních oborů a umožnění dokončení vzdělávání pro stávající žáky i nově přijaté uchazeče o studium pro školní rok 2014/2015

Termín: 20. 02 2014

Zodpovědná osoba: Jana Pernicová, Ladislav Forman

c)

předložit Radě Pardubického kraje k projednání zpracovanou studii, dle důvodové zprávy

Termín: 30. 04. 2014

Zodpovědná osoba: Jana Pernicová, Ladislav Forman

d)

předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání zpracovanou studii, dle důvodové zprávy

Termín: 30. 06. 2014

Zodpovědná osoba: Jana Pernicová, Ladislav Forman

e)

průběžně projednávat řešení zvažovaného návrhu dle usnesení Rady Pardubického kraje ze dne 5. 12. 2013 se spolupracujícími subjekty, s významnými zaměstnavateli v dotčených regionech a dalšími dotčenými subjekty

Termín: 20. 02. 2014

Zodpovědná osoba: Jana Pernicová, Ladislav Forman

f)

připravit návrh investiční politiky ve středním školství Pardubického kraje do roku 2020

Termín: 20. 02. 2014

Zodpovědná osoba: Jana Pernicová, Ladislav Forman

Tisk

Rubriky: Všeobecné informace, Změny ve školstvíPočet zobrazení: 2354

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x