Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 19. prosince 2013
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Usnesení Rady Pardubického kraje k záležitostem ve školství

Rada Pardubického kraje

1. ukládá

a)

zpracování studie oborové struktury vývoje ve středním školství Pardubického kraje na základě skutečností roku 2013, zahajovacích výkazů pro školní rok 2013/ 2014 a v souladu s Dlouhodobým záměrem ve vzdělávání a předpokládanými trendy vývoje do roku 2016, dle důvodové zprávy

Termín: 30. 04. 2014

Zodpovědná osoba: Jana Pernicová, Ladislav Forman

b)

připravit návrh změn ve středním školství Pardubického kraje se zohledněním:

- demografického vývoje,

- nízké naplněnosti jednotlivých škol,

- snižování množství finančních prostředků ze státního rozpočtu,

- uvážlivého přístupu k ohroženým a periferním regionům Pardubického kraje,

- zachování oborové struktury studijních a učebních oborů a umožnění dokončení vzdělávání pro stávající žáky i nově přijaté uchazeče o studium pro školní rok 2014/2015

Termín: 20. 02 2014

Zodpovědná osoba: Jana Pernicová, Ladislav Forman

c)

předložit Radě Pardubického kraje k projednání zpracovanou studii, dle důvodové zprávy

Termín: 30. 04. 2014

Zodpovědná osoba: Jana Pernicová, Ladislav Forman

d)

předložit Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání zpracovanou studii, dle důvodové zprávy

Termín: 30. 06. 2014

Zodpovědná osoba: Jana Pernicová, Ladislav Forman

e)

průběžně projednávat řešení zvažovaného návrhu dle usnesení Rady Pardubického kraje ze dne 5. 12. 2013 se spolupracujícími subjekty, s významnými zaměstnavateli v dotčených regionech a dalšími dotčenými subjekty

Termín: 20. 02. 2014

Zodpovědná osoba: Jana Pernicová, Ladislav Forman

f)

připravit návrh investiční politiky ve středním školství Pardubického kraje do roku 2020

Termín: 20. 02. 2014

Zodpovědná osoba: Jana Pernicová, Ladislav Forman

Tisk
Usnesení Rady Pardubického kraje k záležitostem ve školství

Rubriky: Všeobecné informace, Změny ve školstvíPočet zobrazení: 1846

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x