Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všechny články

Povrch České republiky

V osmé části učiva o České republice se spolu se čtvrťáky věnujeme povrchu a různým typům krajiny. Učivu věnujeme tři vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: vyhledává a komentuje typické regionální zvláštnosti orientuje se na mapě aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace vyhledává...
Publikováno: 20. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.6

Pohybové hry s míčem

S lehkým míčem cvičíme obratnost, trénujeme různé styly chytání a házení. Učíme děti rychlé reakci. Vyvolávaná Úkol: cvičit hod míče do výše a jeho chytání Pomůcky: jeden míč, křída Místo provedení: tělocvična, herna, zahrada Organizace: děti v kruhu Popis hry: Děti stojí po obvodu kruhu, který je...
Publikováno: 19. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 2.6

Pohybové hry s padákem

Padák patří mezi netradiční, v současnosti velmi oblíbené náčiní. S padákem můžeme hrát s dětmi také hudebně pohybové hry. Rozvíjíme přitom pohybové dovednosti, koordinujeme pohyb s rytmem, učíme se zvládat prostorovou orientaci, správně reagovat na signály,   spolupracovat, rozvíjíme fyzickou obratnost a rychlost. Činnosti: manipulace...
Publikováno: 19. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.3

Pohybové hry s padákem

Padák patří mezi netradiční, v současnosti velmi oblíbené náčiní. S padákem můžeme hrát s žáky také hudebně pohybové hry. Rozvíjíme přitom pohybové dovednosti, koordinujeme pohyb s rytmem, učíme se zvládat prostorovou orientaci, správně reagovat na signály, spolupracovat, rozvíjíme fyzickou obratnost a rychlost. Činnosti: manipulace s...
Publikováno: 19. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 2.0

Sportovní klub Dračí legie Pardubice

Sportovní klub Dračí legie Pardubice Tradice vodních sportů má v Pardubicích dlouhou a bohatou historii....
Publikováno: 19. dubna 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Sportovní klub lyžařů Pardubice

Sportovní klub lyžařů Pardubice   Sportovní klub lyžařů Pardubice se věnuje výuce a tréninku lyžování dětí od 6 do 18 let při jednodenních zájezdech na hory v období leden - duben. Zároveň i mimo lyžařskou sezónu SKL rozvíjí sportovní a pohybové schopnosti dětí, k čemuž využívá tělocvičnu ZŠ Polabiny II. Pokud Vás toto...
Publikováno: 19. dubna 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Orientace v krajině

V sedmé části vlastivědného učiva se vypravíme se čtvrťáky do přírody. Čeká nás praktická činnost s buzolou, kompasem a s turistickou mapou. Učivu věnujeme dvě vyučovací hodiny. Výstup pro žáka: orientuje se v krajině i na mapě podle světových stran Na výpravě do přírody se na několika zastávkách věnujeme orientaci podle světových stran. Naučíme se...
Publikováno: 18. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.4

Mapy a plány

V šesté části vlastivědného učiva 4. ročníku se věnujeme plánům a vlastivědným mapám. Učivu věnujeme tři vyučovací hodiny. Poznáme různé druhy map, naučíme se číst v mapách, sestavíme si jednoduchý plán. Výstupy pro žáka: orientuje se na mapě podle světových stran objasní vysvětlivky a grafiku mapy čte vlastivědnou mapu a...
Publikováno: 17. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.5

Naše vlast - opakování

Po osmi až jedenácti vyučovacích hodinách následuje jako pátá část vlastivědného učiva 4. ročníku první komplexnější opakování týkající se probraného učiva o naší vlasti. Opakování dosud probraného vlastivědného učiva je věnována jedna vyučovací hodina. Výstupy pro žáka: rozlišuje...
Publikováno: 16. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Státní symboly

Ve čtvrté části vlastivědného učiva ve 4. ročníku se seznámíme se státními symboly a jen velmi obecně se státními svátky. Státní svátky vyhledáváme v kalendáři a společně se pokoušíme zdůvodnit, proč si tyto dny připomínáme. Je třeba si uvědomit, že souvisejí s historií, takže si je znovu připomeneme v historickém učivu....
Publikováno: 16. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0
Šikovné programy na matematiku

