Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 4. července 2017
Ohodnotit článek:
5.0

Od července 2017 se zvyšují platy nepedagogickým pracovníkům ve školství

Od července 2017 se zvyšují platy pracovníkům v nepedagogických profesích ve školství. Změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., které určuje platy zaměstnanců ve státní správě, schválila vláda 31. května 2017. Vládní nařízení, které se týká rovněž zaměstnanců v sociálních službách či v kultuře, ruší tři z devíti platových tabulek. Řada pracovníků s nízkými výdělky se tak přesune do vyšších tarifů. Přilepší si celkem 93 tisíc zaměstnanců státu a 72 tisíc pracovníků, které platí samosprávy.

Výdělky v sociálních službách vzrostou od tohoto měsíce o 23 procent. Pracovníci v kultuře či v nepedagogických profesích ve školství si přilepší o 9,4 procenta. Novela nařízení č. 564/2006 byla již zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2017, má účinnost od 1. července 2017, zvýšení platů se tak projeví v červencových platech.

Zvýšení platových tarifů se týká i pracovníků školních jídelen. Jejich práce byla považována za dlouhodobě podhodnocenou. „Tak to je mi poprvé líto, že už budu v důchodu. Ale vážně - děvčata, všem vám toto navýšení ze srdce přeji, protože konečně bude vaše náročná práce aspoň trochu lépe ohodnocena. I když ideálu je to pořád hodně vzdálené, aspoň toto potěší. Přeji vám všem hodně spokojených strávníků, bezproblémovou spolupráci s vedením škol, zdraví, sílu a hodně lásky k tomuto nedoceněnému povolání. Protože bez lásky se tato práce opravdu dělat nedá,“ napsala v diskusi na toto téma na informačním portálu veřejného stravování Jídelny.cz paní Pekařová.

Na pokrytí nákladů poskytne MŠMT krajům účelovou dotaci.

 


§ 5  Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
(např. nepedagogičtí zaměstnanci regionálního školství, tedy i pracovníci školních jídelen)

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7960 8640 9370 10140 11000 11940 12940 14040 15230 16540 17930 19450 21080 22870 24840 26930
2 do 2 let 8240 8950 9710 10530 11410 12380 13440 14560 15820 17150 18620 20190 21880 23740 25780 27940
3 do 4 let 8570 9300 10080 10930 11860 12840 13940 15130 16410 17810 19320 20950 22720 24630 26760 29000
4 do 6 let 8890 9640 10480 11350 12310 13340 14470 15690 17040 18480 20050 21740 23570 25570 27770 30090
5 do 9 let 9220 10010 10860 11760 12780 13830 15010 16300 17680 19200 20790 22540 24460 26530 28800 31230
6 do 12 let 9590 10380 11280 12230 13260 14380 15590 16910 18350 19930 21600 23410 25380 27540 29900 32410
7 do 15 let 9940 10800 11710 12690 13770 14910 16170 17540 19050 20670 22410 24290 26340 28570 31020 33620
8 do 19 let 10320 11210 12140 13160 14280 15470 16790 18200 19760 21440 23250 25210 27340 29660 32190 34890
9 do 23 let 10720 11630 12610 13680 14840 16060 17430 18890 20510 22270 24140 26150 28360 30770 33410 36210
10 do 27 let 11110 12070 13080 14180 15390 16670 18100 19610 21290 23100 25050 27140 29440 31930 34650 37570
11 do 32 let 11540 12530 13580 14710 15980 17300 18790 20350 22080 23970 26000 28180 30540 33140 35970 38990
12 nad 32 let 11980 13020 14120 15270 16580 17930 19510 21110 22930 24890 26980 29240 31700 34380 37330 40460

(2) Zaměstnanci, který je
a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce (např. zaměstnanci územních samosprávných celků - obecní, městské, magistráty, krajské úřady, zaměstnanci škol zřizovaných Ministerstvem vnitra a zaměstnanci Policejní akademie ČR, zaměstnanci ve správních úřadech, zaměstnanci u soudů a státních zastupitelství, Policii ČR, ozbrojených silách ČR, ČSSZ, zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení v obecní policii, atd.)
b) úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,
e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,
přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 8240 8950 9700 10510 11390 12350 13400 14540 15780 17100 18590 20140 21830 23700 25710 27910
2 do 2 let 8540 9280 10060 10910 11850 12830 13900 15100 16360 17750 19280 20890 22670 24580 26690 28960
3 do 4 let 8860 9640 10440 11320 12290 13310 14430 15670 16990 18430 20040 21690 23520 25520 27700 30040
4 do 6 let 9190 10000 10850 11750 12760 13820 14980 16270 17630 19130 20780 22490 24400 26480 28740 31180
5 do 9 let 9560 10380 11260 12200 13240 14350 15550 16890 18300 19850 21560 23350 25320 27470 29820 32350
6 do 12 let 9930 10770 11670 12650 13740 14880 16140 17540 18980 20590 22380 24230 26280 28500 30940 33560
7 do 15 let 10300 11200 12120 13140 14250 15450 16730 18190 19720 21380 23230 25150 27270 29590 32110 34820
8 do 19 let 10690 11610 12590 13630 14800 16020 17360 18880 20460 22180 24100 26110 28300 30700 33340 36140
9 do 23 let 11090 12040 13070 14150 15360 16630 18020 19590 21220 23020 25000 27090 29360 31870 34600 37500
10 do 27 let 11530 12520 13560 14690 15950 17270 18690 20340 22030 23880 25940 28110 30480 33070 35910 38900
11 do 32 let 11950 12970 14080 15240 16560 17920 19420 21120 22870 24800 26920 29170 31620 34320 37260 40390
12 nad 32 let 12410 13470 14610 15810 17200 18600 20150 21920 23730 25740 27950 30270 32820 35610 38650 41910
 

