Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Co se do výuky nevešlo

Publikováno: 10. prosince 2012
Ohodnotit článek:
4.3

Naučná stezka Betonová hranice

V letošním roce proběhla realizace projektu rekonstrukce naučné stezky Betonová hranice (NS-BH), na kterém se finanční podporou podílel také Pardubický kraj. Předmětný projekt představuje mimořádný počin – jde po jeho dokončení o nejrozsáhlejší naučnou stezku věnovanou historii čs. opevnění z let 1936–1938 v ČR, jazyková a grafická vybavenost informačních tabulí instalovaných na naučné stezce je výrazně nadstandardní.

NS-BH je nejstarší značenou trasou věnovanou historii čs. opevnění na Králicku. Vznikla v roce 1988, začíná a končí na náměstí v Mladkově. V uplynulých letech byl mobiliář NS-BH prakticky zničen a stezka tak přestala plnit své základní poslání. Navíc došlo k zásadním změnám situace v prostoru, kterým je stezka vedena. Původní NS-BH měla paradoxně odvést návštěvníky od opevnění (zájem tehdejší Vojenské správy), především pak od dělostřelecké tvrze Bouda, která představovala (jako opuštěný a nezabezpečený objekt) značné nebezpečí. Dnes je naučná stezka vedena tak, aby došlo k propojení tří pevnostních muzeí společnou trasou a vytvoření přirozených přístupových cest k nim. (Vojenské muzeum Lichkov, Muzeum Vysoký kámen, Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda / kulturní památka ČR).

Cíl projektu rekonstrukce NS-BH představovalo informační zpřístupnění unikátních pozůstatků části pevnostního systému v Králické pevnostní oblasti (KPO), nasměrování pohybu osob v lesních porostech do koridorů, kde jejich zvýšený pohyb nenarušuje hospodářské funkce lesa, ale zároveň les a vybrané zajímavosti zpřístupnit široké veřejnosti. Z těchto důvodů došlo k přeznačení trasy stezky značkaři KČT, aby vedla co nejblíže linii opevnění. Dnes stojí více než polovina info-stojanů tak, že popisují něco, co návštěvník vidí v dosahu, a proto se didaktická hodnota naučné stezky výrazně zvýšila. Trasa stezky prochází také místy s jinou přidanou hodnotou, nesouvisejícími přímo s opevněním. Jde o místa dalekých výhledů do krajiny, případně i místa výskytu zajímavé flóry a fauny. Tím se podařilo zohlednit zájem LČR a Lesní správa Lanškroun pak na trase stezky rozmístila několik odpočívadel z typizovaného mobiliáře.

NS-BH je vedena po stávajících turistických značených trasách červené, zelené a žluté a je vyznačena na turistických směrovkách symbolem naučné stezky (bílý čtverec se šikmým zeleným pruhem). Stezka má délku 15 km a je vybavena 23 informačními tabulemi s informacemi v pěti jazykových mutacích (česky, anglicky, německy, francouzsky a polsky). Směřuje k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi BoudaMuzeu Vysoký kámen a v její blízkosti se nachází také Vojenské muzeum Lichkov, které je s trasou stezky propojeno. Na stezce lze zhlédnout řadu objektů lehkého i těžkého opevnění a mnohé pozůstatky dělostřeleckých a ženijních zkoušek pevnostních objektů. Některé z nich jsou unikátní v rámci moderních evropských pevnostních systémů 20. století.

Trasa NS-BH je přístupná kromě Mladkova také z obcí Lichkov, Těchonín, z Jablonného nad Orlicí a od chaty na Suchém vrchu.

Nadstandardní informační úroveň NS-BH, daná zejména faktem, že základní informace jsou zde podány v pěti jazycích, posouvá celý projekt na značně vysokou úroveň. Promyšlenost konceptu projektu zase ukazuje to, že se podařilo sjednotit mobiliář s NS-Vojenské historie Králíky a s NS-Dělostřelecké tvrze Bouda. Všechny tři naučné stezky se tak propojily do logického celku, scénáře všech tří stezek na sebe navazují jak vizuálně, tak i informačně. Pět jazyků není náhodně zvolených, nýbrž vyjadřují sociálně i geograficky zdůvodnitelné požadavky.

V příloze pod článkem je souborný materiál, který přináší celkové informace o historii NS-BH, průběhu její rekonstrukce a další údaje.

NS-BH je vhodným doplňkem výuky na základních a středních školách. Pokud někdo alespoň část NS-BH projde, seznámí se s obsahem info-panelů a připojí návštěvu Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda, získá solidní základní informace o této nejvýznamnější vojensko-technické stavbě na našem území a pohnuté historii 30. let 20. století. Celý projekt byl koncipován tak, aby měl značnou didaktickou hodnotu. Zároveň jde o výuku dějepisu při pohybu v terénu, na čerstvém vzduchu a zachovanou přírodou.

Pro školní výjezdy je v KPO vhodných hned několik tras – některé z nich najdou zájemci zde: http://www.kpo1938.com/skoly.php
Informace o nových trasách, vhodných pro školy, ale i jiné skupiny návštěvníků, postupně aktualizujeme a doplňujeme. Své si najde doslova každý.

Nástupní místa (především Mladkov, ale i Těchonín a Lichkov) jsou dostupné i bez autobusové dopravy. NS-BH prochází přes zastávku ČD v Mladkově, z trasy NS-BH jsou dostupné také zastávka ČD v Těchoníně a stanice ČD v Lichkově.

Mapu naleznete zde.

Dokumenty ke stažení

Tisk
Naučná stezka Betonová hranice

Rubriky: Co se do výuky nevešloPočet zobrazení: 3166

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x