Šikovné programy na matematiku

Pokud máte rádi matematiku a zajímáte se o geometrii, tak určitě využijete dva šikovné programy na geometrii Geonext a Geogebra a program Graph na vykreslení grafů funkcí. Všechny programy jsou free. Geonext je dynamický matematický software, který nabízí nové způsoby výuky matematiky. Geonext poskytuje nové možnosti vizualizace, která nemůže být...
Publikováno: 15. dubna 2011
Autor: Radek Hejný
Hodnocení: 3.5

Pohybové hry s nápodobou

Těchto her je široká škála. K jejich realizaci se využívají rozličné pomůcky. K pohybové aktivitě přidáváme říkanky. Na požárníky Úkol: učit odvážnému vylézání na žebřiny, podporovat ovládání strachu z výšek, cvičit koordinaci – rukou, nohou a zraku. Pomůcky: žebřiny, žíněnka, zvonečky Místo...
Publikováno: 14. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.8

Pohybové hry s nápodobou

Těchto her je široká škála. K jejich realizaci se využívají rozličné pomůcky. K pohybové aktivitě přidáváme říkanky. Na požárníky Úkol: učit odvážnému vylézání na žebřiny, podporovat ovládání strachu z výšek, cvičit koordinaci – rukou, nohou a zraku. Pomůcky: žebřiny, žíněnka, zvonečky Místo...
Publikováno: 14. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: Nehodnoceno

Pohybové hry konstruktivní

Stavění hradu je příklad hry, ve které je spojena pohybová činnost dětí s konstrukční činností - děti staví hrad z kostek. Úkol: učit spolupráci v kolektivu, rozvíjet rychlost a postřeh Pomůcky: větší počet různobarevných kostek (tolik barev, kolik bude družstev) Místo provedení: větší prostor, kde můžou děti běhat Organizace dětí: družstva podle...
Publikováno: 13. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.7

Pohybové hry

Hry v mateřské škole zaměřujeme převážně na rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí. Takovéto aktivity můžeme rozdělit na hry napodobivé, při kterých hrajeme na něco, na někoho hry, ve kterých manipulujeme s míčkem a míčem hry obecně motorické ke zvládnutí lokomoce a základních dovedností hry funkční hry...
Publikováno: 13. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.0

ZUŠ Petra Ebena Žamberk - informace

Další dubnová besídka bude v pondělí 18. 4. v 17.30 v sále ZUŠ Srdečně zveme !!! Koncert absolventů II. stupně hudebního oboru bude v pátek 29. dubna v 19 hodin v sále ZUŠ Ve čtvrtek 24. února jsme uspořádali okresní kolo soutěže mladých kytaristů | vložil(a) Zúčastnilo se 29 žáků šesti škol, z našich reprezentantů...
Publikováno: 13. dubna 2011
Hodnocení: 2.0

ZUŠ Přelouč - aktivity - jaro, léto

Program akcí ZUŠ Přelouč Středa 13. duben 2011 - Soutěž kytarových tříd, Sál ZUŠ Soutěž žáků kytarového oddělení Čtvrtek 14. duben 2011 - VÍTÁNÍ JARA, 17:00, Záložna Vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru školy Pátek 15. duben 2011 - Koncert sborů, 17:00, Záložna Přelouč Koncert pěveckých sborů Korálek (dirigentka...
Publikováno: 13. dubna 2011
Hodnocení: 3.0
Počty dětí ve třídách málotřídní základní školy a mateřské školy

Počty dětí ve třídách málotřídní základní školy a mateřské školy

Počet dětí a žáků v jednotlivých druzích škol, jejich nejnižší a nejvyšší počet ve třídě a oddělení, uvádí prováděcí předpisy Zákona číslo 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Podle...
Publikováno: 12. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.9

SOŠEaS a SOU Pardubice v projektu SIEU

Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště v Pardubicích se po loňském vítězství v soutěži SIEU (Schools for Intelligent Energy Use) účastní 2. ročníku tohoto projektu. V loňském roce měli studenti za úkol vyřešit úsporu energii v restauraci pomocí zateplení, rekuperace a solárních panelů. V...
Publikováno: 12. dubna 2011
Autor: Jiří Huráň
Hodnocení: Nehodnoceno
Změna počtu tříd

