Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všechny články

Publikováno: 26. října 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Zpracování Digitální technické mapy Pk

Dne 20. 10. 2021 se uskutečnilo online školení Š/ŠZ zřizovaných Pardubickým krajem, které se zabývalo zpracováním Digitální technické mapy Pardubického kraje (dále jen DTM). Zákonnou poviností je mít zpřístupněnou DTM kraje k 30. 6. 2023. Pro zpracování DTM je nezbytná úzká součinnost jednotlivých škol a ŠZ zřizovaných Pardubickým krajem se Sdružením SG pro DTM Pardubického kraje, které je tvořeno těmito společníky: GMtech s. r. o., GEODROM s. r. o., GEOVAP, spol. s r. o., Geodézie Východní Čechy spol. s r. o., se kterými dne 7. 10. 2021 podepsal Pardubický kraj smlouvu o dílo č. OR/21/74790Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje“. Z tohoto důvodu je nezbytné poskytnout údaje uvedené v tomto formuláři.
Níže je uveden odkaz na kterém naleznete dotazníkový formulář k vyplnění. Prosíme o jeho vyplnění do 5. 11. 2021.

V souladu s příslušnými pravidly ochrany osobních údajů budou poskytnuté kontaktní údaje předány výše uvedeným společnostem, a to za účelem realizace zákonné povinnosti kraje uvést do provozu Digitálně technickou mapu. Poskytnuté údaje budou uvedenými společnostmi v roli smluvního realizátora tohoto projektu využity výhradně pro kontaktování daných osob za účelem umožnění vstupu do budov a při komunikaci potřebné v rámci realizace a uvedení do provozu Digitální technické mapy.V souladu s příslušnými pravidly ochrany osobních údajů budou poskytnuté kontaktní údaje předány výše uvedeným společnostem, a to za účelem realizace zákonné povinnosti kraje uvést do provozu DTM. Poskytnuté údaje budou uvedenými společnostmi v roli smluvního realizátora tohoto projektu využity výhradně pro kontaktování daných osob za účelem umožnění vstupu do budov a při komunikaci potřebné v rámci realizace a uvedení do provozu DTM.

Pardubický kraj vystavil pověření ke sběru dat dne 13. 10. 2021. Pověření je dále přenosné na fyzické osoby, které jsou v pracovně právním vztahu s kterýmkoliv s výše uvedených subjektů. Oprávněný geodet se bude prokazovat pověřením, na kterém vždy bude uvedeno číslo Smlouvy o dílo OR/21/74790 ze dne 7. 10. 2021.

Pověření k činnosti – co vše budou firmy provádět pro Pardubický kraj:

  • Letecké měřické snímkování a letecké laserové skenování celého území Pardubického kraje;
  • Mobilní mapování dopravní infrastruktury, silnic II. a III. tříd včetně místních komunikací (metodou mobilního mapování - prostřednictvím mračna bodů a fotografiemi okolí). Zhotovitel je povinen pořízená data (fotografie) anonymizovat, tj. rozmazávat obličeje osob a státní poznávací značky (SPZ);
  • Geodetické měření;
  • Mapování technické infrastruktury areálů organizací Pardubického kraje.


Dotazníkový formulář: https://forms.office.com/r/fkyTTT2Z1H

Případné odborné dotazy směřujte na Ing. Martina Šáru (úsek DTM, oddělení územního plánování, odbor rozvoje, Krajský úřad Pardubického kraje) - DTM@pardubickykraj.cz

V příloze je přiložena prezentace z uvedeného školení o DTM.

 

Digitální technická mapa (DTM)

Budované DTM krajů jsou jedním ze základních kamenů digitalizace stavebního řízení. Jejich zavedením dojde k významnému zlepšení v oblasti využívání podrobných informací o dopravní a technické infrastruktuře a dalších stavebních a technických objektech a zařízeních.

Technické mapy jsou důležitým datovým podkladem pro celou řadu odborných činností ve veřejné správě i soukromém sektoru. Zákonem č. 47/2020 Sb., v platném znění, byla novelou zákona o zeměměřictví uložena krajům povinnost vybudovat do 30. června 2023 digitální technické mapy (DTM) krajů.

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) má stejným předpisem uloženo vybudovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude pro krajské DTM a jejich uživatele zajišťovat služby, které je vhodné provozovat centrálně.

Novela uložila povinnosti dalším subjektům a mezi nimi krajům i obcím. Jedná se o jeden z nejnáročnějších projektů v historii krajů v ČR v oblasti pořízení prostorových dat a geoinformačních systémů.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 486

Tagy:

Michael DobrovolnýMichael Dobrovolný

Další příspěvky od Michael Dobrovolný

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x