(3) Zaměstnanci, který je
a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,
b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 2 nebo 5 stanoveno jinak.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 10120 10980 11900 12910 13990 15170 16470 17870 19360 21050 22800 24710 26830 29110
2 do 2 let 10520 11390 12360 13420 14520 15750 17090 18540 20090 21830 23650 25670 27830 30220
3 do 4 let 10920 11820 12820 13920 15070 16340 17750 19240 20870 22690 24570 26640 28900 31370
4 do 6 let 11320 12290 13300 14450 15650 16970 18420 19970 21660 23520 25470 27630 29980 32540
5 do 9 let 11750 12750 13810 14990 16240 17620 19120 20720 22480 24410 26440 28680 31110 33770
6 do 12 let 12190 13230 14320 15570 16850 18280 19850 21490 23310 25340 27440 29750 32270 35040
7 do 15 let 12680 13730 14890 16140 17490 18950 20610 22320 24200 26290 28480 30880 33520 36360
8 do 19 let 13150 14250 15430 16770 18140 19660 21390 23170 25110 27300 29550 32050 34760 37750
9 do 23 let 13630 14790 16020 17400 18840 20410 22180 24020 26060 28310 30670 33240 36080 39180
10 do 27 let 14170 15360 16630 18070 19550 21170 23030 24940 27050 29390 31830 34510 37450 40650
11 do 32 let 14690 15930 17260 18760 20290 21990 23910 25900 28080 30470 33030 35800 38870 42180
12 nad 32 let 15250 16550 17900 19470 21060 22810 24820 26870 29150 31640 34280 37160 40330 43760
 


(4)
Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
11 12 13 14
1 do 1 roku 24790 26390 29810 33400
2 do 2 let 25510 27170 30660 34320
3 do 4 let 26280 28000 31560 35280
4 do 6 let 27060 28820 32460 36280
5 do 9 let 27860 29720 33420 37310
6 do 12 let 28710 30620 34410 38380
7 do 15 let 29580 31580 35440 39500
8 do 19 let 30500 32570 36510 40650
9 do 23 let 31420 33590 37600 41860
10 do 27 let 32400 34640 38760 43100
11 do 32 let 33410 35740 39940 44400
12 nad 32 let 34470 36880 41180 45740
 


(5)
Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 27110 28860 32610 36540 38810 41300
2 do 2 let 27890 29720 33550 37540 39920 42490
3 do 4 let 28750 30630 34520 38600 41070 43720
4 do 6 let 29590 31530 35510 39680 42240 45010
5 do 9 let 30470 32500 36560 40810 43480 46330
6 do 12 let 31400 33500 37640 41970 44740 47700
7 do 15 let 32370 34540 38760 43220 46060 49130
8 do 19 let 33360 35620 39920 44470 47450 50630
9 do 23 let 34370 36730 41120 45790 48880 52160
10 do 27 let 35450 37890 42390 47150 50350 53750
11 do 32 let 36550 39100 43700 48570 51880 55420
12 nad 32 let 37710 40340 45040 50030 53460 57150
 


(6)
Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.“.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 let 10700 11610 12560 13610 17260 21570 21750 22140 22620 23170 24030
2 do 6 let 11100 12030 13080 14170 17750 21760 21950 22530 23100 23870 25160
3 do 12 let 11800 12830 13920 15160 18220 22010 22290 22820 24020 24870 26520
4 do 19 let 12610 13700 14880 16110 19060 22470 22980 23670 25030 26700 28720
5 do 27 let 13410 14600 15850 17240 19910 23170 23710 24670 26590 28750 31550
6 do 32 let 14560 15830 17160 18650 21320 24350 25020 26040 28810 31130 34100
7 nad 32 let 14970 16260 17640 19170 21930 24910 25560 26740 29500 31910 34920

 

 

Tisk

Rubriky: Všeobecné informace, Změny ve školstvíPočet zobrazení: 2386

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x