Změna počtu tříd

Ve spojeném zařízení základní školy a mateřské školy je v rejstříku uvedena kapacita mateřské školy 35 dětí. Škola chce otevřít druhou třídu. Zákon číslo 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský...
Publikováno: 9. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 4.0
Provozování kamerového systému

Provozování kamerového systému

V souvislosti s rozvojem informačních systémů mnohé školy uvažují o využití kamerového systému například pomocí WiFi síťových kamer. Ty například snímají vstup do budovy či prostory šaten. Záleží především na tom, zda škola bude tyto prostory jen aktuálně monitorovat, nebo zda bude záznamy také uchovávat....
Publikováno: 9. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Česká republika - demokratický stát

Ve třetí části vlastivědného učiva se čtvrťáci věnují naší republice ve smyslu státoprávního uspořádání. Velmi zjednodušeně se seznamují s fungováním demokratického státu a jeho představiteli. Učivu věnují dvě až tři vyučovací hodiny. Výstupy pro žáka: rozlišuje hlavní orgány státní moci a...
Publikováno: 6. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 3.5

Členění území České republiky

Druhá část vlastivědného učiva pro čtvrťáky se týká historického a současného rozčlenění území České republiky. Seznamujeme se s přehledem krajů a krajských měst v rozsahu dvou až tří vyučovacích hodin. Výstupy pro žáka: rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce čte jednoduchou...
Publikováno: 6. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Naše vlast - Česká republika

První část vlastivědného učiva ve 4. ročníku se týká polohy České republiky v Evropě a obyvatel, kteří tu žijí. Učivu věnujeme dvě až tři vyučovací hodiny. Měli bychom si uvědomuje význam slova národ a pojem Evropská unie. Výstupy pro žáka: určí polohu svého bydliště vyhledává jednoduché údaje čte jednoduchou mapu a...
Publikováno: 5. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Poznáváme naši vlast

Začátek školního putování po naší vlasti je určen pro čtvrťáky. Jeho rozsah je zhruba od září do konce ledna až poloviny února, tedy na období poloviny školního roku. Poznávání České republiky obsahuje celkem 17 tematických částí v rozsahu 35 - 38 vyučovacích hodin, k tomu dvě hodiny kompletního opakování...
Publikováno: 5. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Hodnocení: 5.0

Jarní a letní aktivity DDM Česká Třebová

Velikonoční prázdniny ...
Publikováno: 5. dubna 2011
Hodnocení: 5.0

Letní aktivity DDM Vysoké Mýto

TÁBORY / příměstské, letní, zahraniční atd./  Tábory v hodnotě nad 1.000,- Kč lze hradit poukázkami UNIŠEK.   LETNÍ TÁBORY Hlavní letní tábor • 4. - 15.7.  2011   "MAFIE - Ostružno"     cena: 3.800,-   Malý pobytový tábor   • 16. – 23. 7. 2011 "Taneční tábor -...
Publikováno: 5. dubna 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

Letní táborová základna va Svratouchu

Letní táborová základna Svratouch Vícedenní pobyty ve Svratouchu   školní výlety,  sportovní soustředění, kurzy apod. (ZŠ, sportovní oddíly, občanská  sdružení spolky apod.) k dispozici jsou:  15 chatek po 3 lůžkách zděné budovy:  kuchyň, jídelna / společenská místnost, společná ložnice pro...
Publikováno: 5. dubna 2011
Hodnocení: 1.0

DDM Holice

Příměstský tábor 2011 Příměstský tábor 2011 bude letos v nabídce na letní prázdniny pro děti 1- 5.třída ve třech termínech :          1.termín 4.7 - 8.7....
Publikováno: 5. dubna 2011
Hodnocení: Nehodnoceno

DDM Chrudim - letní aktivity

Dům dětí a mládeže nabízí aktivity na letní prázdniny:  1., 4., 7. a 8. 7. 2011 - Příměstský tábor  16. 7. – 29. 7. 2011 - Letní tábor Mlýnek u Velin   Cesta kolem světa  30. 7. - 12. 8. 2011 - Letní tábor Smrčná nad Sázavou,   Ať žijí rytíři aneb rok naruby  14. 8. - 19. 8. 2011 - Týdenní letní tábor na...
Publikováno: 5. dubna 2011
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
První308309310311312313314316